31Dec

Godt nytt valgår

Maktskiftet på Sametinget ble forfriskende for det samepolitiske arbeidet. Og i 2009 er det sametingsvalg igjen. Blant annet.

2009 blir et spennende år. Året da arbeidsledigheten stiger, renta stuper og hvor vi skal velge oss 39 nye representanter til Sametinget. Dessverre er det nok slik at valget til Sametinget er blant de ting som vil ha minst effekt for dagliglivet ditt, enten du er same eller ikke. Hvor forfriskende maktskiftet på Sametinget er, avhenger av øynene som ser, og ikke minst hva du stemte ved forrige valg.

Men det er nå engang slik at et demokratisk system fungerer best når partiene vi skal velge mellom faktisk framstår som politiske konkurrenter – og alternativer. Derfor kan maktskiftet på Sametinget kan virke mobiliserende foran sametingsvalget neste år, i like stor grad for NSR som for Arbeiderpartiet. Fordi det nå er åpenbart for enhver at din stemme kan være med å avgjøre hvilken politikk og hvilket parti som skal styre parlamentet.

Nytt i 2009 er at Sametingets valgordning er lagt om. Det vil bli krevende både for de som har ambisjoner om å bli valgt, og for velgerne. Der man før hadde kjente, lokale størrelser å velge mellom, skal man nå velge blant lister som har flere ukjente. Valgkretsene er større og dermed kjenner vi ikke lengre (nødvendigvis) alle navnene på de politiske listene. Det gjør oss mindre avhengig av navn og ansikter, og mer avhengig av tydelig politikk. Det betyr at partier som er politisk tydelige, vil ha en fordel.

Sametinget har uansett begrenset påvirkning på vårt dagligliv. Det er kommuner og stat som produserer de livsviktige og nødvendige tjenestene til oss. Sånn sett vil vår (eventuelle) politiske misnøye i større grad rette seg mot stortings- og kommunepolitikere enn mot sametingsrepresentantene. De folkevalgte på Sametinget står overfor en viktig og vanskelig oppgave: å formidle en klar begrunnelse for hva de og Sametinget kan bidra med for å gjøre våre daglige liv bedre og enklere.

I mellomtiden har både NSR og Arbeiderpartiet tatt steget ut på internett i et forsøk på å kommunisere direkte med velgerne. NSR forsøker bloggen som virkemiddel, mens Arbeiderpartiet både blogger og microblogger via Twitter. Begge partienes innsats bærer i betydelig grad preg av at de folkevalgte ikke kjenner de mediene de nå forsøker å benytte seg av. Flere av de folkevalgte benytter bloggen og microbloggen sin til å spre ren, uforfalsket partipropaganda. Slik når man kanskje sine egne partimedlemmer, men ikke oss andre. Selv er jeg i tvil om selv partimedlemmer gidder å lese partiledernes propaganderende blogger etter at de selv har vært på partimøtet.

Men når det er sagt, så er det flere i begge leire som viser tendenser til å ville kommunisere med velgere på en ny måte. Det lover jo godt.

Godt nytt valgår, hva du enn måtte velge.

Share this Story

About Pål Hivand

Kommunikasjonsrådgiver for Sametinget, og skribent. Wikipedianer. Twitrer og blogger om politikk, medier, samer og musikk. Hekta på jazz, lakris og landeveissykling. Masterstudent i ledelse ved UIT og skriver om Miles Davis. Pappa til to superhelter.

Skriv din kommentar

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.