Wikipedia og jeg

26Sep

Treholt-saken og crash-kurs i Wikipedia

Er Wikipedia troverdig? Kan vi stole på det som står der? Ja, hvis du forstår hvordan Wikipedia produseres og hvis du selv har en kildekritisk holdning. Treholt-artikkelen kan tjene som en illustrasjon på hvordan en Wikipedia-artikkel lages og utvikler seg. Artikkelen på Wikipedia om Treholt-saken utvikler seg fra dag til dag, i tråd med hvordan saken utvikler seg i virkeligheten.

Men der avisene fritt kan videreformidle mer eller mindre løse påstander fra mer eller mindre kvalifiserte kilder, forsøker leksikonforfatterne å skille mellom det verifiserbare og det ikke-verifiserbare. På artikkelens diskusjonsside kan du lese om hvordan forfatterne bak forhandler og diskuterer med hverandre for å komme fram til en framstilling og et faktagrunnlag som er troverdig og sant. Og artikkelens historikk-side gir en en fortløpende oversikt over alle artikkelens versjoner.

Artikkelen om Treholt-saken ble opprettet 25. mars 2008, og hadde da et svært sparsommelig innhold:

Treholt-saken var den største spionsaken i nyere norsk historie. Arbeiderpartipolitikeren og diplomaten Arne Treholt ble i 1984 arrestert og året etter dømt til 20 års fengsel for spionasje for Sovjetunionen.

Ikke akkurat en fyllestgjørende artikkel om saken, verken da eller nå. Men dynamikken på Wikipedia viser at den kritiske fasen i en artikkel ofte er selve etableringen. Få skribenter etablerer artikler for første gang, men svært mange ønsker gjerne å delta i innholdsproduksjonen etter en artikkel er opprettet. Artikkelens siste versjon er en betydelig mer utfyllende og omfattende beskrivelse av Treholt-saken – med de siste ukers utvikling inkludert og med en omfattende referanseliste. En liknende utvikling ser vi i Wikipedia-artikkelen om Arne Treholt, selv om denne ble etablert allerede 11. januar 2004.

Tilbake til spørsmålet: er Wikipedia til å stole på? Troverdig? Svaret er: ja. Om man bruker historikk- og diskusjonsfunksjonen på artiklene man oppsøker, kan man selv verifisere om informasjonen som fremkommer er troverdig og er til å stole på.

Wikipedia produseres som kjent av meg og deg.

14Mar

Kulturkamp på Wikipedia

Atikler om samiske forhold på Wikipedia er få og ofte mangelfulle. Derfor skriver jeg slike artikler, selv om altså ingen betaler meg for selv og selv om man får liten eller ingen notabilitet som wikipedia-forfatter. Siste artikkel er om den samiske artisten Wimme, Wimme Saari – eller som han heter: Frans Wilhelm Saari.

Hvorfor jeg gjør det? Skriver på Wikipedia, altså? Jo, fordi ikke så mange andre gjør det. Fordi jeg vil at min bakgrunn, min kultur og det samiske samfunnet skal være synlig og faktisk korrekt. Kunnskap og synlighet er makt. Fordi jeg er lei av folkevalgte, byråkrater og forlagsredaktører (blant andre) som ikke klarer å lage ordninger gode nok slik at mine (og andres) barn kan få lærebøker i skolen.

Men mest fordi det handler om makt og kunnskap: som same vil jeg være med å produsere, definere og synliggjøre kunnskapen om samer og samisk kultur – og tilgjengeliggjøre den i et format som ungene i dag faktisk bruker: nett- og søkemotorbasert.

Sametinget bevilger penger til forlag, som skal produsere samiske lærebøker til den samiske skolen……, men innen disse kommer ut er det knapt noen som leser bøker på papir. Og kunnskapen i hver enkelt bok er låst til papiret for all framtid pga avtalene mellom Sametinget, forlagene og forfatterne.

Man blir ikke rik eller berømt av å skrive på Wikipedia. Men det blir man ikke som samisk lærebokforfatter heller?

24Oct

Samepolitikk på Wikipedia

I dag leste jeg at samepolitiker og tidligere visepresident i Sametinget Ragnhild Lydia Nystad skulle få en hederspris. I den forbindelse forsøkte jeg å google henne. Jeg oppdaget at det var lite informasjon å finne , så jeg satte meg fore å skrive en liten stubb om samepolitikeren Nystad. Det endte med følgende bidrag på Wikipedia:

Det slo meg at kanskje noen samepolitisk interesserte leser denne bloggen og kanskje også ville være interessert i å bidra på artiklene. Derfor skrev jeg om det her også.

Dessuten synes jeg Wikipedia utgjør et av de viktigste verktøy for global og sosial kunnskapsdeling, og er sånn sett vel verdt å bruke litt tid på.

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.