Risiko forbundet med derivat handel

Mange nettmeglere som eToro tilbyr finansielle differansekontrakter (CFDer) til ikke-profesjonelle investorer.

Over 60 % av retail kunder taper penger på slike derivater, men hva er egentlig risikoen?

Hva risiko innen trading?

I forbindelse med finansiell handel er risiko potensialet for at dine valgte investeringer ikke kan levere det forventede resultatet. Det kan bety å få lavere avkastning enn forventet, eller å miste den opprinnelige investeringen – og i visse former for handel kan det til og med bety et tap som overstiger innskuddet ditt.

Typer risiko

Det er to hovedformer for risiko knyttet til handel: markedsrisiko og likviditetsrisiko.

Hva er markedsrisiko?

Markedsrisiko er kapasiteten for dine handler til å resultere i tap på grunn av ugunstige prisbevegelser som påvirker markedet som helhet. Det er flere faktorer som kan forårsake markedsrisiko, men bevegelse i noen av de følgende kan utøve stort press:

  • Aksjepriser
  • Renter
  • Valutakurser
  • Råvarepriser

Hva er likviditetsrisiko?

Likviditetsrisiko er muligheten for at du kan bli tvunget til å handle en eiendel til en dårligere pris enn du forventet. For eksempel, når du prøver å selge en illikvid aksje, kan du slite med å finne en kjøper, noe som betyr at du må selge aksjen for mindre enn den nåværende markedsverdien.

I noen markeder kan likviditetsrisiko til og med bety at handelen din påvirker prisen på eiendelen du kjøper eller selger negativt. Dette er generelt mer et problem i fremvoksende eller lavvolumsmarkeder, der det kanskje ikke er nok folk i markedet til å handle med.

Hvordan håndtere risiko

Risikostyring er prosessen med å identifisere, analysere og redusere risiko i dine handelsbeslutninger. Vanligvis innebærer det å utvikle en handelsplan som hjelper deg med å bestemme hva du skal handle, når du skal handle og hvor du skal plassere stopptapene dine.

Her er tre tips om hvordan du kan håndtere risiko:

1. Vurder risiko vs avkastning

Generelt fokuserer handelsstrategier på å veie opp en handels potensielle risiko mot dens potensielle avkastning. Hvis en handel har større risiko, bør den ha sjansen for en større avkastning for å gjøre den risikoen verdt.

For eksempel anses statsobligasjoner som en trygg investering med lav risiko – men sammenlignet med selskapsobligasjoner gir de lavere avkastning.

Dette er fordi risikoen ved å investere i en selskapsobligasjon er høyere, så for å kompensere for den økte risikoen tilbys investorer en høyere avkastning.

2. Forstå risikoen til hvert enkelt marked

Det er viktig å sikre at du forstår faktorene som påvirker ulike markeder, slik at du kan basere handlestrategiene dine på relevant informasjon. Forbedre suksessraten din ved å lære mer om markedene du driver med og utforske nye strategier.

3. Fortsett å lære

Å lære å handle vellykket mens du administrerer risikoen din er en kontinuerlig prosess – og en av de beste måtene å sikre at du alltid forbedrer deg er å starte en handelsdagbok.

Ved å holde oversikt over hvilke handler og strategier som har fungert tidligere, kan du bygge videre på suksessene dine og lære av dine feil.

Skrevet i Trading | Legg igjen en kommentar

Hva er syntetiske valutalån?

Med valutalån har man de senere år fått en vesentlig lavere rente og mulighet for gevinst på valutasvingninger. For nordmenn har valutalån stort sett vært lønnsomt de siste 10 årene, men det er en del faktorer en med fordel bør tenke nøye gjennom før en velger en valutalåns- løsning eller begynner med valutahandel.

En bolig er ofte ditt livs største investering. Ved boligkjøp utsetter en seg for risiko i forbindelse med boligpriser, rente og ikke minst at egen betjeningsevne kan forandres over tid. Et valutalån vil her utgjøre en ekstra risikofaktor. En bør ha et solid økonomisk utgangspunkt for å vurdere valutalån eller tilsvarende løsninger.

Målet med et valutalån ikke bare er å senke rentekostnadene, men også å tjene penger på valutasvingninger. En av faktorene som gjør valutalån så spennende i dag er den sterke CHF kursen.

Finanskrisen har ført til at mange markedsaktører har trukket seg ut av de ‘små valutaene’ samtidig som det er naturlig å forvente at rentene i Norge vil trekke opp i et raskere tempo enn i land med valutaer det er naturlig å vurdere valutalån i.

Et tradisjonelt valutalån er for svært mange en relativt uoversiktlig disposisjon. Bankene tar meget høye rentemarginer ved lån i annen valuta sammenlignet med lån i norske kroner samtidig som en sitter med en relativt lite fleksibel valutaeksponering med pant i egen bolig. Deler en dette i 2 slik at en har en finansieringsdel og en investeringsdel er det mye lettere å se nøyaktig hva en får samtidig som det er mye lettere å se hva man betaler.

En vil på denne måten være eksponert for svingninger i den norske kronen på nøyaktig samme måte som ved et «vanlig» valutalån men med den forskjellen at selve valutatransaksjonene er mye rimeligere og mye mer fleksible (lettere å ta gevinster ved kursbevegelser).

Videre tydeliggjør denne metoden risikoen slik at kundene i langt større grad fullt ut forstår at et valutalån er en investering og ikke et billig lån. En annen fordel er selvsagt at en ikke har noen rentemarginer og ei heller blir det tatt pant i bolig med valutarisiko.

Skrevet i Valuta | Legg igjen en kommentar