14Oct

Stadig misnøye om samiske bevilgninger

Ingen overraskelse, naturligvis. Men også i år er det enkelte samer i framskutte posisjoner som ikke klarer å la være å sutre over de generelle rådende og økonomiske forhold i anledning statsbudsjettet.

I år er det sameradiosjef Nils Johan Hætta som benytter sitt eget medium til å la seg intervjue av sine egne journalister om den generelle begredelighet i den samiske verden. Statsbudsjettets bevilgninger til samiske formål har ikke tilstrekkelig stor økning. For mens det “norske” statsbudsjettet øker rammene med 7 prosent totalt, øker rammen for de direkte samiske bevilgningene bare med 5 prosent.

– Skulle man likestilt det samiske med det norske samfunnet, så ser vi at det er et stort skille. Mens det samiske samfunnet blir bevilget litt penger, blir det norske samfunnet bevilget mer penger. Det norske samfunnet tar fem skritt fram, mens det samiske tar to. Og det er en forskjell som blir større for hvert år.

Det er med slike utgangspunkt det er på sin plass å minne om at Hættas arbeidsplass (NRK) finansieres over statsbudsjettet med over 4,5 milliarder kroner hvert år, hvorav en ikke ubetydelig del finansierer samisk innhold på nett,  i radio og på fjernsyn. Dessuten får altså alle samer fritt kjøre på asfalterte veier og likeverdig adgang til alt helsestell og samtlige trygdeytelser, forsvar av liv og eiendom, skolegang, medisiner og alt annet fra velferdssamfunnet. I tillegg finansieres altså Hætta og en rekke andre andre av oss (samer) på offentlig lønn. Alt dette regnes som regel som kostnader i “den norske delen” av statsbudsjettet.

Når man så skal regne på hva skillet mellom norske og samiske bevilgninger består i, forutsetter det redelighet i regnemetoden.

Share this Story

About Pål Hivand

Kommunikasjonsrådgiver for Sametinget, og skribent. Wikipedianer. Twitrer og blogger om politikk, medier, samer og musikk. Hekta på jazz, lakris og landeveissykling. Masterstudent i ledelse ved UIT og skriver om Miles Davis. Pappa til to superhelter.

Skriv din kommentar

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.