25Feb

Kommunikasjamanisme.

Nils Bubandt kaller det “globalisering av det okkulte” når utbredelsen av demokratier i Asia fører til økt bruk av heksedoktorer blant folkevalgte. Bubandt ser nemlig klare likhetstrekk mellom Asisas heksedoktorer og Vestens spinndoktorer:

  1. Forholdet mellom politiker og heksedoktor er semi-hemmelig.
  2. Heksedoktoren anses å være uten amoralsk og kun opptatt av å beholde makten til den folkevalgte
  3. Heksedoktoren skal skissere valg og vise konsekvensene for politikeren.

Etter 17 års studier i Indonesia og andre steder i Asia mener forskeren at magi alltid har hatt en sentral plass mange steder i Asia. Magiens plass i samfunnet styrkes ved innføring av demokratiske styringsmodeller. Bubandt sier til forskning.no:

Spinndoktorer og heksedoktorer ser ut til å være en bivirkning og en konsekvens av spillet rundt åpenhet, offentlighet og hemmelighold som ligger i demokratiske beslutningsprosesser.

Det handler, ifølge forskeren, om å finne hjelp til å navigere i ukjent politisk terreng. De folkevalgte velger da kulturelt aksepterte veiledere. Eller heksedoktorer om du vil. I mitt tilfelle kanskje mer i retning av sjaman.

Det kan virke latterlig, men bruk av ikke-vitenskapelig medium er vi jo slett ikke fremmed med, verken på Stortinget eller i regjeringen. Så kanskje er det sant, i denne tiden når ironien er død: globalisering av det okkulte?

Share this Story

About Pål Hivand

Kommunikasjonsrådgiver for Sametinget, og skribent. Wikipedianer. Twitrer og blogger om politikk, medier, samer og musikk. Hekta på jazz, lakris og landeveissykling. Masterstudent i ledelse ved UIT og skriver om Miles Davis. Pappa til to superhelter.

Skriv din kommentar

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.