7Oct

Samene og Statsbudsjettet 2016 – eller: å piske en død hest og sin syke mor

Skjermbilde 2015-10-07 kl. 22.48.44

Dagen i dag stod i skrevet i Statsbudsjettets tegn. Og nyhetene i nasjonen handler naturlig nok om skattereform, NRK-lisens, oljepenger og ikke så veldig mye om bevilgninger til samiske formål. Forståelig nok, når ikke regjeringen selv finner grunn til å nevne verken Sametinget eller samiske formål under stikkord på “S” i budsjettet. Småutgifter derimot, er nevnt. Nevnt er også  Stiftelsen Arkivet, som i år får sine sårt tiltrengte og sikkert nyttige 15 millioner kroner.

Ikke engang under ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet er Sametinget eller samiske formål å finne i stikkordslisten:

Skjermbilde 2015-10-07 kl. 19.48.09

Selv ikke et søk på “Sametinget” gir annet enn en megetsigende melding om at jeg er på feil spor.

Skjermbilde 2015-10-07 kl. 19.50.48

For det er altså tilsynelatende ingen dokumenter eller ord som inneholder “Sametinget”. Eller “samer”. Eller “samisk”. Men la nå dette spikkeriet ligge i flishaugen da. I et statsbudsjett på 1245 milliarder blanke norske kroner fordelt på hundrevis av sider i Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett er det naturligvis mange små og store tiltak og satsinger som ikke når fram i regjeringens eller de nasjonale medienes hovedfokus eller førstesider. Eller søkemotorer. For det hjertet ikke er fullt av, renner som kjent heller ikke kjeften over med. Og da er det kanskje ikke mer å forvente at lokale og samiske medier sliter med å finne fram til tall, statistikker og størrelser som gir mening.

Men de skal allikevel har for forsøkene, både NRK Sápmi og iFinnmark og Avvir. De refererer pliktskyldig ved hjelp av kopi- og lim-inn funsjonene i EDB-apparatene sine. På NRK Sápmis nettsider kan vi lese:

Skjermbilde 2015-10-07 kl. 19.42.06

41 millioner kroner i tillegg altså? Inne i artikkelen må vi konstatere at 314 millioner kroner + 41 millioner kroner har blitt til 285,5 millioner kroner. Og bevilgninger til Sametinget og bevilgninger samiske formål har blitt en og samme bevilgning, mens det vitterlig er to ganske forskjellige størrelser med mange andre tall enn de som fremkommer i artikkelen.

Men legger man sammen tallene som framkommer i NRKs artikkel (som man ikke skal), så framkommer beløpet 355,6 millioner kroner – som verken er 314 millioner eller 285,5 millioner kroner som nevnes i artikkelens tittel eller innledende tekst. Men så er det da heller ikke noen av delene, eller noe annet for den del – annet enn et nokså tilfeldig og hjelpeløst resultat av en redaksjon som verken kan lese budsjetter eller legge sammen tall eller finne ut hvilke tall som bør og kan legges sammen til et meningsfult hele. Ingen av beløpene som gjengis i artikkelen gir mening å lese i den sammenheng de framkommer. Heller ikke iFinnmark klarer å gjengi budsjettets størrelse korrekt, verken til Sametinget spesifikt eller til samiske formål mer generelt.

Den samiskspråklige avisen Avvir nøyde seg med å referere en av Sametingets reaksjoner på detaljbevilgningene til samiske læremidler over Sametingets budsjett. Også i denne artikkelen framkommer løsrevne tall fra tilfeldige poster i Statsbudsjettet 2016, som gir lite mening for leseren. Men i motsetning til de andre nevnte mediene gjør Avvir aldri noe forsøk på å framstille sitt åndsverk som et selvstendig eller helhetlig journalistisk arbeid på statsbudsjettet.

For journalister og andre addisjonssvake kan det opplyses at “samiske formål” er den samlede bevilgningen fra samtlige departementer (pdf) til formål som har fått merkelappen “samiske”. Regjeringens forslag for 2016 er 900 millioner kroner. Av disse er 441 millioner kroner foreslått bevilget via Sametingets budsjett for 2016. Såfremt vi da ikke tar høyde for regjeringens egne (åpenbare) regnefeil og forsøk på selge de samme pengene flere ganger – hvilket vi for pedagogikkens skyld lar være å gjøre her.

Allerede i den første tabellen i regjeringens oversikt (se nedenfor) over bevilgninger til samiske formål kan vi konstatere at forslaget på 900.000 millioner kroner for 2016 er 34 millioner kroner mindre enn regnskapsførte bevilgninger til samiske formål i 2014. Altså altså en nominell nedgang på 2 prosent, hvis vi forutsetter at framstillingen er presis – hvilket den ofte ikke er.

Skjermbilde 2015-10-07 kl. 20.41.33

I den samme perioden har det naturligvis vært en årlig lønns- og prisstigning på rundt 2,5 prosent, som gjør at den reelle nedgangen i bevilgningene i disse to årene altså er betydelig større enn de 2 prosentene som framkommer av denne tabellen. Og ettersom jeg er administrativt ansatt og kommunikasjonsrådgiver for Sametinget, hopper jeg her elegant over enhvert tilløp til politisk debatt og analyse om budsjettets bevilgninger burde vært større eller mindre enn de er. Det er ikke mitt anliggende her.

Men altså, grunnleggende ferdigheter i addisjon og budsjettmessige omstendigheter og historikk er det. Mitt anliggende, altså. For det er ikke slik at regjeringen (i sin uutgrunnelige godhet) plutselig i år har bevilget noen av de tall som nevnte medier så feilaktig har gjengitt. Også i fjor, og årene helt tilbake til 1989, ble det bevilget midler til Sametinget og samiske formål. Det finnes altså en historikk og mange begrunnelser for hvorfor bevilgningene gjennom årene har den størrelse og utforming som de har – og har hatt. Ikke minst, så finnes det et sameting som hvert år i egen sak om budsjettbehov og i en rekke enkeltsaker fremmer det flertallet av samiske folkevalgte mener er det samiske samfunnets behov for bevilgninger til ulike tiltak.

Disse ønskene kan og skal man selvsagt mene mye om, og det er det i sannhet mange som også gjør. Men ønskene er på ett eller annet plan også uttrykk for reelle eller oppfattede behov i og fra det samiske samfunnet. Noe også FNs rasediskrimineringskomité påpekte i høstens rapport om Norge, da komitéen adresserte systematisk manglende finansiering av samiske språk- og opplæringstiltak. I tillegg kommer helt andre behov for bevilgninger til samiske saker som av ulike andre aktører (enn Sametinget) fremmes for offentligheten og myndigheter.

Dette er helt grunnleggende kunnskaper for journalister som tar mål av seg å rapportere meningsfullt om foreslåtte bevilgninger til samiske formål eller Sametinget. Slik kunnskap og fakta er sentrale for å forstå om forslag innebærer økninger eller reduksjoner. Kunnskap er også helt avgjørende for å  rapportere om de foreslåtte bevilgninger står i forhold til de behov eller problem de er ment å løse. Uten dette faktiske bakteppet får vi isteden løsrevne, tilfeldige og tilsynelatende store millionbeløp som framstår som nyheter og rene gavepakker fra en snill og gavmild stat til et (mer eller mindre) storforlangende urfolk.

Statsbudsjettet presenteres første uken i oktober hvert eneste år av sittende regjering. Hvert eneste år. Man skal ha vært alvorlig bornert for ikke å ha fått med seg alle lekkasjer og andre tydelige tegn på at dagen for offentliggjøring av statsbudsjettet har nærmet seg. Likefullt, når det gjelder bevilgningene til Sametinget og samiske formål, så later det til å være en like stor overraskelse hver gang. Og ethvert beløp som bevilges til hva som helst presenteres av mediene uten historikk, behovsbeskrivelse, og uten forståelse for om bevilgningene er en økning, reduksjon eller ingen av delene – eller hvilke utfordringer de er ment å løse.

Hva man enn mener om samer, Sametinget og samiske budsjettbehov: en gang i året presenteres Statsbudsjettet, og med det også det økonomiske grunnlaget for norsk samepolitikk. Det er en gyllen anledning til å sette fokus på samepolitikken, enten man er for eller imot den. Det er, enten man liker det eller ikke, det viktigste dokumentet for all politikk overfor samene i Norge. Da er det absurd å lese samiske og norske medier presentere løsrevne og tilfeldige tall og summer som hver for seg og isolert ikke er feil, mens som på grunn av manglende helhet og regneferdighet, budsjettforståelse, nyanser, bakgrunn og forståelse av behovene de skal løse allikevel blir meningsløse størrelser som verken gjør journalisten eller leseren klokere.

Med samme logikk som ovennevnte medier vil man kunne hevde at regjeringen for 2016 foreslår å bevilge 1 million kroner til Sametinget. Rent faktisk foreslår altså regjeringen å bevilge 440 millioner kroner i tillegg til den ene millionen. Men det betyr jo ikke at det er feil å rapportere om den ene millionen, isolert sett. Eller er det nettopp det det er?

Og nå frykter jeg at de som hadde størst behov for denne artikkelen allerede har svart nei. I så fall er hesten død, og jeg har pisket min syke mor forgjeves. Jeg bøyer meg i så fall ydmykt i hatten.

For ordens skyld:
Jeg er ansatt som kommunikasjonsrådgiver i Sametinget, og denne artikkelen representerer min personlige mening alene. Den er således skrevet mot bedre vitende og med dømmekraft som sikkert kan diskuteres. Og vel så det.

11Sep

Når bygdedyret bryr seg

Photo:  Olli Henze via Flickr / Creative Commons.

Photo: Olli Henze via Flickr / Creative Commons.

Unge og gamle mennesker gjør av og til ukloke, ubetenksomme og taktløse ting. Da får vi håpe at vi har mot til å korrigere hverandre på en raus og høflig måte. Men raushet er sjelden resultatet når unge menneskers feilgrep publiseres på Facebook.

Denne uken skjedde det at to unge jenter lo og fjollet og tok mobilbilder av en overstadig beruset mann som satt utenfor butikken i Karasjok. Atferden ble påtalt av en forbipasserende, som også tok jentenes atferd opp med en av deres foresatte som var tilstede. Den forbipasserende besluttet deretter å legge følgende ut på bygdas Facebook-side med nærmere 2000 medlemmer:

Æ blir kvalm av enkelte folk i bygda. Det sitter en beruset kar utenfor Rema 1000. Istedenfor å hjelpe ham, så tar noen ungdommer bilde av han og ler av han. Mens bestemora står og ser på og snakker med en dame. Æ ringte akkurat for at han sku få hjelp! Skjerp dere folkens vi e bedre enn som så…

En umiddelbar og forståelig reaksjon på to unge menneskers ubetenksomme atferd overfor en av samfunnets utslåtte. Men i det øyeblikket man overfører øyeblikkets intense følelser og moralske fordømmelse til tastatur, skjerm og Facebook, så skjer det noe ekkelt. Da blir et øyeblikks dumskap og tilgivelige feilgrep til utilgivelig mangel på medmenneskelighet og uttrykk for en utbredt mobbekultur.

For når man publiserer sitt indre følelsesliv og sinne, mister man også kontrollen over reaksjonene. De som leser kjenner på egen frustrasjon over noe liknende de har opplevd. Derfor kan man ned gjennom hele kommentarfeltet lese oppdemmet sinne og frustrasjon fra hele bygda over mange ting og andre menneskers feiltrinn. Det deles ut heiarop til de sterkeste fordømmelsene og det skrives negative karakteristikker, med store bokstaver og et betydelig antall utropstegn. Både de to jentene og ungdom generelt får gjennomgå. Fordømmelsene renner over i hverandre til en pøl av fryd og oppdemmet misnøye som til slutt antar skikkelse av et beist av et bygdedyr.

 

Og meldingen til oss alle er klar og tydelig: ditt feilgrep og et øyeblikks svakhet kan når som helst bli gjenstand for bygdas kollektive avstraffelse gjennom gapestokken på Facebook. Til skrekk og advarsel, mener de ivrigste.

Bare bygdedyret bestemmer hva som er akseptabel eller uakseptabel atferd, og bygdedyret bestemmer straffen. Bygdedyret bryr seg ikke med rimelige proporsjoner, tilgivelse eller nyanser. Bygdedyret ser i svart/hvitt. Du er enten med oss eller mot oss. For noen må si ifra, mener bygdedyret mens folkemengden utbryter: korsfest, korsfest!

Skjermbilde-2015-09-10-kl.-22.52.45

Et annet sted i bygda sitter to unge jenter som var ubetenksomme og ufølsomme i et lite øyeblikk av sine unge liv. De stirrer inn i bygdedyrets frådende kjeft på skjermen foran seg. De lurer kanskje på hva de skal gjøre nå. Hvordan skal de møte blikkene på skolen, i bygda og blant venner? Hvordan kunne det de gjorde ende i vekten av et helt lokalsamfunns sterke fordømmelse, for en unnlatelsessynd som strengt tatt alle de som passerte den fulle mannen foran butikken gjorde seg skyldige i: et øyeblikks mangel på empati.

Mitt råd til jentene er å ikke gjøre noe dumt eller overilet. Panikken, skammen eller redselen dere eventuelt føler nå vil gå over. Husk at et øyeblikks feilgrep ikke definerer hvem dere er eller hvem dere kan bli. Noen er glad i dere. Snakk med dem.

Vi vet lite om de mennesker vi har rundt oss, om hvilke ressurser de har til rådighet og i hvilken grad de har mennesker som støtter, hjelper og veileder dem trygt. Det gjelder fulle menn og i like stor grad unge tankeløse. Raushet, folkeskikk og medmenneskelighet er viktige verdier i et ethvert lokalsamfunn. Men bygdedyret har lite å lære oss om slikt.

 

Ja, folk bryr seg. Men hva er det vi inviterer til at de skal bry seg om?

25May

Jeg er ikke redd

Photo: csullens

Photo: csullens via Flickr/Creative Commons (https://www.flickr.com/photos/csullens/5158156516)

Jeg blir eldre, og denne tanken slår meg oftere enn tidligere: jeg er ikke redd. Jeg er for eksempel ikke redd om natten. Etter at jeg forstod at det ikke skjuler seg blodtørstige isbjørner i mørket har jeg aldri engstet meg, slik jeg gjorde i barndommen for mørket mellom gatelyset ved porten og inngangsdøren i Triangelveien i Kirkenes. Men takket være den imaginære glupske isbjørnen som ventet der i skyggene, fikk jeg i ung alder en daglig dose kardiotrening gjennom vinterhalvåret. Jeg løp for livet, og det fantes etterhvert ikke den isbjørn i verden som kunne ta meg i fart. Om sommeren skjedde det sjeldnere, og bare når vi hadde vært på nepeslang hos den sinteste i nabolaget. Også da løp vi for livet. Men for det meste spilte vi fotball, og det var ingenting å være redd for.

Etterhvert flyttet vi til Johan Knutzens gate, nede ved sjøen. Der var det, såvidt jeg vet,  ingen isbjørner. Huset stod imidlertid plassert på en diger, tysk bunker. Som det mildt bekymrede barn jeg tross alt var, ble jeg  overbevist om at det vandret halvdøde tyske soldater rundt og tok barn på høst- og vinterkveldene. Og gatelysene hjalp ingenting. Utenfor den gule lyskjeglens rekkevidde kunne jeg både ane og høre dem. De hveste på tysk og skulle ta meg. Jeg kastet meg på sykkelen og raste ned bakkene med dødsforrakt, hoppet av ved trappen i vill fart og løp for livet opp de lange trappene på bunkeren: I mellomtiden suste sykkelen videre for seg selv, inntil den traff garasjeporten med et smell.

Faren for halvdøde nazister i fjæra viste seg etterhvert å være betydelig overdrevet, og jeg er atskillig mindre redd for rovdyr og tyskere  i dag. Faktisk har de fleste av mine bekymringer gjennom livet vist seg å være helt bortkastet. Jeg vet det nå, etter mange år med bekymringer og levd liv. Nå er jeg ikke redd for noenting, nesten. Jeg er for eksempel ikke spesielt redd for døden. Ikke at jeg har det travelt med å dø, snarere tvert imot. Men jeg er mye mer redd for ikke å leve livet fullt ut. Jeg innrømmer at jeg er litt engstelig for elg. Etter at jeg kjørte ihjel en ung ku en mørk vinterkveld, og smadret min søsters bil i avlivingsprosessen, så har jeg fått et litt mer anstrengt forhold til elg enn jeg hadde tidligere. Og mitt forhold til katter er uforandret. Jeg hater katter, og har et bestemt inntrykk av at det er gjensidig. Så altså, katter og elg.

Jeg er redd for barna mine. Riktignok på en litt annen måte enn jeg er redd for nazister, katter og andre rovdyr. Men altså, redd på den måten at jeg bekymrer meg for dem. Det er det selvsagt ingen grunn til. De er voksne, flinke og velfungerende menn. Gudbevaremegvel.

Jeg gleder meg over at de ikke ser ut til å ha utviklet angst for verken nazister, katter, studielån, folk sørfra eller offentlige tjenestemenn. Eller tannleger. For livet er kort, og natten er gudsjammerlig lang. Min mor var redd. Hun var redd for eksem, tannleger, tyskere og flått. Alle burde, ifølge min mor, ta tran og drikke askeavkok og nypete. I store mengder. Hun var mindre redd for kjederøyking, rulletobakk og kjøring uten bilbelte. Ifølge mine foreldre kunne disse aktivitetene med fordel kombineres. Jeg var mye bilsyk som barn. Men det var ingenting å være redd for, sa mine foreldre. De var opptatt av trekken. For før sa folk at man måtte passe seg for trekken. Og vi ble truet med julig om vi ikke holdt oss unna de titalls tusen tyske granater og bomber som lå delvis nedgravd rundt omkring i mitt barndoms Kirkenes.

Som barn var jeg derimot ikke spesielt redd, verken for sprengstoff eller juling. Det medførte ofte at vi sprengte ting i luften. Her om dagen hørte jeg meg selv fortelle min eldste sønn om fornuften av å dekke til halsen nå i vårluften. Jeg vil ikke gå så langt som å si at jeg er redd for trekken, men en viss respekt kan ikke skade. For trekken altså. Og i retrospekt, kanskje også udetonert sprengstoff. Det er helt uproblematisk å ha moderat respekt for ting som eksploderer eller som kan medføre halsonde.

Men bortsett fra det, så er det lite å være redd for. Redsel fører stort sett bare til engstelse for livet selv. Legg til anger, og du har oppskriften for et helt liv bortkastet. Så, vær ikke redd. Og ikke kast sykkelen fra deg i fart. Ta vare på sykkelen din, så tar den var på deg. Nesten litt som med unger.

Men pass deg for trekken. Og ting som eksploderer. Det er mer enn nok. Og skulle det, mot formodning, dukke opp en halvdød nazist ut av mørket, så slå på lyset.

12May

En forsvarstale for russen 2015

Russ

Foto: Ivar Husevåg Døskeland via Creative Commons

De siste dagene har russen fått såpass mye pepper for sin musikksmak, at det både er på sin plass og på tide at noen som har passert middagshøyden sier ett og annet godt ord om den norske ungdommen.

Årets russelåter har utvilsomt fått fortjent oppmerksomhet, ettersom mange av dem kretser rundt temaet sex, luremuser, horer og annen seksuell lettsindighet – og til tider provoserende omgang med holdninger til ufrivillig sex. Det hele anført av russemusikk-produsentene Tix & The Pøssy Project, et slags russens svar på russiske Pussy Riot.

Det som er spesielt med denne debatten om russemusikken, er den pompøse moralske indignasjon vi kan lese av foreldregenerasjonens utallige kommentarer i medier og vettløse statusoppdateringer på sosiale medier skrevet i moralsk affekt. Politikere, kommentatorer, foreldre og andre med betydelig redusert ydmykhet til egen vurderingsevne har stått i kø for å spå feminismens endelikt og vår kulturs sammenbrudd som følge av russens årvisse lek med rusmidler og tabuer. Det er alarm (!) og vel så det, på vegne av vanvittig mange gamle og gretne.

Men den moralske mediepanikken er selvsagt ikke ny, verken av dato eller innhold. Da radiosendinger ble innført i Norge på 1920-tallet, ble det bestemt at det skulle være 30 minutter stillhet i eteren mellom hvert program. Årsak: radioen var et så sterkt medium, at lytterne trengte tid for å fordøye de sterke inntrykkene. Det ble ramaskrik da Anne-Cath. Westly introduserte landets barn for forplantingslære på 1960-tallet. Jazzen, rocken, levende bilder, fargefjernsynet, hjemmevideoen og det stadig aktuelle internettet har vært og er stadig kandidater som kilder til sjelens og menneskets moralske forfall. Og i år altså: russemusikken. Gjesp.

Dagens 35-50 åringer med akutt framskreden avsky og forakt for russens soundtrack i 2015 har naturligvis enten glemt, eller velger å se helt bort fra, at de i de siste 30 år har tillatt sine barn å høre rap og hip-hop musikk. Dermed ser de også helt vekk fra det faktum at deres barn gjennom hele sin oppvekst bokstavelig talt er tutet ørene fulle av nedverdigende kvinnebeskrivelser og av rollemønstre og verdisett som er som hentet ut av den mørkeste islamistiske middelalder. R&B-artister, rappere og hip-hopere har siden 1980-tallet formidlet synet på kvinner som “hoes and bitches», som rene og pip åpne knulledukker uten hjerne eller kapasitet til annet enn å fungere som sexleketøy og eye-candy for den bevæpnede og i høyeste grad rusforherligende gangsta´n.  Altså mannen. Ironisk nok inntas disse artistene på løpende bånd i R&B-musikkens Hall of Fame. Rapper Dr. Dre har vunnet 6 Grammy-priser og er blant annet den stolte opphavsmannen til følgende poesi:

Bitches ain’t shit but hoes and tricks
Lick on these nuts and suck the dick

For umoralen blir, som alltid før, institusjonalisert. Dagens russemusikk er som et speilbilde av samtidens estetikk. Det er verken nytt eller oppsiktvekkende. Men den som tolker russens sangtekster som politiske partiprogram eller verdiplakater har forstått like lite av russefeiring og musikk som han har av sin samtid og det samfunn han omgis av. Russelåtenes tekster må kanskje først og fremst forstås som en generasjons forsøk på å finne noe som kan provosere foreldregenerasjonen, et rituelt forsøk på å gjøre seg av med barnlige ting. Vi bør kanskje erkjenne at det å overgå vår egen umoral krever litt innsats. Men russen gjør et ærlig forsøk.

I et stadig mer seksualisert og medieorientert samfunn, er det ikke så så lite ironisk at min generasjonen provoseres av de samme budskap og i de samme medier de så lenge selv har hatt definisjonsmakten over. Man kan spørre seg med hvilken moralsk ballast dagens foreldregenerasjon dømmer dagens 42.000 18-årige russ. Vi er den foreldregenerasjonen som introduserte seksualiserte klær til spedbarn.

Rusforsker Allan Sande har i din doktorgradsavhandling hevdet at den norske russefeiringen framstår som et alment gjennomgangsrituale, mellom ungdom og voksenliv. Her er både rusmidler og tabuer viktige elementer. Sande hevder russefeiringen først og fremst bør tolkes som en parodi på det samfunnet det finner sted i: Norge. Parodien blir naturligvis først fullkommen idet foreldregenerasjonen går bananas i dobbelmoralistisk hykleri. Mission accomplished.

Men voldtektene da? Vil ikke forherligende tekster om rus og sex og kvinnelige knulledukker være en oppskrift og en oppfordring til flere voldtekter? You tell me!? Rundt 80-90 prosent av alle overgrepsmenn befinner seg i alderen 20-50 år. De er altså ikke russ, men godt voksne menn (ifølge Kripos voldtektsstatistikk). Hvilke artister eller musikkgenre skal vi gjøre ansvarlig for det? Kønntri?

Så, har du ikke annet å melde enn den gamle visa om russens atferd er endetidstegn og et bevis på at verden går til helvete, så kan du like godt holde kjeft. Mener jeg for alvor at temaet ikke er verdt en debatt? Neida, det mener jeg selvsagt ikke. Men russen diskuterer selv allerede, og det er mange kloke ord som skrives og ytres. Debatten overdøves imidlertid av angstbiterske foreldre som mer og mer ser sin egen dødelighet i speilbildet av tusenvis av nakne russ i seksuell fri dressur.

Chickelacke, chickelacke, show, show, show!
Bummelacke, bummelacke, bow, bow, bow!
Chickelacke, bummelacke, jazz bom bøh!
Julekake, julekake, hjembakt brød!

Vær snille og ta godt vare på hverandre. Spør først. Bruk kondom. Og kom hjem.

14Jan

Selbekk er Charlie. Je suis Ahmed.

Je suis Ahmed

Idiotenes rett til å ytre seg bør forsvares sterkt. Men jeg fastholder at det både er vår plikt og rett til å debattere idiotien. Aftenpostens debattredaktør foreslår Fritt Ords pris til Vebjørn Selbekk. Det er verdt en debatt.

Nå når Norge har blitt en nasjon av satirikere og karikaturtegnere, er det kanskje ikke mer enn rett og rimelig at det er kristenfundamentalisten Vebjørn Selbekk og gladmagasinet Dagen (og tidligere Magazinet) som framstår som ideologiske ledestjerner i kampen for retten til å utfordre makt, religiøse følelser og troens mange vrangforestillinger gjennom retten til frie ytringer. Aftenpostens debattredaktør Erik Tornes har derfor foreslått at Fritt Ords pris for 2015 bør tildeles Vebjørn Selbekk.

Vi kan selvsagt ikke ha som premiss at ytringenes bakenforliggende motiver må være edle for at de skal omfattes av ytringsfrihetens prinsipielle og juridiske beskyttelse. Men når enhver ytring er og bør være omfattet av dette vernet, gjør vi det temmelig vanskelig for oss selv dersom det samtidig innebærer en anerkjennelse av meningens innhold og motivene for den. At retten til ytring er beskyttet er ikke det samme som at ytringen er klok, ønskelig eller nødvendigvis et resultat av en bakenforliggende og i det minste en moderat intelligent tankeprosess.

Derfor må det stadig være rom for å diskutere meningenes innhold, og motivene til den som ytrer seg. Hvis ikke reduserer vi ytringsfriheten til prinsipielle og rituelle knebøy. Hva skal vi med retten til ytring, hvis det ikke er for å sikre at vi kan debattere og underlegge mening og motiv fri kritikk. Også når det for enkelte kan oppleves både problematisk og krenkende. Få av oss lever imidlertid prinsipielle liv til daglig, og ethvert tema blir derfor ikke alltid debattert eller kritisert. Særlig prinsipielle blir vi sjelden før det blir snakk om å tåle krenkelser som ikke rammer oss selv.

I 2012 kjørte avisa Dagen en artikkelserie om radikalisering og ekstremisme i kristne miljøer. Til Minerva understreket Selbekk at et tilsvarende journalistisk fokus i Klassekampen nok ikke ville hatt noen særlig effekt. Selbekk uttalte at det i verste fall ville det ha hatt motsatt effekt, med økt radikalisering og kristenekstremisme som resultat.

Det er med andre ord ikke likegyldig hva som sies og hvem som sier det – eller anledningen ytringen faller i. Dette er ingen ny erkjennelse for oss som daglig arbeider med ytringer og offentlighet. Mange av oss som den gang forsvarte Selbekks klare rett til å publisere Muhammed-karikaturene i januar 2006, kritiserte også at det nettopp skjedde innenfor rammene av det kristenkonservative tidsskriftet Magazinet. Et tidsskrift som regelmessig problematiserte islam og påstått islamisering på bekostning av den kristne tradisjonen.

Ellers er Selbekk heller ikke fremmed for at kontroversielle ytringer også bør få konsekvenser og sanksjoner for den som ytrer seg. I saken om presten og kunstneren Gyrid Gunnes skrev Selbekk i september 2014 en oppfordring om oppsigelse av henne som prest i den norske kirke. Årsaken var flere kontroversielle stunts og kunstneriske innslag, blant annet hennes bønneprosjekt der hun under Høstutstillingen i fjor oppfordret flere om å be til Allah. Det har også falt Selbekk tungt for brystet at Gunnes konsekvent omtaler sin gud som kvinne.

Selbakk forsvarte derimot i 2004 den israelske ambassadøren Zvi Mazel som sparket i stykker et kunstverk i Historiska Museet som ambassadøren tolket som anitsemittisk. Kunstneren selv hevdet det motsatte var tilfelle. Den gang konkluderte Selbekk under overskriften ”Hatefull kunst”:

”Når betegnelsen kunst blir en forkledning for artistens eksponering av egne fordommer og hat, har man trådt over en grense.”

Og vi får i det minste tro at Selbekk vet hva han snakker om. Kort tid etter publiseringen av Muhammed-karikaturene i 2006 fremførte Selbekk sterk anger og en uforbeholden unnskyldning i samtlige norske medier. Da beklaget han publiseringen og hevdet han ikke på forhånd forstod at muslimer ville føle seg krenket og såret av publiseringen. 

I disse dager ser vi at Selbekk nok en gang har skiftet mening. Nå er han, ifølge Aftenposten, Charlie. I denne egenskapen krever han nå på vegne av det norske folk en beklagelse fra Jonas Gahr Støre for ikke å ha forsvart ytringsfriheten. I mine øyne har Støre ikke har gjort seg skyldig i annet enn et konsekvent forsvar av den absolutte retten til ytringer, uten samtidig å måtte stå inne for meninger han selv ikke har.

Selv finner jeg det svært befriende. På samme måte som den muslimske politimannen Ahmed Merabet, som løp inn i kuleregnet i Paris for å forsvare Charlie Hebdos rett til å publisere de omstridte karikaturene. Løp inn i kuleregnet. For å forsvare og dø for retten til å publisere innhold han selv trolig fant svært problematiske og krenkende.

I ettertid forstår vi at nesten ingen mener at politimannens religion er relevant for å forstå viljen til å ofre sitt liv for ytringer han selv ikke stod inne for. Islam er tydeligvis bare relevant for å forstå terroristene.

Så hvis Selbekk er Charlie, så foretrekker jeg å være Ahmed. Noe annet vil i mine øyne være idiotiens triumf.

25Dec

Jul på trappa

3994455809_5c9426a7e8_o

Lille julaften satt han der, slik han ofte gjør. Med sine to-tre sedvanlige øl, og sin rulletobakk. På trappa. Jeg hadde hastverk, jeg skulle nå posten og hadde for anledningen parkert ulovlig. Derfor skjøv jeg ytterdøra opp med all kraft, og var i full fart ut da jeg så ham.

Døra smalt i veggen, like foran føttene hans. Men han så ikke opp. Han stirret som vanlig ned i sementen og på rullingsen mellom gule fingre. I farten la jeg merke til at at det sedvanlige lange og tynne, grå håret var dekket av en ny lue. Det var -9 grader. Jeg vet, for jeg sjekket på telefonen straks jeg var tilbake i bilen. Og der og da tenkte jeg: for en julehistorie!

Det er ikke første gang vi møtes. Vi møtes ikke ofte, men regelmessig her på trappa til Sametingets kontor i Tromsø. Han sittende med sine to øl, og jeg på vei ut for ett eller annet ærend.

– Hvordan er dagen i reisebransjen, sa han en dag.

– Jeg arbeider for Sametinget, vi holder til i andre etasje, svarte jeg.

Det ble starten på en samtale om samiske artister og kunstnere han hevdet å ha arbeidet med i yngre, og utvilsomt bedre år. Siden den dagen har vi hilst på hverandre når vi har møtt hverandre på trappa, og ønsket hverandre en fin dag.

Lille julaften satt han der, igjen. Og jeg tenkte at dette kunne bli en fin julehistorie. For jeg elsker julen. Først og fremst elsker jeg denne forestillingen om at vi i julen er ekstra snille og oppmerksomme mot hverandre. Vi hilser på folk vi ikke kjenner når vi møter dem, sier god jul til ungdommen i kassa på Ica og velter oss i denne inderlige, varme følelsen av julestemning. Og vi elsker det. Og jeg sa vitterlig god jul til min venn på trappa, slik jula krever? Jeg inviterte ham ikke hjem, til dusj og mat han utvilsomt hadde fortjent. For det ville jo brutt med hele tanken bak “Piken med svovelstikkene”?

Så gikk jeg. Og her sitter jeg altså og skriver årets julehistorie. Om ham som satt på en iskald trapp og drakk øl på lillejulaften, og som jeg ikke gjorde det grann for.

Men poenget er: jeg tenkte virkelig over hva jeg kunne gjort for ham. Jeg kunne invitert ham hjem, gitt ham en dusj og et måltid han nok ikke ville glemt. En ålreit seng og rene laken. Jeg kunne hentet ham og kjørt ham “hjem”igjen. Alt dette kunne jeg gjort, uten nevneverdig offer eller komplikasjoner.

Og jeg blir nesten rørt av min egen hjertegodhet. Og først da er det egentlig jul.

 

12Nov

Julemusikk 2014

Foto: Kevin Dooley https://www.flickr.com/photos/pagedooley/ (CC) Som Rights Reserved.

Foto: Kevin Dooley https://www.flickr.com/photos/pagedooley/ (CC) Some Rights Reserved.

I år er det seks år siden jeg begynte å samle julemusikk i spillelister på Spotify (og Wimp). I 2009 ble det én liste, siden har det ballet på seg, og er nå utvidet til fire fra i fjor. Hvert år setter jeg meg ned for å finne nye og gamle ukjente sanger og album med relevans for julefeiringen. Jeg er veldig glad i julehøytiden, og ingen jul uten julemusikk.

Jeg er en Yule O´holic, jeg simpelten elsker julemusikk. Men selv jeg har i et par år fått litt juleoverdose, de ganger jeg  har startet innsamlingen og research allerede i september. Jeg lytter nemlig til samtlige sanger før jeg legger dem til i listene. Selv er jeg ingen varm tilhenger av de klassiske “julesviskene”. Jeg lytter oftere til de litt rare versjonene, og de sangene hvor musikantene tydelig har lagt sine musikalske talenter i både arrangementer, instrumentering og utførelse.

Årets yulenykommere

Her finner du årets nykommerer (Spotify: Påls julenytt 2014). “Nykommere” er litt upresist, ettersom du også finner gamle sanger som jeg først i år har oppdaget. Det er ingen vits til å abonnere på denne nykommer-lista, ettersom de fordeles etter genre og listene nedenfor og deretter slettes etter sesongen. Listene nedenfor lever videre fra år til år:

Årets personlige favoritter

Når yulen nærmer seg, så er det som ofte jazzlista som roterer her hjemme. Men jeg har laget meg et par lister til eget bruk, som kombinerer flere genre av de aller fineste sangene jeg vet. Innholdet i disse varierer fra år, ut fra mine skiftende preferanser:

For you WIMPs out there
I fjor sviktet jeg Wimp´sene der ute, og det beklager jeg. Her under følger altså lenkene til årets oppdaterte lister overført på Wimp. Husk at konverteringene fra Spotify til Wimp kan medføre at noen låter og artister ikke blir med pga rettighetsavtaler. Har du problemer med dem, eller kjører andre leverandører av musikk-streaming, så kan jeg dessverre ikke hjelpe deg:

Og altså, for de av dere som ikke ønsker så mange valgmuligheter, så kan dere altså benytte mine utvalgte favoritter her:

For deg som kjøper album

Hvis du fortsatt spiller musikken din på CD eller kjøper digitale album til dine enheter, så klarer man seg utmerket med en neve håndplukkede album for julemusikk. Nå er jo slikt veldig avhengig av personlig musikksmak, men her er mine anbefalinger:

  1.  “Tre Vise Menn” med Mathias Eick og tyrkiske jazzvenner,
  2. It´s Snowing on my Piano” med Bugge Wesseltoft
  3. Arme Jord Ha Jolefred” med Kvindelige Studenters Sangforening
  4. Songs for Christmas” med Sufjan Stevens
  5. “Jingle all the way” med Bela Fleck and the Flecktones.

Og slenger du på en sviske-CD i samme farten, så har du det du trenger. Dette er på langt nær nok for meg, men trolig mer enn nok for de fleste andre.

Kos dere.

11Nov

Nakenbading og avkledd lederskap

Forsvarets fremste oppgave er å sikre freden, ikke først og fremst intimhygienen.

Kvinner i Forsvaret

Illustrasjonsfoto: Metziker on https://www.flickr.com/photos/metziker/ (CC) Some Rights Reserved.

Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret (PDF) opphevde for en uke siden refsen mot offiseren som tvang Alice Asplund til felles nakenbading på feltøvelse ved 132. luftving  i Bodø i 2011. Nemda kom til at offiseren bare fulgte tidligere praksis for felthygiene og Forsvarets regelverk. Nemda fastslår også at det er urimelig å forvente at offiseren burde forstått jentas opplevde fortvilelse eller krenkelse av å måtte bade naken og vaske underlivet sitt sammen rundt 30 mannlige soldater og 4 mannlige befalingsmenn.

Urimelig, der altså. Asplund ba instendig om å få slippe ydmykelsen. Hun foreslo alternativer til felles nakenbading. Hun ba om å få beholde BH og truse på. Hun gråt. Ingenting av dette var altså ifølge offiseren og nemnda tydelige nok signaler fra den kvinnelige soldaten om at grensene for bluferdighet eller personlig integritet ble krenket. Hvilke andre kommunikasonsformer hadde soldaten da til rådighet, der hun stod halvnaken og ble kommandert til å kle av seg sitt siste fikenblad av verdighet? Spørsmålet besvares ikke. Krenkelsen av den kvinnelige soldaten var egentlig aldri ikke tema for nemnda. Det var heller ikke lederskap eller klokskap. Nemnda begrenset seg til regelverk.

Kritikerne ut av skyggen

Når klagenemnda nå har opphevet refsen og i praksis godkjent lederskapet som ble utøvd på den famøse øvelsen i 2011, dukker også gamle patriarkalske spøkelser opp i så vel det nasjonale kommentariatet og i nettavisenes kommentarfelt. I avisa Nordland (og fagbladet Journalisten ) forsvarer kommentator Anki Gerhardsen offiseren for å ha fulgt ordrer og instrukser for felthygiene, og mener den påståtte krenkelsen neppe kan være noe å ta på vei for sammenliknet med de redsler og prøvelser soldater i krig utsettes for. Således står altså ikke den enorme medieomtalen i forhold til hendelsens bagatellmessige karakter.

Den ellers oppvakte Astrid Meland i VG konstaterer at det ikke foreligger planer om innføring av dusj i felt, og at krig og øvelse er ubehagelige greier og sånn må det være. Under tittelen “Få se på dåsa di!” konkluderer Christian Kristiansen at å være soldat er aseksuelt, og at bluferdighet og integritet knyttet til kjønn er Forsvaret uvedkommende. Han skriver:

“Når du har sett dåsa til mg2`ern din mange nok ganger så vil den (forhåpentligvis) miste sin magi.”

Kvinner er ikke menn

Logikken synes altså å være at kjerringer må manne seg opp til å “vaske dåsa si” i påsyn av mannlige befal og medsoldater uten å gråte. De som ikke klarer det, har heller ikke noe som soldat i det norske Forsvaret å gjøre. Resonnementet følger interessant nok samme mønster som alle andre argumenter som gjennom årene er brukt mot kvinner i Forsvaret: at de ikke er menn. Nå er vi altså kommet til renhold av kvinnens kjønnsorgan. I så måte kan optimistene kanskje håpe på at vi nå har kommet til en av de aller siste skansene mot kvinner i uniform.

Jeg holder imidlertid ikke pusten. Seksuell trakassering og overgrep av medsoldater er nå den største årsaken til at kvinnelige soldater i den amerikanske hæren lider av posttraumatisk stresslidelse. Jenter i det norske Forsvaret oppgir riktig nok høyere trivsel enn sine mannlige kollegaer, men andelen kvinnelige soldater som rapporterer om seksuell trakassering har økt jevnt de siste årene, 23 prosent i 2012. Hver femte kvinne som slutter i Forsvaret oppgir mobbing eller seksuell trakassering som årsak.

Hva så med påstandene om at felles nakenbading og underlivsvask er bagateller i forhold til de påkjenninger man risikerer å bli utsatt for i krig? Sammenliknet med krigens redsler, lemlestelse og død vil de fleste etiske problemstillinger i fredstid være for uviktige bagateller å regne. Og skulle vi følge denne logikken helt ut, så finnes det knapt noen grenser for hva vi burde påføre frivillige og vernepliktige av krenkelser for å forberede dem på krigens faenskap.

Fred er ikke krig

Men Asplund var ikke i krig. Hun var på øvelse under frivillig verneplikt, i et demokratisk og fredelig land preget av likestilling på de fleste samfunnsområder. Hvis vi ikke finner grunn til å praktisere likestilling og likeverd her i fredstid, hvorfor sendte vi i årevis soldater til Afghanistan for å krige for likestilling der?

Selvsagt må soldater trene for krig. Men det finnes mange slags soldater og roller i Forsvaret. Det er mange ulike oppgaver som skal løses og mange ulike krav til egnethet og kompetanse. Ikke riktig alle innebærer nærkontakt med fiende, eller et krevende liv i felt som jeger i Forsvarets Spesialkommando (FSK). Det finnes i dag ikke kvinnelige medlemmer av FSK, men det skyldes andre forhold enn enhetens høye krav til intimhygiene.

Den kompleksitet som møter våre væpnede styrker, hjemme og ute, taler for et størst mulig mangfold blant våre soldater og befal. Ledere i Forsvaret skal lede mennesker inn og ut av krevende situasjoner, og dagens sikkerhetssituasjon stiller langt større krav til kompetanse enn bare effektive metoder for å ta livet av fienden med egne hender.

Lederskap i Forsvaret

Det må derfor kunne forventes at de samme lederne er i stand til å reflektere rundt etikk, lederskap og egne handlinger. I særlig grad i fredlige og hverdagslige situasjoner, som hygienetiltak i felt i fredstid. Det man øver på i fredstid, skal man praktisere i strid. Ønsker man å utvikle ledere som forstår å lede i komplekse omgivelser og virkeligheter, må man øve på det, og tillate feil. Således kunne hendelsen i Bodø vært en kilde til læring, både for den omtalte offiseren, soldatene og Forsvaret som organisasjon.

Det ble den aldri. Forsvarets ledelse, med forsvarsministeren i spissen, sørget så raskt som mulig for at offiseren ble utpekt som det personifiserte symbolet for alt som er galt med holdninger og verdier i organisasjonen. Og dermed unngikk toppledelsen en mer grunleggende debatt om verdier og lederskap i Forsvaret. Det er leit.

For det er ikke slik kritikerne nevnt her hevder, at vi trener soldater for krig alene. De fleste av våre soldater vil aldri oppleve krig, og en viktig del av hensikten med Forsvaret er å sørge for at de aldri gjør det. Forsvaret ivaretar dessuten viktige funksjoner i fredstid, som opprettholdelse av befolkningens trygghet, suverenitetshevdelse, sikkerhetsfunksjoner, etterretning, humanitær bistand og opplæring. Forsvaret er vår forsikringspolice i NATO-alliansen, som er garantien for forsvaret av Norge hvis vi blir angrepet.

Ledelse gjennom verdier

Og med denne rollen både i freds- og krigstid er det som Ingrid Margrethe Gjerde, oberst og sjef for Krigsskolen på Linderud, sier:

“Dette handler egentlig ikke om kvinner og kjønnsnøytral verneplikt. I alt vi gjør må vi vurdere om det er i tråd med våre kjerneverdier, som respekt for mennesket. ”

Mennesket altså. Begge kjønn.

6Jul

Et godt sted å sitte

Jeg har kastet ut den gamle lenestolen. Den var utslitt og stygg og stod i veien for meg akkurat i det øyeblikket av dagen hvor jeg kjente virketrang. Nå står minnet om far min midt i rommet og krever en forklaring. Han er død, far min. Snart tre år siden, nå i august. Min mor óg, for den del. Men hun satt aldri mye i stol. Men når hun gjorde det, satt hun i den andre. De kom i par, stolene. Akkurat som foreldre gjorde før i tiden. Men etter at mor døde, mente nok far at han hadde lite bruk for den andre.

Så bare den ene stolen ble med på flyttelasset nordover, til Bodø og Saltstraumen og hytta far min levde sine siste timer og dager og år. Bare den ene. I går bar jeg den ut. Først i dag da jeg stod opp, registrerte jeg fraværet. Av stolen. Og far min. Så jeg tok morgenkaffen på verandaen, og kikket ned på stolen som stod i gresset ved pumpehuset, klar for kassering. Og jeg tenkte på en strofe av Jaques Prevert.

– Skynd dere å trå i gresset. For en dag skal gresset spise dere.

For det var der han satt, i lenestolen. Hver morgen. Han satt litt på skrå, med ene beinet over det andre, bøyd framover som om han studerte føttene sin. Om vinteren satt han i slåbrokk, men om sommeren satt han bare i undertøyet. Han lyttet på radio, på NRK. Han tok verden til seg på morgenen, så var han ferdig med det. Kaffekoppen hans stod på bordet, og han kunne si “kaffen står på benken”. Vi snakket ikke mye, far min og jeg. Ikke om morgenen. Vi økonomiserte det ned til kjente lyder og en og annen “morn”. Det hendte han spurte om jeg hadde sovet godt. Han visste så altfor godt at søvnen aldri var min mest trofaste følgesvenn. Så svarte jeg ja, og vi var ferdige med søvn og samtaler. For en stund.

Min far mente dagene burde leves fra begynnelsen, eller i det minste så nær begynnelsen som mulig. Så når han døde, visste jeg i alle fall det. At dagene må leves. At man må trå i gresset. Og at litt kaffe og et godt sted å sitte er en god start.

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.