1Feb

Jeg reserverer meg

Kvinnersrett

Jeg har stor respekt for mennesker som lytter til egen samvittighet og setter grenser for hvilke aktiviteter de kan delta i, enten det er for seg selv eller for fellesskapet. Den respekten omhandler imidlertid ikke norske leger som forlanger aksept og lønn fra fellesskapet samtidig som de reserverer seg for å utføre grunnleggende medisinsk behandling overfor kvinner: abort, aborthenvisning og prevensjon.

Som lege ansatt i offentlig helsevesen, eller på offentlig finansiering, har du tatt på deg oppgavene innen for det vi anser som allmenne, medisinske rettigheter og tjenester for hele befolkningen. Hvis du, av samvittighetsgrunner, ikke ser deg i stand til å oppfylle disse rettighetene eller tilby tjenestene, må du finne deg annet arbeid. Så enkelt er det. Punktum.

Det medfører ikke yrkesforbud for leger med samvittighet. De kan fortsatt bli drosjesjåfører. Med mindre de også reserverer seg mot å kjøre kvinner til abortklinikker eller til fastlegen som setter inn spiraler og skriver ut angrepiller. Noen av disse vil kanskje også ha vanskeligheter med å kjøre hjem par på lørdagskvelden til samme adresse, ettersom det fort kan lede til en situasjon hvor prevensjonsbruk eller abort blir nødvendig på ett eller annet tidspunkt. Frie mennesker har dessverre en lei tendens til å gjøre valg som ikke alltid leder inn i lykka.

I så fall kan de bli rørleggere eller ta seg arbeid i avfallsetaten. Med mindre de der også reserverer seg mot å reparere vasken på legekontoret eller hente avfall på sykehus hvor det foretas inngrep som avbryter svangerskap. De kan selvsagt også være privatpraktiserende leger som reserverer seg mot abort, henvisning til abort eller til å skrive ut prevensjon. Det siste ville jeg kalle å ta et personlig ansvar for egne holdninger og egen samvittighet. Det må vi, vi som arbeider i andre yrker.

Hva med legesekretærene og resepsjonistene? Hva med soldater? Hva med alle andre gruppers samvittighet i møte med samfunnets ulike krav? Vi må alle betale prisen når egen samvittighet strider mot samfunnets lover. For egen del har jeg både avtjent verneplikt og deretter nektet videre tjeneste. Min samvittighet førte til ytterligere 6 måneders tjeneste, slik loven da foreskrev. Jeg betalte for min samvittighet med glede.

Men det er altså ikke tilstrekkelig for de norske reservasjonslegene. De insisterer å få være offentlig lønnet og i offentlig tjeneste og demonstrativt praktisere sin samvittighet mot utvalgte medisinske rettigheter som kun rammer kvinner. Rettigheter som er kjempet fram gjennom beinhard kamp i over hundre år. Grunnleggende rettigheter for kvinner i et likestilt og demokratisk samfunn; retten til å bestemme over egen kropp. Legers reservasjonsrett er igrunnen ikke annet enn en offentlig finansiert kampanje mot disse rettighetene.

Dette handler ikke om legers samvittighet, men om den gamle motstanden mot fri abort og kvinners rettigheter, bare i ny drakt og med statlig og kommunal finansiering.

Så derfor reserverer jeg meg. Jeg reserverer meg, og vil vite hvilke fastleger som ikke anerkjenner kvinners lovfestede rettigheter. Så velger jeg en som gjør det. Det handler om min samvittighet. Det er en pris jeg er villig til å betale.

Red. 2. februar:
For debattens skyld, anbefaler jeg alle å lese kronikken “Abort er vanskelig nok” på NRK Ytring.

Kjære leser, til debatten nedenfor:
Vis respekt for dine motdebattanter, selv om du ikke deler deres meninger. Enhver referanse til “fosterdrap” eller nazi-Tyskland, hvor enn subtil, blir slettet. Og husk at debatten handler om reservasjonsadgang, ikke for eller imot fri abort.

 

Share this Story

About Pål Hivand

Kommunikasjonsrådgiver for Sametinget, og skribent. Wikipedianer. Twitrer og blogger om politikk, medier, samer og musikk. Hekta på jazz, lakris og landeveissykling. Masterstudent i ledelse ved UIT og skriver om Miles Davis. Pappa til to superhelter.

115 comments

 1. Ranveig Wormstrand

  Vel, soldater HAR reservasjonsrett i Norge – noen gang hørt om siviltjeneste?

  • Vel Ranveig, jeg har gjennomført siviltjeneste. Som man gjør når man _ikke_ gjennomfører miiitærtjeneste. Soldater derimot, som man er når man gjennomfører tjeneste i Forsvaret har derimot ingen reservasjonsrett. Soldater må trene på å ta liv, og må ta liv. Som soldat har du ingen reservasjonsrett.

   Men du illustrerer ufrivillig mitt poeng på en utmerket måte: hvis du ikke vil bli soldat og drepe, så må du ta konsekvensen og nekte – og dermed gjennomføre siviltjeneste istedentfor militærtjeneste. Leger som ikke vil utføre medisinske tjenester, må på samme måte velge en annen karriere. Takk for kommentaren din.

  • Militærtjeneste utføres i bunn og grunn under tvang. Det er ingen tvang å jobbe som fastlege.

 2. Meget bra skrevet!

 3. Christina Olsson

  jeg ser din mening, men jeg tenker at verden aldri er så sort/hvit, og hvis vi ikke skal evne å ta inn over oss alle sider i en sak så vil vi alltid feile en smule… Slikt “blir det krig” av, ved å se på en sak i helt rigide termer og uten å ta inn over seg “motparten”, her i dette tilfellet blir motparten de legene som opplever at dette er vanskelig for dem. Jeg har full tiltro til at de aller fleste av disse legene egner seg helt ypperlig som fastleger uansett, og syns det er lite gjennomtenkt og lite samfunnsøkonomisk å be en fastlege med veldig mange års utdannelse bak seg om å bli drosjesjåfør i stedet pga en enkelt sak/oppgave. For ikke å snakke om 200 fastleger…. Vi trenger åpenbart ikke færre leger enn vi har i dag.. Hvordan skulle det se ut hvis alle disse 200 fant seg en anne en annen jobb slik som du foreslår det, da ville i alle fall mange kvinner som opplever at de har behov for å få utført en abort (og alle andre for den saks skyld) måtte vente myyye lengre med å komme inn til en lege i de neste årene inntil vi har utdannet en god del nye som kan erstatte dem.. Virkeligheten er aldri så sort/hvit, så rigid, så ensporet som det du uttrykker. Livets natur er romslig, og i mine øyne så er det ikke noen vits i å lage så mye drama og å foreslå så mange drastiske konsekvenser, når det er mulig å finne løsninger (slik regjeringen foreslår det) som sørger for alle parter sitt beste, og som sikrer og garanterer at alle kvinner som opplever at de har behov for å få utført en abort får det uten lengre ventetid, og med en garanti om at den legen de møter ikke har noen personlige kvaler med oppgaven og dermed kan yte sitt beste for kvinnen selv. Med bedre informasjon får kvinner nå også vite at de faktisk kan betille time direkte på sykehuset, og ikke trenger å gå via en fastlegen en gang… Jeg ser på dette som en debatt som har dratt inn tematikker som ikke hører hjemme innunder det forslaget som er fremmet, som har nøret oppunder en masse latente følelser (da abort alltid er et følsomt tema), og som en virvelvind som drar med seg alt mulig rusk og rask og så spinner det hele ut av kontroll og inntar noen proporsjoner som går langt utover det saken egentlig handler om. Jeg forstår ikke at folk ikke kan legge sine egne emosjonelle reaksjoner til side for et øyeblikk og se på fakta i saken litt mer nøkternt, og heller reflektere litt mer realistisk omkring det og over mulige konsekvenser alle veier, før de uttaler seg skråsikkert og kvasst ensidig i artikkelform eller på annen måte…

  • Litt mindre svart/hvit: Man trenger ikke bli drosjesjåfør. Det trengs leger i eldreomsorgen feks, der er det lite aborter og prevensjon ute og går. Som fastleger og dermed helsevesenets ‘skrankevakter’, har de derimot ingenting å gjøre.

  • Carina Marie Rose

   Du sier at alle parter blir beskyttet, men da er det mange tåredryppende historier, fra leger og gynekologer som er mot reservasjonsretten, du ikke har fått med deg. For mange er det helt rett frem og enkelt å finne løsninger om fastlegen ikke vil gi deg henvisning, men for en ung, usikker jente kan dette være veldig tungt om man allerede er i en tung situasjon. En lege skal ikke sette hinder for pasienters rett til behandling. Å gjøre det er feil. Å skade pasienter psykisk burde være noe alle leger har for stor samvittighet til å klare å gjøre.

 4. Jeg tenker at disse legene sikkert er utmerkede leger, – men må de være fastleger? Så vidt jeg har skjønt, er det ledige jobber for tilsynsleger på sykehjem, for eksempel, – og der er det sjelden noen skal ta abort.

 5. nå er kanskje jeg helt blåst, men jeg skjønte ikke det siste avsnittet ditt. Ellers utrolig bra skrevet. Skal bli lege selv og kunne aldri tenkt å reservere meg fra jobben min!

 6. Jeg skjønte virkelig ikke siste avsnitt……

  • Kanksje hun reserverer seg mot å få tildelt en fastlege som ikke henviser til abort? Dersom hun f.eks. blir gravid f.eks. på grunn av voldtekt og nektes abort så kan det jo hende at det barnet ikke kommer til å få det så veldig bra. Det handler om hennes samvittighet til å sette et uønsket barn til verden. Det kan jo også hende at livssituasjonen/helsen til kvinnen endrer seg dramatisk i begynnelsen av svangerskapet og det å gjennomføre svangerskap/fødsel setter morens liv i fare…. Hva om hun da ønsker abort? Jeg f.eks. ble unnfanget til tross for at min mor brukte p-piller. Hun valgte likevel å sette meg til verden, men jeg kan godt forstå at hun hadde blitt rasende dersom hun hadde valgt å gå til lege for å bli henvist til abort og legen så nektet. Hun brukte jo tross alt prevensjon for at jeg ikke skulle bli til.

  • Siste avsnitt: jeg reserverer meg mot å bruke leger som reserverer seg, og på den måten verken respekterer kvinners rettigheter eller innholdet i den arbeidsavtalen de har inngått.

  • Hanne Kitty Andersen

   om du ikke skjønte siste avsnitt, så tror jeg problemet ligger mellom ørene dine, og ikke i siste avsnitt…

   • Vel, takk for hyggelig og kontruktiv tilbakemelding!
    Selv tror jeg ikke rpoblemet ligger mellom ørene mine. Og for ordens skyld; jeg er sterk motstander av hele reservasjonsretten som nå diskuteres!
    Hvis man skal reservere seg mot en lege som reserverer seg mot abort – ja, da må man vel også ha en åpenhet om de som reserverer seg. Slik sett kan siste avsnitt tolkes som at et register over fastleger som reserverer seg faktisk er en positiv greie – akkurat slik KrF argumenterer!

    • Den som tolker må også stå inne for innholdet i egne tolkninger. Jeg står for det jeg skriver, i artikkelen og her i kommentarfeltet. Min motstand mot reservasjonsadgang gir naturligvis ikke grunnlag for en tolkning om at jeg er for et reservasjonsregister, eller noen form for støtte til Krfs synspunkter i denne saken.

     Men nå diskuterer vi ikke sak, nå er det språk- og korrekturavdelingen som har meldt sin ankomst. Det er ikke en så interessant debatt egentlig.

 7. Major-league-infidel

  Vil du ikke være med å forsvare landet ditt Pål? Gjennom ditt lokale Hjemmevern? Bra at noen andre gjør det da?

  • Jeg har ingen problemer med å forsvare landet mitt, og har derfor både gjennomført 12 måneders militærtjeneste og siviltjeneste. Jeg forstod bare ikke da hva tre ukers årlig bevæpnet fyll i skogen hadde med forsvar av landet å gjøre. Så da ble jeg satt opp i sivilforsvaret etter verneplikt. Jeg tenker jeg har gjort min plikt, og vel så det.

 8. Forsåvidt greie perspektiver, men konklusjonen din er feil: For det første følger den ikke logisk av perspektivene i resonnementet ditt. For det andre resulterer den i en verdi-feil:

  Følg med nå: dersom du må oppsøke den legen som leverer den behandlingen som passer til ditt problem, så har vi forskjøvet ansvaret for diagnostikken over på pasienten. Tenk deg nå noen flere tilstander, sykdommer og plager folk kan ha. Og så må vi gå på Gule Sider å finne den legen som løser akkurat mitt problem. Hvem er det da som har bestemt hva som feiler meg – og hvilken behandling jeg bør ha? Akkurat.
  La den synke litt..

  • Du henger ikke helt med du heller Jon:) Jeg er mann. Ingen leger reserverer seg mot abortinngrep i mine sykdomsfilfeller. Men hvis reservasjonsordningen gjennomføres for fastleger, vil jeg i solidaritet og på ren fanskap nekte å bruke disse reservasjonslegene. Var ikke det logisk nok?

   Jeg vet ikke om du fikk det helt med deg, men jeg er altså mot reservasjonsadgang. Men den avgjørelsen tar altså verken du eller jeg.

 9. Du skriver “For egen del har jeg både avtjent verneplikt og deretter nektet videre tjeneste. Min samvittighet førte til ytterligere 6 måneders tjeneste, slik loven da foreskrev.”

  Er ikke dette nettopp en lov som tar hensyn til din samvittighet? Du skyter deg selv i foten her.

  Dessuten er utgangspunktet ditt for argumentene ugyldig. Du går ut ifra at kvinners rett til abort betyr at leger har en obligasjon til å utføre abort. Hvor har du det ifra? Leger skal lege. Det er ikke en leges “jobb” å ta livet av ett forster, med mindre morens liv er i fare: da blir det en medisinsk vurderingssak.

  Du har rett i at soldater må ta liv. Men må leger ta liv? Er det derfor man studerer medisin i seks år og spesialiserer seg i mange år til? For å ta livet av ett foster? Svaret er selvfølgelig nei. Men studerer for å bli en som “leger”; en lege. Om man også vil bruke sin medisinske kunnskap til å fjerne foster så er det greit. Abort er lov innen visse rammer, men skal leger tvinges til å måtte ta liv om deres personlige/religiøse/etiske overbevisninger taler imot?

  • Siviltjeneste er noe som erstatter militærtjeneste. Ingen fot skutt her serru Leif. Motstykke i legegjerningen ville være å erstatte legetittelen med portør. Men legene krever fortsatt å være leger, men bare med de oppgavene som passer deres samvittig.

   Joda, offentlige fastleger har henvisning til abort og prevensjon som en del av arbeidsoppgavene. Søker du jobb som kirurg eller gynekolog, kan altså abort og svangerskapsavbrudd være en del av de definerte oppgavene. Mennesker som ikke vil utføre disse oppgavene, kan velge andre karrierer eller en legekarriere som ikke inkluderer slike oppgaver – feks på eldresentre.

   Ditt syn på abort deler jeg ikke, og dette er ikke en debatt for eller imot abort – det er om legene skal utføre de oppgaver som følger med jobben eller ikke. Og evt. hvorfor deres arbeid er så unikt at de representerer den eneste yrkesgruppen med lovlig reservasjonsadgang.

  • Det uskrevne poenget: Leger som er i første posisjon til å inngå inngrepet (gynekologene) har allerede reservasjonsrett. Diskusjonen er om den samme retten skal gis til dem som henviser (fastlegene). Poenget mitt er at når første rang har den retten så er loven baklengs så lenge ikke annen rekke har samme rett. Poenget mitt er også at det er riktig at når behandlingen ikke rører ved en leges hovedoppgave, å behandle sykdom, bør legene ha valget, like mye som når en lege reserverer seg fra å gjennomføre plastisk kirurgi på en pasient som søker kosmetisk gevinst. Altså er det ikke handler om livsnødvendig/helsenødvendig medisinsk hjelp må legene få ett valg.

   • OK, jeg ser poenget ditt, og er fremdeles uenig. Men da blir spørsmålet: hvorfor ikke sykepleiere, resepsjonister og rengjøringspersonalet? Hva er det med legens posisjon i denne verdikjeden?

    Åpner du da for reservasjonsrett for andre yrkesgrupper i offentlig sektor?

   • Tor Sprø Søvik

    Fordi mange kvinner er i en sårbar situasjon har kommet til det tunge valget at de trenger en abort. å bli møtt med “Det kan ikke jeg hjelpe deg med. Det blir 150 kr takk” ikke er en idell situasjon. Det en lege som henviser gjør er å si “OK. Jeg kan ikke gjøre dette, la meg sende deg til sykehuset der noen som gjør dette ofte kan snakke med deg om dette. Det blir 150 kr takk.”

 10. Kjell Ivar Brynildsen

  Om du, som kommunikasjonsrådgiver, ble pålagt av myndighetene – gjerne utifra et ytringsfrihetsperspektiv – å lage en mest mulig effektiv kampanje for å promotere noe som stred imot din egen overbevisning, det være seg kjønnslemlestelse, hermetisk hundekjøtt fra Kina eller en informasjonskampanje med en målsetting om å få kvinner til å bruke burka, synes du da det hadde vært ok å kunne si nei takk?

  Hva om du fikk i oppdrag å lansere en kampanje, gjerne basert på premisser du selv synes var feil, for å promotere eutanasi på utviklingshemmede, handicappede eller andre som ikke fyller samfunnets forventninger og krav? ( Vi skal ikke mer enn drøyt 70 år tilbake i tid, da dine besteforeldre kanskje var så gammel som du er nå, før at dette var realiteneie i Tiergarten 4 i Berlin. 200.000 mennesker ble avlivet fordi de ikke var ønsket av samfunnet.)

  Ville du tatt oppdraget?

  Slik som 20.000 mennesker, riktignok en del yngre, avlives i det norske samfunnet i dag, ofte av rene bekvemlighetsårsaker?

  Og du er imot at mennesker, åpenbart mer reflekterte enn du er i stand til, dine to barn til tross, skal kunne takke nei til å være en del av dette? Det er jo ikke slik at de nekter kvinnene det gjelder, å avlive sine fostre, men de ønsker bare ikke selv å være en del av det. Du mener at en lege, som har brukt mange år av livet for å kunne få seg et yrke hvor hun eller han kan hjelpe andre, skal måtte slutte i jobben og begynne med noe annet, fordi de har en annen oppfatning enn det rimelig ureflekterte flertallet vi har her til lands, om en så alvorlig sak som å avslutte et liv?

  Synes vel kanskje du bør tenke deg litt om, neste gang du er fristet til å være så bastant om en sak som angår menneskers samvittighet, tro og følelser.

  • Nei, min oppfatning av denne saken er like bestant neste gang, beklager Kjell Ivar. Men poenget er jo min gode mann, at ingen tvinger dem å være en del av det deres samvittighet forbyr dem.

   Jeg er derimot svært overrasket av at åpenbart intelligente og høyt utdannede mennesker med moralske anfektelser for abort og prevensjon, faktisk SØKER seg inn i yrker og stillinger der de utmerket godt vet at det vil bli stilt krav til at de utfører slike tjenester. Abortlova ble vedtatt i 1978, og fremdeles er det altså noen som ikke helt har fått det med seg at disse tjenestene både er lovlige og en del av det offentlige helsetilbudet.

   Når det forøvrig gjelder dine referanser som endte i Nazi-Tyskland (det er alltid en slik før eller siden), så fortjener det ikke en kommentar fra min side. Å sammenlikne disse situasjonene er så forrykt og bornert. Jeg anbefaler at du tar deg en bolle.

  • Lars Erik Guttormsen

   Ser at du anser foster som mennesker, og har et par spørsmål som jeg håper du kan svare utfyllende på.

   1. Fra hvilket tidspunkt i graviditeten anser du fosteret som et menneske?

   2. Hvilke kriterier mener du må være oppfylt for å definere fosteret som et menneske?

   Jeg vil gjerne påpeke at jeg er, til tross for å være uenig med deg, rimelig reflektert i dette anliggende, og mener at slike ting skal defineres med vitenskapelig og ikke religiøs bakgrunn.

 11. Det er ikke rart folk misforstår siste avsnitt. Du skriver at du vil vite hvem som reserverer seg, for du skal velge en som gjør det. En som “Gjør det” høres ut som den som reserverer seg.

  • Nei, man må lese teksten, og da vil man se at det står at “JEG reserverer meg og vil vite hvilke fastleger som ikke anerkjenner kvinners lovfestede rettigheter. Så velger jeg en som gjør det.”

   Altså velger en som anerkjenner kvinners lovfestede rettigheter. Dette er forholdsvis rett fram norsk.

 12. Veldig bra skrevet! Og jeg er helt enig i at de hvis det er så vanskelig for dem får de finne seg et annet yrke. Hadde vært noe annet hvis de var påtvunget å utføre aborten. Men nei, de skal bare henvise personer videre, så det er jo bare tull å si at de tar noe liv.

 13. Jeg vet om en enda enklere måte. Bare fjern legene fra fastlegeordningene slik at pasientene som velger dem må betale full pris i stedet for egenandel. Så får vi se hvor mange pasienter som gjenstår…

 14. “Så enkelt er det. Punktum.” Det stemmer sjelden. Hva menes for eksempel med “hele befolkningen”? Reservasjonslegene vil også være leger for det ufødte liv. Det å sette punktum er ikke så lett som noen vil ha det til.

  • Hele befolkningen betyr at ingen grupper mottar dårligere offentlig helsetjenester enn andre. For eksempel kvinner,

   • Det ufødte liv er ikke en del av befolkningen?

    • Carina Marie Rose

     Et nytt individ regnes som en del av befolkningen etter fødsel. Det vet alle som har fått barn. Først får de fødselsnummer, og så navn, men først når de har fått fødselsnummer er de en del av befolkningen.

     • Jeg snakker om menneskeverd, ikke formaliseringer. Et menneske er mye mer enn et nummer. Det lever et titalls mennesker på kloden i dag uten personnummer. De er da mennesker likevel? Og en del av befolkningen, om enn uoffisiell.

    • Kjetil. med ditt fokus insisterer du på at denne debatten handler om for eller mot selvbestemt abort. Det gjør den ikke. Den debatten var over i 1978. I dag er selvbestemt abort utgangspunktet, og det er utfra denne kjensgjerning vi nå diskuterer reservasjonsadgang for fastleger.

     Spørsmålet er om fastleger skal, ut fra samvittighetshensyn, kunne nekte å henvise og på annet vis bistå kvinnelige pasienter som ønsker abort eller spiral eller angrepiller. Og det mener jeg blir svært feil, ettersom også fastleger har utdannet seg og søkt arbeid som allmennleger med selvbestemt abort som en rett og et offentlig helsetilbud.

     Jeg respekterer ditt syn på abort. Jeg er uenig med deg, og jeg fastholder at dette er en annen debatt.

     • Leger har hatt reservasjonsrett i mange år, så de problemene du snakker om har man forlengst funnet løsninger på. De legene jeg har sett intervjuet forteller at de henviser abortsøkende til andre leger som ikke har samme problemet, eller direkte til sykehus.
      Det gjennomføres 15.000 aborter i året her i landet, og det finnes 5000 fastleger. Så dette er ikke noe daglig problem. Spørsmålet er om vi skal være forstående nok til å innse at noen leger faktisk HAR alvorlige samvittighetsproblemer, uten derved å henvise dem til å bli drosjesjåfører. Jeg er tilhenger av abortloven som den er, men abort er i mange tilfeller ikke noe “enkelt” spørsmål. Når det kommer en nittenåring og sier at “jeg er for ung”, en 24-åring som forteller at “jeg er ikke ferdig med utdannelsen enda” eller en noenogtredveåring som mener hun er “for gammel” er det åpenbart at abort blir brukt som “forsinket prevensjon”. Kom ikke og fortell meg at det er 15.000 voldtektsofre eller kvinner hvis liv kommer i fare ved fødsel.
      Egentlig synes jeg din innstilling er totalitær og trangsynt. Det å være lege innebærer så vidt jeg har forstått også moralske grenser for hva man bør og kan gjøre. Og graviditet er faktisk ikke en sykdom!

     • Stein, det er altså medisinsk personell som er direkte involvert i inngrepet som har hatt reservasjonsrett, ikke allmennleger. Det nye er altså at allmennleger og fastleger skal få adgang til å reservere seg mot prevensjon, prevensjonsveiledning og henvisning til abort.

      Det er såpass langt ute i verdikjeden av et abortspørsmål at det etter min vurdering er meningsløst å snakke om samvittighetsspørsmål. Da må de selv bære kostnaden ved sin samvittighet og finne seg annet arbeid. Referansene i artikkelen til andre karrierer er selvsagt satt på spissen. Man kan utmerket finne medisinsk arbeid som ikke involverer pasientkontakt som allmennleger og fastleger må.

      Voldtekt har ingenting med abortspørsmålet å gjøre, det handler prinsippielt om kvinnen skal ha rett til, eller ikke, å bestemme over egen kropp. Helsevesenet tilbyr en rekke tjenester som ikke nødvendigvis handler om sykdom og behandling. Ditt syn representerer det vi har kjempet for å bli kvitt: at kvinner må gå kanossagang mellom ulike råd, utvalg og enkeltmennesker for å få etisk og idelogisk godkjenning for et eventuelt abortinngrep. Jeg er derfor usikker på om ditt syn representerer en mer eller mindre “totalitær” holdning enn du mener jeg har.

      Hva slags råd av verdi kan en lege gi mht. familieplanlegging når vedkommende ikke kan forholde seg til prevensjon og abort som realistiske alternativer i gitte situasjoner? I mine øyne er dette kravet om reservasjonsadgang et utslag av et ønske om å demonstrere sitt anti-abort syn. Og jeg ønsker ikke at allmennleger og fastleger skal få en særskilt mulighet for å få finensiert sine egne propaganda-kampanjer overfor sine kvinnelige pasienter.

      Når det gjelder samvittighetsspørsmål, så tar jeg de svært alvorlig. Og det er ikke urimelig at de som kan bli satt til å utføre visse inngrep gis anledning til å reservere seg.

     • Når man bestiller time hos lege, forteller man vanligvis hva saken dreier seg om. Om man så får beskjed om noe man bør være klar over eksistensen av, nemlig at det finnes leger som har vanskeligheter med akkurat denne typen saken, og får nummeret til en lege eller et sykehus der man kan gå, burde ikke dette framstilles som “kanossagang”. Som nevnt ovenfor behandler hver fastlege 3 slike tilfeller hver i året gjennomsnittlig. Abortloven er en POLITISK sak, som ALLTID har vært gjenstand for diskusjon angående moralsk samvittighet. At kvinner får vite at det faktisk finnes noen som har vanskeligheter med dette kan de ikke ha noe vondt av. Faktisk tror jeg mange kan ha godt av å få vite dette.
      Men som sagt, dette er et totalt oppblåst problem, og det skulle ikke være noen grunn til “utrenskning” blant fastleger. Jeg gjentar også at jeg støtter abortloven. Men i motsetning til deg HAR jeg respekt også for de som tenker annerledes, også om de har jobb helt eller delvis tilknyttet det offentlige.

     • La meg først si at jeg anerkjenner at ikke alle deler mitt og flertallets syn på fri abort. Så til det du skriver:

      Jeg tror ikke alle kvinner som er i den fortvilte situasjonen hvor de vurderer abort, informerer resepsjonisten om sitt ærend. I alle fall ikke i små og gjennomsiktige samfunn.

      Du skriver:
      “At kvinner får vite at det faktisk finnes noen som har vanskeligheter med dette kan de ikke ha noe vondt av. Faktisk tror jeg mange kan ha godt av å få vite dette.”

      Det er så mye i den formuleringen jeg har lyst å karakterisere sterkt, men som jeg skal la ligge. Men så mye vil jeg si, at den respekten du hevder å ha for annerledes tenkende, dokumenteres ikke så godt som du tror i det du skriver.

     • Der tar du feil. I dag har leger kun rett til å reservere seg mot å gjøre sjølve abortinngrepet. De kan ikke engang reservere seg mot å gi anestisi ved inngrep. Derimot har en del leger gjennom mange år brutt gjeldene lovverk og nektet å henvise til abort, gi prevensjon mm. Det er gjentatte ganger sendt ut skriv til disse legene om at det er lovstridig. Som nevnt flere ganger her, ligger kvinners rett til abort fast, Denne saken dreier seg om noen leger skal få lovfestet de lovbrudd de lenge har bedrevet, og om det reduserer kvinners rettigheter. For meg er svaret enkelt. Ingen har lovfestet rett til å være fastlege, mens kvinners har rett til å få abort.

     • Saken nå dreier seg ikke om abortloven, den har et stort flertall i befolkningen bak seg. Lovforslaget som nå er på høring garanterer da også at kvinner skal få henvisning til abort uansett hvor i landet de bor, men den åpner altså også for at leger skal kunne følge sine etiske retningslinjer på dette feltet. Det du protesterer mot er altså at leger som får offentlig støtte skal ha en annen etisk oppfatning enn det flertallet i samfunnet har. Det er et svært dårlig trekk for et demokratisk samfunn å ikke tillate enkeltpersoner i en yrkesgruppe å ha avvikende etiske normer enn flertallet. Men det er altså denne form for flertallet diktatur du er tilhenger av. Da synes jeg vi blir et ganske mye fattigere samfunn.

     • Litt upresist. Legene ber ikke om å få følge sine etiske retningslinjer, de ber om å få følge sin egen, helt private moral omkring abort. De krever også rett til å nekte prevensjonsveiledning og retten til å nekte og skrive ut prevensjonsmidler. I praksis vil de derfor ikke kunne bistå eller fungere i ordinære familieplanleggingsspørsmål.

      Ettersom fast- og allmennleger er såpass langt ute i kjeden, er deres moralske innvendinger mot det hele nokså idelogisk knyttet til anti-abort saken og har lite å gjøre med de faktisk abortinngrep.

      Generelt bør samme prinispp gjelde for leger, som for andre yrkesgrupper: kan man ikke utføre arbeidet som er definert i instruks og arbeidsavtale, bør man finne annet arbeid. Det er fullt mulig innenfor norsk helsevesen å finne legejobber hvor man unngår disse høyt personlige dilemmaene. For øvrig viser jeg til svaret jeg ga Stein nedenfor. Takk for engasjementet.

     • Jeg er enig i at debattene om reservasjonsrett og debatten om abort ofte surres sammen. Men når man skal diskutere reservasjonsrett er det nødvendig å trekke inn etikk. Det må være lov å mene at det går an å se på abort som drap. Det må være lov å mene at et foster er et liv. Det er dette jeg har gitt uttrykk for. Noen leger tenker også slik. Samvittigheten deres tillater dem ikke da å verken henvise til abort eller utføre abort. Jeg vil ha samtale rundt det aller viktigste. Den hører med når vi diskuterer reservasjonsrett, som tydelig vist her: http://m.journalisten.no/node/41539

  • Jeg vil bare kommentere det du sier om at leger vil også Være leger for det ufødte liv.
   Gravide kvinner, i alle stadier av graviditeten, kan bli syke.
   Noen blir alvorlig syke, gjerne akutt syke, slik at de må på sykehus.
   En kvinne som er gravid og i denne situasjonen vil straks få høre at det er hennes liv som teller, ikke det ufødte barnet.
   De tar hensyn til henne, ikke det ufødte liv.
   Har du tenkt på det at noen gravide må få behandling som kan direkte skade det ufødte liv?
   Behandling som kan føre til alt fra liten utviklingsskade til mer alvorlige misdannelser.
   Selvfølgelig vil ikke all medisinsk behandling fire til skade på det ufødte liv, men veldig ofte vet vi ikke, det er ikke forsket på dette da dette er uetisk.
   Noen ganger vet legene også at det ganske sikker vil fire til nettopp fosterskader.
   Kvinner i denne situasjonen kan noen ganger bli tilbydd abort, alt ettersom hvor hun er i svangerskapet…Senabort etter 12 uke kan også bli anbefalt.

   Poenget mitt er,som du sier i andre ord, at det ikke er så enkelt.

   Fastleger som må henvise en kvinne til sykehus, en gravid kvinne vel og merke, vet disse tingene.
   Skal han da, satt på spissen,, kunne reservere seg mot å henvise kvinnen? Fordi en videre behandling som gjerne er nødvendig, kan Være skadelig for det ufødte liv, som gjerne kan føre til spontantabort, eller kanskje til og med et tilbud om provosert abort. Skal legen kunne reservere seg mot å hjelpe disse kvinnene?
   På grunn av de, som du sier, vil Være leger til det ufødte liv også?

   Det er naivt.
   Det utsagnet er naivt, lite gjennomtenkt og snevert tenkt. Dette er ikke en lett sak, som du sier i andre ord.
   Hvor skal vi sette grensene.
   Skal man hjelpe det ufødte barn eller mor?
   Det ufødte barn vil i svært mange tilfeller IKKE overleve hvis mor dør pga manglene behandling.

   Det kan Vær du ruster på hodet og syns dette er tullete og kverulere.
   Men er det det?

 15. Tenk,trykk,tal.
  Dårlig fakta arbeid,trur du er på en stor egotripp reise her. Master eller ikke,her viser du et meget snevert å svart /hvit syn,men det er jo det du tenker.Det som avsløres derimot er smålighet, kamuflert til å skal være det å stå på våre rettigheter som kvinner.
  Ser det er heldigvis andre som har tatt fakta for seg å korrigerer å “arresterer” noe av det du skriver.Dette er det andre,mange mennesker leser,å på overflaten kan det virke som kjempe klart hva som er rett,men det er det vel ikke.

 16. Kjemp enig med deg Pål Hivand. Det farlige er hva som kommer til å skje med offentlig byråkrati og praksis på alle områder dersom man begynner å åpne for at folk kan reservere seg mot å gjøre tind som strider med dems samvittighet. Om ikke dette er en egotripp som bare skal gjelde fastleger da…

  • Ja det e fali det! Tenk om vi fremdeles skulle ha noen igjen som ikke tilpasser seg byråkratiets A4 format om 3 – 4 generasjoner. For en katastrofe! Det er vel nok å minne om byråkratiets forordninger i perioden 1940 til 1945 for å eksemplifisere hvor idiotisk denne begrunnelsen er.

 17. Det
  er deres(kvinnenes) kropp, men det er ikke deres liv. Eller hvordan
  ville du reagert hvis noen kom og sa til deg: Du får ikke leve, for det
  passer meg ikke! Svar helt ærlig…..

  • Marte Bitteliten Haukeland

   Ehh. Hvordan ville du følt om å beholde et barn hvis du f.eks var blitt voldtatt, bare var 13 år eller av en eller annen grunn viste at ungen ikke ville få et godt liv hvis den ble født ?

   • Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Er man gammel nok til å ha sex, er man også gammel nok til å få unger.

    • Selv om den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år, så er det nå engang slik at barn(ja, barn) helt ned i 12 års alderen har sex. Det har noe med det faktum at verden har blitt veldig sexualisert. Vi ser sex på tv, reklamer, bloggere som legger ut bilder av seg selv i bare undertøyet. Barn er nysgjerrige, barn tar foreldrene på fersken midt i akten. Selvfølgelig tester de det ut. Barn gjør alt for å være mer voksne, så en kan vel si at det voksne gjør, prøver de også.. Selv om den seksuelle lavalder er 16 så vi det ikke si at kroppen er klar til å bære frem et barn.. og barn ser faktisk som oftest ikke konsekvensene av det de gjør. For øvrig pr. definisjon etter norsk lov er du barn frem til den dagen du fyller 18 år.
     Barn som får barn er ikke til noens beste.

   • Si meg, Marte – hvorfor stoppe ved 12/18/23 uker da?? Hvorfor kan vi ikke ta livet av barn på 1-2 år (eller mer?) dersom man innser at de ikke har et godt liv?

 18. Bra artikkel! Som menn kan vi jo evt velge disse legene som reserverer seg, så blir det flere av de ordentlige legene til kvinnene…

 19. Dette er noe av det medt tåpelige innlegget jeg noengang har lest.

 20. Fint innlegg og gode svar i kommentarfeltet Pål Hivand. Du skriver bl.a. i en av kommetarene dine”…Jeg er derimot svært overrasket av at åpenbart intelligente og høyt utdannede mennesker med moralske anfektelser for abort og prevensjon, faktisk SØKER seg inn i yrker og stillinger der de utmerket godt vet at det vil bli stilt krav til at de utfører slike tjenester.”
  Jeg er også overraska / forundra over reservasjonsleger (jfr Bø legene, ++) som nekter kvinners lovfesta rett til aborthenvisning og innsetting av spiral samtidig som de
  synes det er greit å overlate “problemet” til kollegaer. Er ikke dette en direkte egoistisk, hyklersk, dobbeltmoralsk holdning? De kan altså ikke være med på å “ta liv”, men greit at kollegaen gjør det?!?

 21. Så bra konklusjon du har , “Så derfor reserverer jeg meg. Jeg reserverer meg, og vil vite hvilke fastleger som ikke anerkjenner kvinners lovfestede rettigheter. Så velger jeg en som gjør det. Det handler om min samvittighet. Det er en pris jeg er villig til å betale.” Hvis du begynte med konklusjonen er du jo enig i at leger kan reservere seg og at man kan reservere seg mot enkelte leger. det er bare litt dumt at du er nødt til å manipulere for å forsterke ditt budskap, det er jo ikke snakk om å ikke anerkjenne lovfestede rettigheter, men om ikke å ta del i de. Nå ser det jo ut som at det bare er ca 20 fastleger som vil reservere seg, de fleste som er mot abort vil nok langt heller veilede kvinnen i hva hun holder på å gjøre, fram for å reservere seg. At saken ikke handler om abort isolert sett er noe annet. Men om konsekvenser av manglende samvittighetsfrihet, og da tenker de fleste nok litt lenger. F.eks. på at Belgia nå holder på å innføre en lovbestemmelse om å få hjelp til å ta sitt eget liv. Skal leger også tvinges til å delta når en pasient ønsker det?

  • Jeg gjør nettopp dette sluttpoenget nettopp for å illustrere at jeg faktisk ikke avgjør spørsmålet, og derfor velger en aksjonsform jeg rår over: fritt legevalg, en rettighet jeg har og som ikke krever min samvittighet som begrunnelse. Det innebærer selvsagt ikke at jeg er enig i reservasjonsadgang for allmenn- og fastleger. Men det tror jeg nok du allerede forstod.

   Nei, ingen leger eller andre arbeidstakere skal tvinges til å utføre handlinger som strider mot deres samvittighet, også det har jeg gjort nokså klart i artikkelen. Men man kan ikke utdanne seg og ta arbeid som fastlege eller allmennlege og deretter nekte å utføre oppgaver som er avtalt og som ligger til stillingen.

   Da må man selv ta konsekvensen av sin egen samvittighet og søke seg til arbeid hvor slike dilemmaer ikke oppstår. Jeg viser da til soldater og politimenn som i ulike situasjoner er forpliktet både til å ta liv og sette sitt eget liv i fare for andre. De har ingen reservasjonsadgang.

   Men nå kommer det jo stadig nye forslag om nettopp reservasjonsadgang for andre yrkesgrupper:
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Forsker-vil-ha-reservasjonsrett-for-larere-og-politi-7351052.html#.Uu6QZnd5MjY

  • Jeg velger en som reserverer seg <3

 22. Hva er forskjellen på å ikke henvise, men å henvise til en annen som henviser?

 23. Jeg mente hva er forskjellen på å henvise til en som utfører abort og å henvise til en som henviser til en som utfører abort

 24. Jeg mener at vi burde takke for at vi fremdeles har leger som heiser flagg på sin samvittighet… dette handler om respekt for liv… der den svakeste part er barnet… det handler om å ta liv…jeg tar av meg hatten for disse legene og alle andre som har respekt for menneskeverdet… <3

  • Det handler kanskje også da om at alle sædceller er potensielle barn da også? Og at hver gang en mann runker så dreper han sine barn. Jeg vil like at alle menn nå sluttet å runke for livets skyld.

   • Hurra for dagens mest saklige argument!
    Ja, vi som mener at abort er drap, mener selvfølgelig at hver eggcelle i kvinner og hver sædcelle i menn MÅ bli til barn…! I hver familie mangler det hundrevis av barn…

    Forskjellen mellom sædceller (og eggceller) og befruktede egg/embryo/fostere er at de førstnevnte inneholder DNA fra personen de stammer fra (23 av de 46 kromosomene), men når en eggcelle og en sædcelle smelter sammen dannes det UMIDDELBART(!) noe nytt – noe levende – med sitt helt egne, unike DNA, 46 kromosomer, 23 kromosompar. Det er ikke en del av sin mor, men det er avhengig av henne for å kunne vokse nok til å bli levedyktig utenfor livmoren. Etter fødselen er det fortsatt avhengig av sine foreldre i flere år før det kan ta vare på seg selv…

    Så jeg er enig med verdifull – det er bra at det fortsatt finnes leger som vil kjempe FOR livet, ikke ta det…

   • Trond Olav Kojedahl

    Hva med alle damer som “aborterer” en gang pr mnd?? Slutt med det..

 25. Wenche Tommervik

  Takk.

 26. Du bruker ord som “grunnleggende rettigheter” og “likestilt og demokratisk samfunn”. Vel, jeg mener nå at samvittighetsfrihet bør være en grunnleggende rettighet i et likestilt og demokratisk samfunn når det er snakk om liv og død. Et tankekors til alle som kjemper med nebb og klør for “kvinners rett til å bestemme over egen kropp” ved å utføre abort er at hvis nettopp moren din gjorde det samme så ville ikke du gått rundt på jorden den dag i dag.

  • Han skriver da ingen steder at det ikke er lov til å ha samvittighet eller etterleve denne. Det handler om å ikke kunne etterleve den i det yrket man har valgt. Hvis man er abortmotstander (av hvilken som helst årsak) kan man ikke velge å være en offentlig lønnet lege. Satt litt på spissen blir det som at en agnostiker velger å bli prest, men nekter å holde preken fordi det strider mot hans tro. Og hvis moren min hadde valgt å ta abort fremfor å få meg, så ville jeg ikke vært her – neivel, og så? Døden er ille for de som sitter igjen, ikke for den som er borte.

   • Nettopp det som var poenget mitt, synes vi går mot et hardt samfunn hvis man blir presset til ikke å kunne leve ut samvittighetsfrihet i yrket sitt (uansett hvilket det måtte være) når det er snakk om alvorlige etiske problemstillinger som omhandler liv og død.

    • Ok, la meg komme med et annet eksempel da. Syns du at politi skal kunne reservere seg mot å bære og bruke våpen hvis de mener at det strider mot deres samvittighet? Eller syns du de burde velge et annet yrke?

     • Er faktisk mer interessert i å vite hva du tenker om de oppkonstruerte eksemplene dine FruPigalopp.

     • Oppkonstruerte eksempler? Det handler i prinsippet om at alle skal få ha lik muligheter for å handle etter egen samvittighet i alle yrker. Skal leger være de eneste med særbehandling da mener du? Hva om du er et jehovas vitne, du jobber på akutten men nekter å gi blodoverføring for å redde et liv? Veldi upraktisk, ved en akutt trenger man alle hender. Da får de en særbehandling og de får lik lønn som de legene som utfører mer enn det du gjør som lege. En skal følge det en har skrevet under på. Kan jeg da som hjelpepleier reservere meg for taushetsplikt? Jeg finner det unødvendig siden jeg mener at de familiene jeg kjenner på privaten bør få vite alt om deres slektninger på aldershjemmet. Hvor mye avføring de har gjort den dagen, hvilke ekle kommentarer de slenger ut til meg når jeg bare prøver å hjelpe dem, selv om de har demens og ikke riktig vet hva de sier. – liv eller død, en embryo er ikke er et menneske. Visst det er et menneske er alle de sædcellene potensielle barn og hver gang en mann runker så har han drept alle sine barn. Du er vel sikkert en mann, så ja, jeg regner med at du kanskje da også er en morder når trangen blir for stor. Ha ellers en strålende dag.

     • Vel, har nok vanskelig for å opprettholde en saklig debatt slik du argumenterer Astrid Talgø. Fin hårfarge på facebookprofilen din forresten 😉

     • Hva jeg tenker er da ganske innlysende? Det var enkle spørsmål, du kan bare svare ja eller nei på begge, slik; Nei, jeg syns ikke politi bør kunne reservere seg mot å bære og bruke våpen. Ja, jeg syns de burde velge et annet yrke. Men du velger å la være å svare, så da anser jeg denne diskusjonen som over. Ha en fin kveld! 🙂

 27. Dette er det største våset jeg har lest på virkelig lenge!!!

 28. Jeg takker alle som har engasjert seg i debattfeltet her. Uenighet til tross, har alle opptrådt respektfullt og med mange gode innspill og sikkert fortjent kritikk. Jeg stenger debatten her, før vi går inn i natten og før alle norske troll i andre tidssone våkner og dumper sitt tankegods her. Ha en flott uke alle sammen.

 29. Tusen takk for at du skrev denne artikkelen..Jeg håper du klarer å åpne noen øyner og forandre noen syn!

 30. Hvorfor ønsker motstandere av reservasjonsrett å skjule legers standpunkt for pasientene? I denne kommentaren så argumenterer jo forfatter glimrende mot seg selv i siste avsnitt: “Jeg reserverer meg, og vil vite hvilke fastleger som ikke anerkjenner kvinners lovfestede rettigheter.” Det er jo nettopp det som er poenget med høringsutkastet som nå foreligger! Å få frem i lyset hvilke leger som har betenkeligheter med å ta liv. For hva er best for en pasient i en vanskelig situasjon? Å komme til en lege en ikke kjenner standpunktet til for så å bli møtt med en kald skulder, eller å på forhånd vite at fastlegen din har reservert seg slik at du slipper å møte denne når du som pasient har tatt et vanskelig valg? Informasjon blir aldri feil!

  Det er ikke nødvendig å skifte fastlege kun fordi du ved et enkelt tilfelle har tatt en beslutning om å avslutte et svangerskap. Fastlegen din vil fortsatt kunne gi deg adekvat behandling for alle mulige andre lidelser som du går til legen for. Derfor byr ikke reservasjonsretten på noe problem selv på mindre steder med færre fastleger. Og ettersom det allerede i dag er adgang for å henvende seg direkte til sykehus for hjelp til abort vil det kun være med på å gjøre prosessen enklere for kvinner ved at de vet at fastlegen deres har reservert seg, og dermed kan kutte et ledd på veien til å få hjelp.

  Enhver som har lest høringsutkastet ser at kvinners rettigheter blir svært godt ivaretatt, og at hensikten er å løfte frem hvilke leger som har reservasjoner i lyset slik at kvinner skal slippe å møte en lege som har et syn de er uenige i i en vanskelig situasjon. Kvinner får altså bedre vern og rettigheter enn i dag gjennom det nye forslaget. For en lege som ikke ønsker å ta liv, noe enkelte leger opplever som problematisk all den tid de er opplært til å redde liv, vil ha med seg sitt etiske standpunkt i sin virksomhet uavhengig av om det finnes en rett til å reservere seg eller ei. Derfor seg jeg ikke det som feil å få ut denne informasjonen til pasientene det gjelder i fremtiden, fremfor å fortsette å feie problemet under teppet og late som at det ikke eksisterer slik praksis er i dag.

  • Roger, du forstår visst ikke ironi. Pål bruker det at han reserverer seg som noe ironisk og at han ønsker rettighet til å reservere seg mot legers private meninger.

   Visst legen så mye som ytrer sitt syn, som det å mene at en bør ta abort eller å nekte abort er dette et lovbrudd mot selvbestemt abort. En skal ikke trenge å være bekymret over om legen din har en reservasjonsrett eller om kanskje 4 av 5 leger ved det legesenteret har det. Det skal heller ikke være nødvendig for en pasient å måtte dra til nabokommunen fordi at ordføreren har godkjent reservasjonsretten. Skal du trenge å bekymre deg for at barna dine får høre på skolen at kommunismen er den beste løsningen og den som mener noe annet den personen tar feil? Vil du trenge å måtte bekymre deg for at moren din ikke får den hjelpen hun trenger fordi det kommer en sykepleier som nekter å gi ut en viss nattmedisin grunnet hennes/hans religion? Det du ytrer nå er et etisk dilemma som alle innenfor helsevesnet og samtlige andre yrker strever med. Jeg har møtt mang en sykepleier som føler at de har hatt en vanskelig dag på jobb grunnet hendelser som har utfordret dem, men de har prøvd etter beste evne å fulgt det som de hadde blitt lovpålagt. Utfordringer møter en da veldig ofte, sånn er livet. Blir byrden for stor får de utdanne seg til noe annet eller velge en annen retning innenfor legeyrket. Liker du ikke de lovene Norge har så får du kanskje furdere å flytte til et annet land, som for eksempel Amish-staten.

   Kvinnens rettigheter blir heller ikke ivaretatt da hun skal ha mulighet til å bestemme selv uten ytring fra legen som skal bare informere om prosedyrene og vise hvem hun skal henvende seg til ved sykehuset. Legen skal være der for pasienten uansett hvilken religion eller livssyn den legen har. Du er i en annen rolle når du entrer legekontoret, du er i en annen når du kommer hjem. På privaten kan du være så mye anarkist, satandyrker, kommunist, kapitalist, kristen, hindu, muslim du bare vil, men ikke ved en offentlig instusjon. Sånn er det for de fleste yrker og spesielt innenfor de offentlige. Ved at leger skal få lov til å praktisere sin private rolle vil det krenke et individ som ikke har de samme verdiene eller synet som den legen. Det er som Pål sier, “Dette handler ikke om legers samvittighet, men om den gamle motstanden
   mot fri abort og kvinners rettigheter, bare i ny drakt og med statlig og
   kommunal finansiering.” Dette sikrer ikke kvinnen på noen måte, ikke hennes selvbestemmelse eller selvstendighet som individ.

   Reservasjonsretten vil også være veldig urettferdig i forhold til de andre legene, å henvise til abort er kanskje ikke noe noen akkurat liker, men de gjør det fordi det er lovpålagt. Skal de ikke få denne “muligheten” til å kunne reservere seg? Skal det ikke være likt for alle? Skal bare de som er medlem av statskirken få lov til å gjøre det? Dette har blitt praktisert ulovlig i Bø kommune, hvor flertallet av fastleger ikke vil sette inn spiral eller å henvise til abort. Det blir da er ganske stort press på de fåtallet av legene som må gjøre det og de som nekter får lik lønn men for mindre arbeid. Er dette også rettferdig mener du?

 31. Cathrine Sommerseth

  Hvorfor i all verden skal poliktikerne i det hele tatt gå med på å vurdere reservasjonsrett, all den tid det kun er snakk om en yrkesgruppe?

  Det eneste grunnlaget det ville være fornuftig å vurdere dette på, måtte vel være om man også har til hensikt og gi andre aktuelle yrkesgrupper den samme rettigheten. Dog ville jeg fortsatt være imot hele forslaget, da det er en selvfølge at man utfører den jobben man er satt til å gjøre!
  (Eller bytte jobb/sektor)

  Veldig godt innlegg! Jeg er enig, og synes det er lite gjennomtenkt av politikerne og vurdere dette som en reell mulighet i det hele tatt, så lenge det kun dreier seg om en yrkesgruppes mulighet for å reservere seg mot å utføre oppgaver som man er pålagt som almennlege ansatt i offentlig helsevesen.

  Videre så mener jeg at man heller bør tydliggjøre viktigheten av at nevnte yrkesgruppe i offentlig sektor, forstår og praktiserer, at man i denne stillingen ALDRI skal la sine personlige synspunkter (på ulike helsetilbud pasienten har krav på å motta/bli vurdert for å motta) skinne igjennom og påvirke pasientens behandling. Leger synes allrede og være “fredet”, da de stort sett kan ture frem etter eget forgodtbefinnende uten at det i hovedsak får noen konsekvenser for dem selv, slik det stort sett ville for de fleste yrkesgrupper.

  Det er ingen selvmotsigelse å være imot reservasjonsrett, og ønske (forvente) at man skulle kunne velge en lege som ønsker og utføre alle sine plikter i behandlingen av sine pasienter, slik at når man møter til legekonsultasjon vet at man får den adekvate hjelpen man har krav på! (Og det uten en eventuell moralpreken, eller i verste fall avvisning fra legen)

  Når det er sagt så er det heldigvis mange dyktige leger! Men helseadministrasjonen får jammen se og få opp øynene, og våge og stille krav også til leger. Kanskje SÆRLIG til leger? De har faktisk ansvar for sine pasienters helse. Jeg tror også de fleste er enige om, at legers arbeidsgodtgjørelse speiler/ er i samsvar med arbeidsutførelsen, kontra andre yrkesgrupper innen det offentlige. I endel tilfeller står de i sterk kontrast til lønnsnivået til sykepleiere for eksempel, og en sykepleier kan ofte ha et enda tyngre ansvar.
  Sykepleiere med eneansvar for samtlige beboere på et aldershjem eller sykehjem for eksempel?

  Debatten om selvbestemt rett til å avslutte eget liv med nødvendig og human bistand i enkelte situasjoner derimot hilser jeg velkommen og håper politikerne snart våger ta! Det handler jo faktisk om eget liv, retten til å selv bestemme over dette, og slippe umennesklige lidelser. Det ligger jo også innenfor legers plikter og – der man ikke kan helbrede -, LINDRE.

 32. Utdrag fra den Hippokratiske ed: “Jeg vil ikke gi dødelig gift til noen som ber om det, heller ikke gi råd til hvordan de kan avslutte sitt liv. Ei heller vil jeg gi noen kvinne en substans som fører til at hun aborterer.”

 33. Bra!

  Det er Magne fra VG her, nå har jeg anbefalt innlegget ditt på forsiden av VG slik at flere kan få gleden av det.

  Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange lesere? Ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no eller @magneda på Twitter.

  🙂

 34. Kjetil Kringlebotten

  Ein kort kommentar. Du (Pål Hivand) skriv at du ikkje har respelt for “norske leger som forlanger aksept og lønn fra fellesskapet samtidig som de reserverer seg for å utføre grunnleggende medisinsk behandling overfor kvinner: abort, aborthenvisning og prevensjon.” Men faktum er jo at norske lækjarar HAR reservasjonsrett i høve til abort, med heimel i abortlova. Ingen kirurg kan tvingast til å utføre, og ingen sjukepleiar kan tvingast til å ta del i, inngrepet. Spørsmålet då, vert dette: Kvifor har kirurgen og sjukepleiaren samvitsrett i dette spørsmålet når fastlegen ikkje har det?

  • Først en erkjennelse: jeg har respekt for dem, bare ikke for deres krav. Så til spørsmålet: i dag har helsepersonell som er direkte involvert i abortinngrep anledning til å reservere seg, ettersom man anerkjenner at slike inngrep kan være belastende å delta på.

   Allmennlegen er ikke involvert i inngrepet. Hvorfor skal man da ha reservasjonsadgang? Jeg mener dette gjøres til en ideologisk kamp mot abort. Å hevde at samvittigheten lider av å henvise kvinner til abort eller å gi dem ordinær bistand i familieplanlegging, som prevensjon, blir for meg helt feil. Dette er ordinært legearbeid og de som ikke kan utføre det, bør gjøre noe annet.

   • Kjetil Kringlebotten

    “Allmennlegen er ikke invovert i inngrepet. Hvorfor skal man da ha reservasjonsadgang?” Spørsmålet er: Kvifor er dette belastande? Er det fordi desse kirurgane ikkje likar nakne kvinnekroppar? Ikkje toler blod? Ikkje tør å ta i ein skalpell? Synst operasjonar er ‘ekle’? Eller er det kanskje fordi nokre ikkje har samvit til å ta del i inngrepet, og at det difor er opent for reservasjon? Men juridisk sett er ein som viser til abort like delaktig i inngrepet som kirurgen.

    • La oss av hensyn til debattens seriøsitet hoppe over de retoriske og idiotforklarende spørsmålene og ta utgangspunkt i ditt siste postulat, som faktisk er av en viss interesse: Om at den som henviser til abort er “like delaktig i inngrepet som kirurgen”.

     Svaret er nei. For hvis det er “ja”, så gjelder vel delaktigheten like mye for eieren av bygningen fastlegen tilbyr sine tjenester fra, som vaktmesteren, resepsjonisten, og selskapet som håndterer fastlegens avfall? Jeg hører ingen som tar til orde for reservasjonsadgang for andre enn legene. Jeg hører heller ikke noe krav om at vi som faktisk er imot angrepskrig kan reservere oss mot å utføre tjenester som direkte eller indirekte er støtte til norsk militær aktivitet.

     Og da er vi tilbake til det faktum at abort er lovlig, og en tjeneste som etter nærmere regler tilbys av det offentlige helsevesen. Den som da ikke kan utføre tjenesten innenfor disse rammene, bør velge seg en karriere som i større grad er i samsvar med ens samvittighet.

     Det du og andre forkjempere for reservasjonsadgangen krever, er at den skal være en konsekvensløs administrativ forordning for den som reserverer seg, med belastning kun for pasienten. Da må man huske at legen er der for pasienten – ikke omvendt.

     Enhver står fritt til å reservere seg mot handlinger og bidrag til handlinger som forbys av ens egen samvittighet. Men man kan ikke være så inderlig etisk lat og makelig, at man forventer at pasienten er den skal betale prisen for legens samvittighet.

     Det er ikke en lovfestet rett å være fastlege i dette landet, men pasienten har en lovfestet rett til behandling.

  • Det er vel helst de gjeldende syhkehus som plikter å yte tjenesten, det er ikke den enkelte ansattes ansvar. Jobbsøkende må tilkjennegi om de ønsker å reservere ved anselttelse og kan forbigås til stillinger om sykehuset har behov for personale som ikke vil reservere seg. Fastleger, derimot, får tildelt pasienter og er ansatt for å gi dem de tjenester de har krav på.

 35. Jeg mener reservasjonsretten kommer kvinnen som vil ta abort til gode. Jeg ville mye heller gått til en fastlege som ikke har sterke meninger om at provosert abort er en dårlig løsning. Dersom reservasjonsrett for leger ikke var mulig, ville man gått til leger som skulle ønske de ikke måtte henvise videre .Selv om jobben til legen er å gjøre det pasienten ønsker, vil man antakeligvis i noen tilfeller føle at man blir dømt og legen vil ikke alltid klare å være objektiv. (Slik som pasienten opplevde i artikkelen det er linket til)

  • Jeg forstår hva du mener, men hva da med prinsippet om likebehandling i offentlig helsetjenester? Hva skal vi svare når man reserverer seg mot fete, høyrøstede eller røykende pasienter? Hvor skal usympatiske pasienter få sine tjenester?

   De reserverende leger snur prinsippet og forholdet mellom lege og pasient på hodet: legen er der for sine pasienter – ikke omvendt.

   • Dette er ikke en debatt om leger! Det er snakk om 200 stk ut av 26398. (0,7%)
    Det er ikke ett angrep på kvinnens rett, men heller det å respektere (ett trangsynt) mening om når livet starter. Jeg forventer ikke at “gud” og “hvermannsen” skal forstå desse individene, men la dem nå få beholde sitt syn på hva som er liv eller ei. Prøver å unngå
    å diskutere religion, fordi en ikke vet hvem en tramper på tærene. Selv mener jeg at folk
    får tro på det dem vill og respekterer deres rett til det.

    Slaget om abort loven sto på 70-tallet, og er avgjort. Kvinner har rett å bestemme over egen kropp, uansett. De kan kontakte sykehuset direkte, istedet for å involvere fastlege (Vist nå denne fastlegen har dette “trange” synet, så er nok ikke han/hun den rette til å snakke med uansett).

    Marie: Jobben til legen er ikke å gjøre det pasienten ønsker, men å gjøre en medisinsk faglig vurdering av problemet/situasjonen til pasienten. Er nok av pasienter som ønsker sykemelding og valium i bøtter og spann. Er ikke gitt at ønsker blir “oppfyllt”.

 36. Man burde velge en lege som passer til sine behov.
  Kvinner burde ta ansvar for sin egen kropp, da kunne mye vært ungått.

  • hva med de som har blitt uønsket gravide etter for eksempel et seksuelt overgrep? Mener du de burde ta ansvar for egen kropp? Dette er et idiotisk utsagn…korttenkt! Det er snakk om kvinner i vanskelige situasjoner, vis litt respekt!

 37. På dette punktet er vi uenig. Som du får klart fram er det av samvittighetsgrunner legen gjør dette valget. Man mener noe ikke er riktig. Leger som reserverer seg definerer et foster som et liv, og ønsker ikke å henvise til noe de mener medfører at man tar liv. Det handler ikke utelukket om kvinnen og hennes rettigheter, men også retten til å få leve for det lille barnet. Det jeg liker med det norske samfunnet er at vi har rom for slike engasjerende og emosjonelt bevegende tema. Det er rom for å mene det motsatte av den andre uten at man skal forvente sanksjoner. Derfor løftes ytringsfriheten opp som en av våre viktigste verdier. Så da synes jeg det rett og slett er usakelig at man hevder at disse legene ikke skal få gjøre alle de andre tingene som legeyrket innebærer, som mange er flinke til og gjerne svært glad i. Uavhengig om man er enig med legen sitt abortsyn eller ikke, burde vi respektere at andre har et annet syn. Hvor mange konsultasjoner dreier dette seg om for hver enkelt lege? Og er det ikke slik at kvinnens rettferdigheter blir ivaretatt ved at de får gå til en annen lege evt kan oppsøke sykehus direkte? Kan det være at vi blåser til storm i et lite vannglass?

  • Takk for kritisk svar, Arne. Kjapp kommentar: ytringsfriheten til legene er ikke truet, det er denne og mange andre debatter et godt uttrykk for. Nå framstiller du det som om legene utsettes for sanksjoner gjennom motstanden mot reservasjon og kravet om gjøre sin jobb eller bytte jobb. Slik jeg ser det er det pasienten som rammes av legenes sanksjoner – selve reservasjonen.

   Det nasjonale engasjementet og debatten indikerer vel tydelig at stormen ikke foregår i vannglasset?

   • Jeg skal gi deg rett i at legen har en ytringsfrihet i form av å bruke debatter som denne, men er det riktig at man skal tvinge leger til å velge mellom samvittigheten sin og yrket sitt? Sanksjonen mot legen vil være at de, ved å stå på standpunktet sitt, må se seg om etter en annen jobb. Du var generøs nok å foreslå rørlegger, arbeid i avfallsetaten eller andre kreative yrkesforslag. Pasienten rammes ikke av legens “sanksjon”, nettopp fordi de vil få det samme tilbudet et annet sted.
    Jeg er redd vi mister et rausere samfunn om vi tvinger yrkesgrupper til å trosse sin samvittighet og sin overbevisning. Det er virkelig rom for begge deler.

    Selv om engasjementet er stort, og nå befinner seg på et nasjonalt plan, kan det fortsatt gå utover sine proporsjoner. Jeg mener det er sakens kjerne som avgjør om vi befinner oss i et vannglass eller ute på havet. At det er storm kan vi enes om.

 38. Haavar Simon Nilsen

  Det er et begrep i mediaverdenen som kalles “Hitling”. Det er når man på et punkt i en debattråd trekker inn Hitler, nazisme og lignende ved og sammenligner dem man er uenige med på en sånn måte. Jo lengre debattråden er, jo mer sannsynlig er det at et sånt utsagn kommer. Når dette gjøres legges debatten død, og det er ikke mer å si i debatten. I dette tilfellet Begynner debatten med hitling. Kombinasjonen av å hevde at man er tolerant, og så kjøre hitling før man i det hele tatt har startet debatten er en mega selvmotsigelse. Pinlig. Men dette innlegget blir vel også slettet… http://www.dagbladet.no/magasinet/2007/02/16/492222.html

 39. Og med dette setter vi strek. Takk til alle debattanter som har vært både kritiske og siviliserte mot hverandre, og som i mange tilfeller har både utfordret meg og artikkelen. Det fortjente jeg sikkert.

Skriv din kommentar

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.