10Apr

Hijab, samer og den nøytrale nordmann

Arbeiderpartiets landsmøte har vedtatt å forby hijab og andre “religiøse hodeplagg” i Politiet, påtalemyndigheten og domstolene.

Bilde: Hijab forbudt - skaut tillatt?

Politisk wonderboy Jonas Gahr Støre har stått i bresjen for Aps nye integreringspolitiske dokument  «Mangfold og muligheter» – 99 tiltak for økt integrering. Et ledd i dette “mangfoldsarbeidet” er altså å forby bruk av hijab i Politiet. Spørsmålene omkring regulering av klesplagg i domstoler og Politi har vært omstridt og sterkt omdiskutert. Jonas Gahr Støre er rørende prinsippløs når han overfor Arbeiderpartiets landsmøte presiserte at vedtaket ville kunne gjøre det vanskelig for jusstudenter som ifølge sin religion må bære hodeplagg. Diskriminerings- og likestillingsombud Sunniva Ørstavik har tidligere vært kritisk til forslag om å forby hijab og andre religiøse hodeplagg, og mener at Arbeiderpartiets vedtak om forbud av hijab i særlig grad vil ramme kvinner og er således i strid med lovverket.

Det avgjørende argumentet synes å være at såkalte  “religiøse  hodeplagg” vil rokke ved Politets og domstolenes nøytralitet. Eller som Gahr Støre formulerte det før avstemmingen på landsmøtet:

Vi fant en form for kompromiss der vi sier at det er høy terskel i et samfunn som vårt for å regulere klesplagg, men at det bør være nøytral uniform i politiet, og heller ikke synlige religiøse symboler hos aktoratet og dommere.

Aller først: hvor kommer denne rørende forestillingen om at norske dommeres eller politimenns bekledning er “nøytral”? massivt politioppbud i Stilla under Alta-striden oppfattet neppe politi og domstoler som universelt “nøytrale”. Ofre for politivold har neppe opplevd overgriperne som “nøytrale”. Palestina-sympatisører opplever neppe det sedvanlige og massive politioppbudet foran israelske eller amerikanske ambassader som “nøytrale”. Innbyggere som stanses rutinemessig på gatene av politimenn som etterspør legitimasjon, bare fordi innbyggeren er mørk i huden, opplever neppe politiet som nøytralt Mitt poeng? Det har gjennom historien vært atskillige anledninger til å stille store spørsmål ved politiets, påtalemaktens og domstolenes nøytralitet. Ingen av disse har vært knyttet til utøvernes bekledning, men nettopp selve myndighetsutøvelsen i hvert enkelt tilfelle – og den andre parts opplevelse av rettferdighet.

Staten og statsmaktene i Norge er uløselig knyttet til kristendommen. Det norske flagget har det kristne kors som sitt fremste symbol. Forbud mot hijab i politiet har intet med nøytral myndighetsutøvelse å gjøre, det har med manglende forståelse for konsekvensene av et mangfoldig samfunn å gjøre. Det har å gjøre med et bilde av “de andre” som ute av stand til å opptre med den kompetanse, verdighet og nøytralitet som det vi ser i vårt eget speilbilde. Da gjør vi det lettere for oss ved å gjøre “de andre” litt mindre lik seg selv, og litt mer lik oss. Oss nøytrale.

Det finnes begreper for slikt. Nøytralitet er ikke en av dem.

Share this Story

About Pål Hivand

Kommunikasjonsrådgiver for Sametinget, og skribent. Wikipedianer. Twitrer og blogger om politikk, medier, samer og musikk. Hekta på jazz, lakris og landeveissykling. Masterstudent i ledelse ved UIT og skriver om Miles Davis. Pappa til to superhelter.

Skriv din kommentar

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.