16Feb

Den seriøse samepolitiske debattens absolutte endestasjon

FrPs lysende lokalpolitiske stjerne i Porsanger sammenlikner sametingspresident Egil Olli med Adolf Hitler og norsk samepolitikk med Quislings landssvik. Så forrykende historieløs og ubegavet kan vi ikke tillate at debatten blir.

Faksimile av Sagat 12. februar 2009Norsk samepolitikk provoserer. Mange gode nordmenn har brukt store deler av sine liv til å, bevisst eller ubevisst, diskriminere samer og usynliggjøre den samiske kulturen i Finnmark. Disse føler seg naturlig nok provosert av at de som før var usynlige nå ikler seg kofte, uoppfordret slipper en joik midt i middagstiden, forlanger samiskundervisning på skolen og stemmer ved egne valg – uten å spørre om tillatelse. Det er åpenbart at en del gode nordmenn ennå ikke har akseptert at de heretter må dele definisjons- og beslutningsmyndighet med den folkegruppen som dominerte i fylket da statsgrensene ble etablert.

Det er uvant å tenke etnisitet og rettferdighet i det daglige, både for samer og nordmenn. Fornorskningen sitter fremdeles i hodene våre. Men det betyr jo ikke at positiv endring er umulig, noe de siste årenes utvikling har vist oss. Helt enkelt og uten konflikt har det selvsagt ikke vært. Og når den samiske innflytelsen øker, må vi tåle at det kan gå en kule varmt i debattene. Vi må akseptere at vi fremdeles ikke har funnet den beste måten å leve sammen på. Og mens vi leter og kløner, må vi tåle litt munnbruk.

Det vi verken kan eller bør akseptere, er at politiske ubegavede, som Porsanger FrPs Torvald Aspenes, sammenlikner sametingspresident Egil Olli med Adolf Hitler. Det finnes selvsagt ingen likheter mellom sameparlamentets øverste leder og historiens største industrielle massemorder. Norsk samepolitikk har heller intet å gjøre med Quislings landsvik. Dette er “hitling” og et kjent fenomen i debattforum på internett. “Hitling” betyr at man bevisst forsøker å avslutte en debatt eller dominere sine motdebattanter ved å grise dem til med sammenlikninger med Hitler, nazismen eller Holocaust. Aspenes gikk mye lengre. Han erklærte sågar at tiden var inne for den norske befolkningen til å drive samene ut av fylket, slik den russiske hæren jaget tyskerne ved siste krig.

Hitling er i enhver sammenheng den seriøse debattens absolutte endestasjon, og spesielt når anklagene rettes mot en i århundrer undertrykket minoritet på vegne av en majoritet. Å velge politikk som arena krever et minimum av begavelse for politisk analyse. Aspenes sine ville utspill i Sagat forrige uke avdekket ingen slik registrerbar begavelse. Snarere tvert imot. Avisen nådde for sin del sitt journalistiske bunnivå ved å presentere hans uhyrlige påstander fritt – uten å stille Aspenes ett eneste kritisk spørsmål!

Sameksistens forutsetter samarbeid og likeverd mellom majoritet og minoritet. Men vi er allikevel to forskjellige folk og har ulike behov. To folk, og Finnmarks ikke alltid stolte historie om undertrykkelse av samene, tilsier at vi må tåle en frisk og fri debatt. Men et ordskifte på Aspenes’ nivå tjener bare fremmedfryktens nyttige idioter på begge sider i saken.

Men det var i forrige uke få negative reaksjoner på Aspenes politiske resonnementer. Ingen faktisk, verken fra politikk, medier eller samfunnsliv. Jeg tror nemlig ikke det er tilfeldig at tonen og debattklimaet om samer og samepolitikk har hardnet til de siste årene. Det er villet.

Når Hitler og Olli kan gjøres til like størrelser uten protester, da er vi kanskje ikke så langt unna den første eksplosjonen? I så fall har vi altså ankommet den seriøse samepolitiske debattens absolutte endestasjon.

Det kan vi blant andre takke Aspenes for.

Share this Story

About Pål Hivand

Kommunikasjonsrådgiver for Sametinget, og skribent. Wikipedianer. Twitrer og blogger om politikk, medier, samer og musikk. Hekta på jazz, lakris og landeveissykling. Masterstudent i ledelse ved UIT og skriver om Miles Davis. Pappa til to superhelter.
Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.