23Sep

Brenner du for noe? Sett fyr på det

Samisk ungdom truer med å møte opp i hundretall for å brenne juksekofter i protest mot den finske turistindustriens framstilling av samisk kultur. Og så da?

Siden Alta-kampen er det ikke tenkt mange nye tanker omkring samepolitisk organisering. Etter Alta henfalt de samiske organisasjonene til resolusjonsmakeri, inntil Sametinget overtok den formelle rollen. Med tiden fikk Sametinget formell beslutningsmyndighet og virkemidler (les: penger) som gjorde at tinget faktisk kunne løse problemer – altså ikke bare påpeke dem.

Og ett av mange problem som gjennom årene har vært påpekt er den finske turistindustriens kyniske utnyttelse av samisk kultur. Men nå har altså samisk ungdom og organisasjonene Suoma sámiid searvi (Finland), Sáminuorra (Sverige) og Sámi Studenttaid Searvi Romssas (Norge) fått nok. De vil demonstrere og brenne falske turistkofter i Rovaniemi når Samisk Parlamentarisk Råd holder sin konferanse i byen i oktober. Og hva så da, når asken av utbrente kofter tas av vinden og blandes med snøen i julenissebyen? Hva så da når det brennende engasjementet fra «hundrevis» (virkelig?) av samiske ungdommer forsvinner i dragsug og snøføyk fra bussen som suser forbi fullastet fra flyplassen med kapitalsterke briter og japanere på vei til nissens verksted og juleforestillingen som inneholder elementer av fulle, skitne samer?

Hva da? Jo, da kan samisk ungdom reise hjem med en forsterket bekreftelse av at den samiske kulturen er offer for undertrykkende krefter. Den politiske avmakten er… avmektig, men den er i det minste trygg. For da vet vi hva som skjer (ingenting) og vi slipper å ta ansvar for en utvikling vi ikke helt kan vite noe bestemt om. Ungdommen kan etterpå reise hjem og si til foreldre og venner at: jommen er vi undertrykte gitt. Og godt er det, at alt er som før.

Eller man kan utfordre seg selv og den finske turistindustrien. Jeg antar at «hundrevis av ungdommer» er omkring 100 ungdommer. Og dersom hver av dem bruker omkring 2500 kroner på reise, mat og overnatting i forbindelse med demonstrasjonen, så har brenningen av kofter i Rovaniemi et samlet budsjett på 250.000 kroner. Antakelig mer.

Med gratisløsninger tilgjengelig for enhver på internett kunne man satt opp et engelskspråklig (flerspråklig?) kampanjenettsted, og koblet seg til tjenester som YouTube (video) og Flickr (foto) og dokumentert visuelt hvordan utnyttelsen av samisk kultur foregår i Rovaniemi. Man kunne oppfordret turistene (på nett) selv til å laste opp og dele videoer og bilder de selv hadde tatt under sine besøk i julenissebyen, og gjort de besøkende til en del av sin protestkampanje. Man kunne satt opp mulighet for besøkende på nettstedet til å donere en slant til kampanjen.

For noe av pengene (250.000++) kunne man kjøpt seg lenker til kampanjen på nettsteder hvor reiser til Nord-Finland selges. På en dedikert blogg kunne kampanjens deltakere og lesere skrevet om de kritikkverdige forholdene, kommentert bilder og videoer og lenket til saklig informasjon om samer og finsk kultur. Hvorfor finnes det i det minste ikke en Facebook-gruppe for å markedsføre saken? Hvis alt dette  – hvor lang tid ville gått før den nordfinske turistindustrien gikk i dialog for å bedre framstillingen av samer og samisk kultur og sånn sikre sine økonomiske interesser i turistanleggene i Rovaniemi? Mitt tips: ikke så veldig lang tid.

Men dagens organiserte sameungdom har gått i samepolitisk skole hos sine foreldre. Derfor er også avmakt en gammel, samepolitisk tradisjon mange mener er verdt å ta vare på. Selv mener jeg avmakten er klar for bålet. Har du fyrstikker?

Oppdatert:
Rett skal være rett. Det finnes en Facebook-gruppe for saken.

Share this Story

About Pål Hivand

Kommunikasjonsrådgiver for Sametinget, og skribent. Wikipedianer. Twitrer og blogger om politikk, medier, samer og musikk. Hekta på jazz, lakris og landeveissykling. Masterstudent i ledelse ved UIT og skriver om Miles Davis. Pappa til to superhelter.

12 comments

 1. Kajsa Kemi Gjerpe

  Hvis du fjerner samenes klaging over undertrykkelse så har vi jo ikke noe annet å klage over… så nå må ikke du ta altfor drastisk til verk, halve sametinget mister jo jobben hvis vi skal begynne å tenke nytt! Stakkars mennesker.

  • Ja, du vet nå meg. Jeg er jo tross alt forpliktet til å være tilhenger av Sametinget, som tidligere ansatt. Men når det er sagt, så må vi akseptere at det samiske folk og samfunn diskuterer ressursbruken i parlamentet.

   Det inkluderer arbeidsmåter, strategier og metoder for politikk og forvaltning i parlamentet. Og det er jo problematisk dersom parlamentets arbeidsmåter bidrar til fremmedgjøring av det folket det er ment å representere.

 2. Kajsa Kemi Gjerpe

  Hvis du fjerner samenes klaging over undertrykkelse så har vi jo ikke noe annet å klage over… så nå må ikke du ta altfor drastisk til verk, halve sametinget mister jo jobben hvis vi skal begynne å tenke nytt! Stakkars mennesker.

 3. Ja, du vet nå meg. Jeg er jo tross alt forpliktet til å være tilhenger av Sametinget, som tidligere ansatt. Men når det er sagt, så må vi akseptere at det samiske folk og samfunn diskuterer ressursbruken i parlamentet.

  Det inkluderer arbeidsmåter, strategier og metoder for politikk og forvaltning i parlamentet. Og det er jo problematisk dersom parlamentets arbeidsmåter bidrar til fremmedgjøring av det folket det er ment å representere.

 4. Det finns en Facebook-grupp i alla fall…

  http://www.new.facebook.com/group.php?gid=19862103008

  • Ja, se der var den. Jeg venter nå spent på neste skritt – kampanjen mot det hele.

   • Det har vært en kampanje pågående mot det siden 70-tallet og det pågår fortsatt (se temaet til den 19. samekonferansen). Artikler er blitt skrevet til aviser i Finland, utstillinger som illustrerer misbruk av samisk kultur har blitt satt opp forskjellige steder, det er blitt skrevet forskningsartikler turisme og samisk kultur og ungdom demontrerte mot turistindistrien sist i 1996. Det har blitt litt bedre etter det, eller? Falske samer sprang rundt i Rovaniemi by før, nu gjemmer dem seg i skogene rundt. Der har dem kapasitet til å ta imot hundretalls turister til “A special ceremony as you cross the magic line of the Arctic Circle, the event takes place in a traditional Lapp teepee” (Polar safari in Finland, 30.10.2007).

    Du har masse gode forslag og det vil fortsatt jobbes for at kulturarv vernes, det må bare synliggjøres nu og da.

    • Utmerket:) Min bekymring er nettopp denne “synliggjøringen”. For at en slik kampanje skal være virkningsfull, så må det mer enn trass til.

     Kampanjen må være konstruktiv, og da er jeg ikke sikker på at et angrep på hotellets gardin-symbolikk er så veldig heftig og to the point. Og så må man samkjøres. Sametinget i Finland er ikke så rettroende som de øvrige – og mener faktisk noe av den finske bruken av samiske symboler kan være nyttig og helt ok.

     Så er det altså for samiske aktører å spille seg inn som samarbeidspartnere snarere enn sure motspillere som setter fyr på koftene.

 5. Det finns en Facebook-grupp i alla fall…

  http://www.new.facebook.com/group.php?gid=19862

 6. Ja, se der var den. Jeg venter nå spent på neste skritt – kampanjen mot det hele.

 7. Det har vært en kampanje pågående mot det siden 70-tallet og det pågår fortsatt (se temaet til den 19. samekonferansen). Artikler er blitt skrevet til aviser i Finland, utstillinger som illustrerer misbruk av samisk kultur har blitt satt opp forskjellige steder, det er blitt skrevet forskningsartikler turisme og samisk kultur og ungdom demontrerte mot turistindistrien sist i 1996. Det har blitt litt bedre etter det, eller? Falske samer sprang rundt i Rovaniemi by før, nu gjemmer dem seg i skogene rundt. Der har dem kapasitet til å ta imot hundretalls turister til “A special ceremony as you cross the magic line of the Arctic Circle, the event takes place in a traditional Lapp teepee” (Polar safari in Finland, 30.10.2007).

  Du har masse gode forslag og det vil fortsatt jobbes for at kulturarv vernes, det må bare synliggjøres nu og da.

 8. Utmerket:) Min bekymring er nettopp denne “synliggjøringen”. For at en slik kampanje skal være virkningsfull, så må det mer enn trass til.

  Kampanjen må være konstruktiv, og da er jeg ikke sikker på at et angrep på hotellets gardin-symbolikk er så veldig heftig og to the point. Og så må man samkjøres. Sametinget i Finland er ikke så rettroende som de øvrige – og mener faktisk noe av den finske bruken av samiske symboler kan være nyttig og helt ok.

  Så er det altså for samiske aktører å spille seg inn som samarbeidspartnere snarere enn sure motspillere som setter fyr på koftene.

Skriv din kommentar

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.