30Apr

Å stjele samiske veiskilt

Det samiske veiskiltet utenfor Bodø  ble først tilgriset, og deretter  ble det nye skiltet stjålet. Samekonsulenten i Nordland fylkeskommune reagerer med sterkt patos og forteller til NRK at det er “forkastelig at folk kan ta seg til rette på denne måten“. Ja. Eller nei. Jeg er jo ingen talsmann for å stjele veiskilt, men det er nå engang et faktum at noen og enhver av og til tar seg til rette og fjerner veiskilt.  Fareskilt om elg, rein og ikke minst isbjørn har i tiår vært populære tyveriobjekter blant de skiltsstjelende masser.

Personlig synes jeg man godt kan registrere det samiske skilttyveriet litt mer lidenskapsløst, eller kanskje til og med med entusiasme. For alt vi vet kan det jo hende at det er en bodøværing med sterkt personlig forhold til samisk språk og byen Bodø som har sett sitt snitt til å stjele det samiske veiskiltet for plassering i sin egen peisestue.

Når man fra samisk hold reagerer så voldsomt mot skiltfjerningen, står man i fare for å fylle veiskiltet med tilsvarende symbolikk som de som åpenbart hater samisk språk og samiske veiskilt i den samme byen gjør. Med andre ord, det er ikke et viktig samisk nasjonalt symbol som er blitt borte, det er et veiskilt til kroner 1000,- per stykk vi snakker om.

Samisk veiskilt

Mens vi venter på Bådåddjo...

Når det er sagt, så har altså både Tromsø og Bodø sin naturlige plass i den nære samiske historie, og begge steder har altså tradisjonalt sett hatt samiske navn som underveis er usynliggjort og fjernet fra den norske og nasjonale bevisstheten gjennom en århundreår lang og hard fornorskningspolitikk. Det er selvsagt fascinerende å se hvordan enkelte klarer å male fram et samisk trusselbilde på bakgrunn av et enkelt samisk veiskilt. Ordførerkandidat Tom Cato Karlsen (Frp) partifelle Odd Paulsen satte det hele i perspektiv tidligere i år:

Både Karlsen og Paulsen understreker at de ikke har noe imot samer eller samisk kultur, men at det er pengebruket og det upraktiske med to navn, de reagerer på. – Hva blir det neste. Nå må kommunen utstyre brevhodene med Bådåddjo.

Samevennene Karlsen og Paulsen er sin ombudsrolle bevisst, og setter det hele i perspektiv. Hvor skal det da ende? Vi vet alle at med samiske brevhoder kan vi vinke farvel til Norge slik vi kjenner det. Det kommer til å ta tid å skape forståelse for at samisk språk og samiske stedsnavn hører naturlig hjemme i store deler av landet.

Tålmodighet og politisk kondis fra samisk hold har dessverre vist seg å være den viktigste egenskapen i dette arbeidet. Et bortkommet samisk veiskilt er ikke et tegn på at hele det samiske språket er stjålet. Språktyveriet skjedde for flere generasjoner siden. At det i det hele tatt finnes samiske skilt å stjele i Bodø, er tegn på at språket og respekten for den samiske lokalhistorien er på vei tilbake. Hurra!

 

Share this Story

About Pål Hivand

Kommunikasjonsrådgiver for Sametinget, og skribent. Wikipedianer. Twitrer og blogger om politikk, medier, samer og musikk. Hekta på jazz, lakris og landeveissykling. Masterstudent i ledelse ved UIT og skriver om Miles Davis. Pappa til to superhelter.
Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.