Alvorlig talt!

23Sep

Bytte snippen, sa han.

collar.jpgEn dag jeg lærer noe jeg ikke kunne fra før, er en dag med mening. I dag har jeg lært at man kan bytte snipp på skorten. Altså, man behøver ikke kaste hele skjorten når snippen er slitt, man kan bytte selve snippen.

Stein Erik Hagen kan i Dagens Næringsliv fortelle at han de siste par årene har sendt sine slitte skjorter til sin skredder i London for å bytte snipper på skjortene – framfor å kaste hele skjorten, som han tidligere gjorde. Samtidig har han hatt opptelling i kleskapet og funnet ut at han har dresser og påkledning i et par år framover. Og slik tar altså Hagen ansvar og strammer livremmen (billedlig sagt) i dagens økonomiske nedgangstider.

Så til dere som klager over fattigdom, hold munn! De rike gjør også så godt de kan.

7Mar

Mørkemann og rasist Jonstad rir igjen

Oddbjørn JonstadRasisten Oddbjørn Onstad har børstet støvet av sin råtne politikk og sine verdiløse holdninger, og vil nå avsløre landets “judaser”. Jonstad har tidligere utmerket seg ved å bli kastet ut av Fremskrittspartiet på grunn av sine ekstreme holdninger til innvandrere, og for å ha anmodet Stortinget om å stille represetanter og statsråder for riksrett for å ha tillatt flyktninger og asylanter til Norge. Vårt fargerike fellesskap har, ifølge Jonstad, medført:

en forsøpling og forsimpling av samfunnet på alle plan og alle områder

Read More »

19Feb

Kommunikasjon blir konspirasjon

NRK (faksimile 18.02.08)NRK viser i dag dokumentaren “Spillet om OL” kl. 21.30. Blant de ting NRK hevder å kunne dokumentere var at regjeringens medlemmer var aktivt involvert i arbeidet med å få Tromsø vedtatt som norsk OL-kandidat i 2018. I artikler (og formodentlig i tv-dokumentaren) gjør NRK et betydelig poeng av at politikerenes holdninger ble kartlagt og forsøkt påvirket og brukt i arbeidet med å få OL til Tromsø. NRK “dokumenterer” blant annet sine avsløringer ved å vise et kommunikasjonskart for strategien med å få valgt Tromsø som OL-kandidat.

For de som har arbeidet med kommunikasjon så er det naturligvis ikke oppsiktsvekkende at man både kartlegger hvilke holdninger og utfordringer påvirknings- og informasjonsarbeidet står overfor, og forsøker å bruke videreformidlere når det er mulig. Dette er verken suspekte eller oppsiktsvekkende metoder, man snarere standard prosedyre. Det hadde derimot vært oppsiktsvekkende om de hadde unnlatt å kartlegge kommunikasjonsaktørene i en slik sak.

1Jan

Kommunikasjonsklima

 

Samferdsel

Illustrasjonsfoto: Jernbaneverket

Debatt om bane, vei og digital infrastruktur i Norge handler aldri bare om kommunikasjon, men alltid om noe annet. Men kommunikasjon er ikke bare et virkemiddel til andre mål, det er i like stor grad et mål i seg selv. Det er snakk om hvor sivilisert samfunn vi ønsker oss.

  Read More »

16Sep

Team og harmonier

Miles DavisTrompetist og bandleder Miles Davis etablerte musikalske team som fundamentalt endret verdens oppfatning av moderne jazz. Nå skal det norske arbeidslivet teamorganiseres. Men med mindre din leder er av Davis’ støpning, bør du løpe for livet når sjefen vurderer teamorganisering. De fleste såkalt selvledende team klarer ikke engang å koordinere sine egne toalettbesøk.

Read More »

4May

Politiet uten troverdighet

Eugene ObioraSpesialenheten for politisaker har valgt å “frikjenne” fire polititjenestemenn mistenkt for å være ansvarlig for at Eugene Obiora døde under en pågripelse høsten 2006 Spesialenheten konkluderer med at tre av saken mot tre av politimennene bør henlegges med grunnlag i “bevisets stilling”, mens saken mot den fjerde politimannen anbefales henlagt som “intet straffbart forhold bevist”.

Eugene Obiora døde ved Nedre Elvehavn i Trondheim. Der hadde han bedt på sosialstønad, men fikk avslag. Etter at Obiora ble sint og opptrådte utagerende, ankom politiet for å fjerne ham. Under pågripelsen festet en av politimennene et halsgrep og Obiora mistet bevisstheten. Han var død da han ankom sykehuset.

Men bloggerne Jan Roger Ljønes og Eivind Johansen bak bloggen Leftpunch må møte i retten, politianmeldt for ærekrenkelser mot en navngitt politimann ved Sør-Trøndelag politidistrikt.

Hele saken er en skam.

21Mar

Se min kjole

Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem er et levende bevis på at hvem som helst i prinsippet kan bli statsråd i dette landet, bare man kler seg ordentlig. Derfor bør det være et sosialdemokratisk krav at alle borgere gis like muligheter gjennom Statens Lånekasse for bekledning.

Read More »

25Feb

Folkemordets retorikk

Anders Heger tar i en kronikk i Dagsavisen et oppgjør med Hallgrim Berg, og karakteriserer Bergs anti-islamske “amerikabrev” for uttrykk for de verste og nedrigste sider ved norsk og vestlig kultur.

Det er kjente toner, dette. Opp gjennom århundrene har vi snakket slik om jødene, om den gule fare, om slaverne, om tyrkere – stort sett i grunnen om alle som har nærmet seg oss. Så har vi slått noen millioner av dem i hjel, og funnet noe annet å tenke på, skriver Heger.

Vi har alle et ansvar for å diskutere utfordringene fra terrortrusler, innvandring og fundamentalisme. Men en forutsetning er naturligvis at vi ikke henfaller til mytisk og arketypisk argumentasjon fra de perioder i vår historie som er minst ærerike. Når nyfødte barn av våre musliske naboer utpekes som fiende, er ikke veien lang til myrderienes retorikk. Listen over Europas folkemord gjennom historien er lang. De siste folkemordene på Balkan ligger ikke langt tilbake i tid.

23Feb

Drømmen om Amerika

Høyrepolitiker Hallgrim Berg har skrevet brev om muslimer. Han utgir boka “Amerikabrevet: Europa i fare” og oppsummerer sine apokalyptiske villfarelser i gårdagens utgave av Dagbladet. Fra sitt krittvite, mentale Utah skriker han ut profetier om undergang og naivitet i europeisk debatt og klynger seg til drømmen om det hvite, vestlige og kristne Amerika – så fast en borg.

Kort fortalt: Ifølge Berg er terrorismen et fenomen av radikal og fundamentalistisk islamisme, som har globalt herredømme som mål, terrorisme som metode og sosial uro, etniske ghettoer, kriminalitet og læringsproblemer i skolene som symptom. Europas håp om redning fra den islamske apokalypse ligger i en hjertelig og fornyet omfavnelse av munnharpa, hamburgeren og George W. Bush jr.

Terrorisme

Kulturpolitiker og Høyre-mannen Berg omtaler kampen mot terrorismen som “den fjerde verdenskrig” og hevder den startet lenge før den tredje verdenskrigen (den kalde krigen) var over. Han beskriver (den islamistiske) terrorismens utvikling fra begynnelsen av 1980-tallet og fram til i dag som begrunnelse for sine apokalytiske visjoner. Men som en rekke andre islamofobe glemmer Berg å nevne alle de andre terroranslag i samme tidsperiode som er atskillig flere og utført av høyre- og venstrekstreme, hinduer, ateister, kristne og jøder.

Robert Pape har gjennom sine studier av samtlige selvmordsbombere i verden, i perioden 1980 og fram til 2004, dokumentert at de færreste var drevet av fundamentalistisk islamistisk teologi, men snarere av rent strategiske motiver: som å få fjernet fremmede og okkuperende militære styrker, å styrte eller svekke demokratiske regimer og etablering av selvstyrte eller selvstendige områder. Og de færreste selvmordsbomberne i denne perioden var muslimer.

Men Berg lar seg ikke uten videre forvirre av slike fakta, og beskriver den økende muslimske evangeliseringen i Vesten som et argument for sin teologisk funderte apokalypse. Berg anser europeere som naive som tillater en stadig mer synlig og agressiv aktivitet fra organisasjoner og bevegelser som Den arabiske Liga, Den euro-arabiske dialogen, Rådet for amerikansk-islamske relasjoner og The Muslim Brotherhood.

Muslimsk evangelisering

Selv nevner han ikke at kristne organisasjoner fra Vesten i århundrer, med statlig velsignelse og finansiering, har reist kloden rundt for å dytte kristendommen ned i halsen på de vantro. Ikke en antydning til selvinnsikt eller -kritikk er å lese fra brevskriveren. Han mener derimot at amerika-kritikerne, hele den europeiske venstresiden, av gammel og dogmatisk vane kritiserer USA og unnlater å se farene i den nye utviklingen. Her har han kanskje rett: venstresiden har ikke maktet å se at argumentene for å kritisere USA ikke nødvendigvis innebærer at USAs fiender har rett. Alt for lenge har venstreradikale slått ring om alle grupper og regimer som har villet utfordre eller kritisere USA. Selv om mange av disse grupper og stater er diktatoriske og udemokratiske.

Samtidig avslører Berg sin egen intellektuelle urenslighet, ettersom han selv målbærer høyresidens dogmatiske forsvar for alt vestlig og alt amerikansk. Ikke for sitt bare liv finner Berg grunnlag for å kritisere USA. Ikke for noe. Som helst. Når han omtaler venstresiden som naiv i forhold til islamistisk terrorisme, og fordomsfull i sitt forhold til Amerika, avslører Berg at heller ikke han har skiftet mening på en god stund. Og gammel dritt stinker, uavhengig av hvilken side på den politiske skalaen den kommer fra.

Terrorismen går globalt

Saken er jo den, at terrorismen verken er ny eller spesielt islamsk. Men den islamske verden ikke er så avmektig som i tidligere tider. Nå gjør den seg gjeldende i det storpolitiske spillet, hvor det tidligere bare var Vesten og Russland som aktører. Og Berg har et poeng: islamske terrorgrupper har de siste tiårene maktet å gjøre terrorismen global i større grad enn tidligere. Der terrorister fra Baader-Meinhof og IRA tidligere sprengte sine offer til himmels innenfor egne landegrenser, tar dagens al-Quaida terroren utenriks. Det skaper frykt. Og frykt er i denne sammenhengen makt og politisk kapital.

Utvilsomt står Europa og Vesten overfor utfordringer knyttet til både terrorisme, fundamentalistisk islam, integrering og bevaring av demokratiske verdier og institusjoner i en mer konfliktfylt og urolig Vesten. Men resultatene av USAs og NATOs militære intervensjoner verden over er ikke akkurat gode argumenter for mer våpen, flere bomber og ytterligere invasjoner. Den storpolitiske arenaen er endret siden den kalde krigen, og Midtøsten, Afrika, Sør-Amerika og Asia finner seg ikke lengre i å være slagmark for vestlig maktkamp.

Det islamske målet er absolutt grandios og globalt. Den absolutte drivkrafta er ønsket om å styre verden, skriver Berg.

Amerika i våre hjerter

Nuvel. Det samme kunne vel sies som USA og Vesten. Og det sies. Begge deler er jo åpenbart feil. Det forutsetter jo en islamsk konspirasjon av dimensjoner vi knapt kan forestille oss, og slike konspirasjonsteorier ble jo i sin tid også argument for nedslakting av et millioner av jøder.

Hallgrim Berg ønsker et tettere samarbeid med USA enn i dag, fordi USA i dag ettersigende er det eneste landet som kan sikre demokrati og frihet i verden. Det er vanskelig å forstå hva han mener med det. Vi kjemper side om side med amerikanske soldater på slagmarker over hele verden. Og vi bruker samtidig det demokratiet og den ytringsfrihet vi har, til å føre en dialog nasjonalt og internasjonalt om hvordan vi best løser de utfordringene vi står overfor. Det innebærer at vi også kritiserer USA.

Berg omskriver terrorismens historie slik det passer hans verdensbilde, hvor USA og Vesten er ufeilbarlig og moralsk opphøyet. All vestlig selvkritikk er intellektuelle villfarelser og venstrepolitisk dogmatikk. Den islamske konspirasjon er et faktum, fordi “ein straum av bøker og artiklar fra fagfolk og intellektuelle føreseier Europas undergang”.

Dei prøver å slå alarm, samstundes som den herskande eliten insisterer på at alt er vel, skriver Berg.

Men med Berg, Gud og Amerika på vår side, skal vi vinne over de islamske horder. Det er jo litt søtt når en som Hallgrim Berg definerer seg ut at “den herskande eliten” og dermed inn i de opposisjonelles rekker. Men som tidligere nevnt: gamle fordommer stinker, uansett om de kommer fra herskende klasser eller fra Høyre-opposisjonelle.

Hallgrim Bergs amerikabrev bør derfor sendes tilbake med påskrift: Adressat ukjent. Eller som brevskriveren selv og Elvis ville formulert det:

Return to sender.

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.