2Dec

Hitling av motorferdselsdebatten

HitlingHitling er intet ukjent fenomennettet. Dessverre er det heller ingen ny ting i den politiske debatten i Finnmark. Ved etableringen av Sametinget ble det i sin tid påstått at samemantallet ikke var annet enn et godt gammeldags “raseregister” i nazistisk tradisjon. Rester av dritt fra disse tidlige debattene om Sametinget dukker stadig opp, som debatten om den “samiske statsdannelsen”.

Nå er det (igjen) Fremskrittspartiet som forsøker å hitle debatten om motorferdsel ved å dra en parallell mellom Sametinget og Hitlers regime. Altaposten skriver om Frps Jan Henrik Fredriksens folkemøte i Alta:

Han hevdet at rettigheter og goder er fordelt ut fra etnisitet, og sammenlignet dagens styre av Finnmark med det Hitler og måten han ønsket å organisere samfunnet.

Ifølge Fredriksen representerer Sametinget og Finnmarksloven et hitlersk regime som er ute etter å ødelegge for befolkningen i Finnmark og deres muligheter til blant annet motorisert ferdsel i naturen. Men nesten samtidig med Fredriksen deltar også sametingspresident Egil Olli på et folkemøte i Tana der han (i likhet med Fredriksen) går til angrep på forslaget til ny motorferdsellov:

Så langt har det nasjonale synet vunnet innpass. Når stortinget vedtar ny lov, forventer vi at de også setter fokus på samiske og lokalbefolkningens verdier. Tilgang til utmarka og vidde har stor betydning for folks levekår i nord, og er faktisk avgjørende for at folk velger å bo her. Da forventer vi at dette gjenspeiles i lovverket.

Så selv om de altså tilsynelatende er nokså samstemte i sitt syn på motorferdselloven og lokalbefolkningens rettigheter, så mener altså Fredriksen allikevel at begrepet “Hitler-regime” egner seg som karakteristikk på Sametinget. Hitler?

Share this Story

About Pål Hivand

Kommunikasjonsrådgiver for Sametinget, og skribent. Wikipedianer. Twitrer og blogger om politikk, medier, samer og musikk. Hekta på jazz, lakris og landeveissykling. Masterstudent i ledelse ved UIT og skriver om Miles Davis. Pappa til to superhelter.
Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.