16Mar

Farlig, etnisk debatt?

Norut-forsker Eva Josefsen uttalte seg til NRK om det hun oppfatter som en økende tendens i å hetse samer på internett. Josefsen satte som forutsetning for å uttale seg at artikkelen med hennes uttalelser på NRKs nettsider ikke ble åpnet for kommentarer fra leserne. Artikkelen ble derfor (opprinnelig) merket med følgende presisering:

[Josefsen ville, av åpenbare årsaker, bare uttale seg i denne saken dersom vi ikke åpnet for kommentering.]

Senere ble artikkelen endret av NRK, og lyder nå:

[Josefsen ville, for ikke å bidra til ytterligere samehets på nettet, bare uttale seg i denne saken dersom vi ikke åpnet for kommentering.]

Det som var åpenbart på publiseringstidspunktet, er altså ikke så åpenbart lenger? Ikke bare Josefsen hevder at det nå skjer en “økning i samehets”. Også journalist Arne Store mener å registrere en slik utvikling. Felles for dem er at påstandene er generelle og at de begge legger skyld på mediet (internett igjen) og eksisterende fordommer mot samer (nordmenn).

Ingen av dem legger synlig vekt på den prinsippielle og grunnleggende debatten som føres om urfolks rettigheter i landet om dagen. I den saken står eller oppleves urfolkets rettigheter å være helt eller delvis i konflikt med rettighetene til øvrig befolkning. Debatten berører samer og nordmenn og halve fastlandsnorges landareal og ressursene som finnes der.

Fra samisk hold brukes argumentasjon om samenes etniske opphav, særtrekk og annerledeshet. Men nettopp fordi man inviterer til en debatt om rettigheter med utgangspunkt i etnisitet, bør man kanskje ikke la seg overraske over at motstanderen også bruker etnisitet i sin argumentasjon?

Selvsagt finnes det grenser. Rasisme er en slik grense. Men framfor å stenge kommentarfeltene i NRK (eller andre medier), burde man sette som krav (i slike saker i alle fall) at forskerne og journalistene selv deltar i de debattene starter. Saken framstår jo nå som en journalistisk “hit and run”. Tilstedeværelse i egne kommentarfelt ville i større grad kunne fungere modererende og oppdragende av de (relativt) få debattantene som har problemer med folkeskikk og saklig argumentasjon.

Her har forskeren latt seg bruke til et billig tabloid oppslag basert på en digital medieangst og uvitenskapelige antakelser om stort volum av samehets. Og journalisten har latt seg bruke av forskeren til å stenge kommentarfelt og dermed gi forskeren moralsk “rett” i sine påstander. For som journalisten og NRK opprinnelig forklarte oss:

[Josefsen ville, av åpenbare årsaker, bare uttale seg i denne saken dersom vi ikke åpnet for kommentering.]

Åpenbare årsaker, altså. Og dermed fikk ikke jeg lagt inn denne kommentaren til artikkelen. Og alt dette, av hensyn til samene? Av hensyn til meg?

Neppe.


For uinnvidde lesere: skribenten er same.

Share this Story

About Pål Hivand

Kommunikasjonsrådgiver for Sametinget, og skribent. Wikipedianer. Twitrer og blogger om politikk, medier, samer og musikk. Hekta på jazz, lakris og landeveissykling. Masterstudent i ledelse ved UIT og skriver om Miles Davis. Pappa til to superhelter.

19 comments

 1. Og nå er visst den presiseringen helt borte fra artikkelen, fant den bare igjen ved googling.

 2. Ja, min sann. Til leserne: det første forbeholdet fra NRK finnes fremdeles å lese på Googles mellomlagrede versjon.

 3. Og nå er visst den presiseringen helt borte fra artikkelen, fant den bare igjen ved googling.

 4. Ja, min sann. Til leserne: det første forbeholdet fra NRK finnes fremdeles å lese på Googles mellomlagrede versjon.

 5. Great skrivet!

  Jag tycker också att det är bättre med mer debatt.

 6. Great skrivet!

  Jag tycker också att det är bättre med mer debatt.

 7. Jeg for min del er nå enig med Egon i hans ytringer sist lørdag: http://egon.origo.no/-/bulletin/show/264013_jaevla-feiginger

  • Jeg er enig i at anonymitet er utfordrende og heller ikke ønskelig. Men som også Egon demonstrerer: arrogante journalister holder seg helst til sin artikkel og går bare unntaksvis ned i sitt eget kommentarfelt.

   Ekte dialog med leserne ville kanskje gjøre at flere valgte å skrive under eget navn og opptre anstendig. Utskjelling av leserne – å stige ned på samme nivå som han anklager kommentarene for å ha – det er like uskjønt.

   Jeg opplever at det er to forskjellige diskusjoner – deltakelse i debattene sammen med leserne – og anonymitet.

 8. Jeg for min del er nå enig med Egon i hans ytringer sist lørdag: http://egon.origo.no/-/bulletin/show/264013_jae

 9. Jeg er enig i at anonymitet er utfordrende og heller ikke ønskelig. Men so også Egon demonstrerer: arrogante journalister holder seg til sin artikkel og går bare unntaksvis ned i sitt eget kommentarfelt.

  Ekte dialog med leserne ville kanskje gjøre at flere valgte å skrive under eget navn. Utskjelling av leserne – å stige ned på samme nivå som han anklager kommentarene for å ha – det er like uskjønt.

 10. Takk for same-“disclaimeren” i enden av artikkelen!

  Registrer for øvrig, som “senikk”, at artikkelen nå er endret uten at siden den står på sier noe om hva denne endringen går ut på. Etter min mening er medienes manglende historikk i forbindelse med endringer det nærmeste vi kommer den historieforfalskningen Store Bror bedrev i “1984”.

 11. Takk for same-“disclaimeren” i enden av artikkelen!

  Registrer for øvrig, som “senikk”, at artikkelen nå er endret uten at siden den står på sier noe om hva denne endringen går ut på. Etter min mening er medienes manglende historikk i forbindelse med endringer det nærmeste vi kommer den historieforfalskningen Store Bror bedrev i “1984”.

 12. Máret Romssas

  NSRs presidentkandidat til Sametingsvalget 2009, Aili Keskitalo, blogger og åpner for kommentarer. Synes det er bra, men siden er kanskje for lite pofilert til å risikere for mange rasistiske kommentarer?

  Les Keskitalos blogg: http://aili-keskitalo.blogspot.com/2009/03/nominasjonene-innledes.html?showComment=1237744620000#c5167204334050197999

 13. Máret Romssas

  NSRs presidentkandidat til Sametingsvalget 2009, Aili Keskitalo, blogger og åpner for kommentarer. Synes det er bra, men siden er kanskje for lite pofilert til å risikere for mange rasistiske kommentarer?

  Les Keskitalos blogg: http://aili-keskitalo.blogspot.com/2009/03/nomi

 14. Et debattinlegg på Dagbladet (om rovdyr) ikke direkte hetser samiske intensjoner, men det er VELDIG BRA at samiske interesser er tilstede, svarer, korrigerer og driver opplysningsarbeid i slike tilfeller.

  • Ja, det tror jeg du har helt rett i, Marit. Det er en klok strategi å delta i det ordskiftet man ønsker å påvirke – spesielt nå når deltakelse (på nett) er så enkelt og ikke krever annet enn viljen til å faktisk delta.

 15. Et debattinlegg på Dagbladet (om rovdyr) ikke direkte hetser samiske intensjoner, men det er VELDIG BRA at samiske interesser er tilstede, svarer, korrigerer og driver opplysningsarbeid i slike tilfeller.

 16. Ja, det tror jeg du har helt rett i, Marit. Det er en klok strategi å delta i det ordskiftet man ønsker å påvirke – spesielt nå når deltakelse (på nett) er så enkelt og ikke krever annet enn viljen til å faktisk delta.

Skriv din kommentar

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.