1May

Kulturelle proporsjoner

Enhver diskusjon om flerkultur, etnisiteter og religioner i dette fredelige landet Norge synes å ha litt feil proporsjoner, og det forundrer meg stadig. Enten det handler om muslimer, samer eller nynorsk-folk, så er det ofte den norske majoritetsbefolkningen som sørger for å framstå som klagende og sutrende og gjennomgående engstelig for all denne kulturen, religionen og disse tradisjonene som de selv ikke praktiserer.

Muslimene vil ettersigende avkristne og sprenge oss alle til himmels, samene skal jo som kjent løsrive Nord-Norge fra nasjonalstaten og etablere en egen samestat – og nynorsk-folkene (hjelpe oss alle) gjør tilværelsen for alle uutholdelig vanskelig gjennom å tviholde på kravet nynorsk-undervisning for alle norske skolebarn.

Vitruvian Jompa

Vitruvian Jompa

Jeg er altså en tilhenger av nynorsk i skolen, ikke fordi det framstod som så innmari festlig og åpenbart matnyttig den gang da i skoletimene, men fordi det i ettertid har gitt meg verdifull innsikt i landets flerspråklighet og mangfoldige kultur. I så måte er jeg altså tilhenger av ungene skal få muligheten for flere språk i skolen (samisk, finsk og ulike fremmedspråk), nettopp fordi dette landet ikke er (eller har vært) så hvitt og monokulturelt som man kan få inntrykk av.

Jeg tror nemlig at kunnskap om språk og kulturer i Norge skaper aksept og toleranse, framfor det engstelige raseriet vi ser overfor muslimer og den likegyldighet den kvenske kulturen opplever.

Leonardo da Vincis Vitruvian Man var inspirasjonen da jeg tegnet en liten øvelse på Jompa-figuren (overfor). Da Vinci hentet sin inspirasjon fra arkitekten Marcus Vitruvius Pollios bok De architectura, og hans teorier om at all arkitektur hentet sin skjønnhet i naturens lover om proporsjoner. I bakgrunnen av Jompa-tegningen finner du sitater fra Lappecodicillen av 1751, den første juridiske deokumentet mellom  Norge og Sverige, et slags samisk Magna Carta, som regulerte samiske rettigheter.

Fra naturens og historiens side er vi et flerkulturelt og mangfoldig samfunn, nasjonalt såvel som globalt. Vårt forhold til hverandre som mennesker og folk bør derfor også være proporsjonelt rimelige. Mer enn det var det i grunnen ikke 🙂

Share this Story

About Pål Hivand

Kommunikasjonsrådgiver for Sametinget, og skribent. Wikipedianer. Twitrer og blogger om politikk, medier, samer og musikk. Hekta på jazz, lakris og landeveissykling. Masterstudent i ledelse ved UIT og skriver om Miles Davis. Pappa til to superhelter.

Skriv din kommentar

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.