11Nov

Nakenbading og avkledd lederskap

Forsvarets fremste oppgave er å sikre freden, ikke først og fremst intimhygienen.

Kvinner i Forsvaret

Illustrasjonsfoto: Metziker on https://www.flickr.com/photos/metziker/ (CC) Some Rights Reserved.

Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret (PDF) opphevde for en uke siden refsen mot offiseren som tvang Alice Asplund til felles nakenbading på feltøvelse ved 132. luftving  i Bodø i 2011. Nemda kom til at offiseren bare fulgte tidligere praksis for felthygiene og Forsvarets regelverk. Nemda fastslår også at det er urimelig å forvente at offiseren burde forstått jentas opplevde fortvilelse eller krenkelse av å måtte bade naken og vaske underlivet sitt sammen rundt 30 mannlige soldater og 4 mannlige befalingsmenn.

Urimelig, der altså. Asplund ba instendig om å få slippe ydmykelsen. Hun foreslo alternativer til felles nakenbading. Hun ba om å få beholde BH og truse på. Hun gråt. Ingenting av dette var altså ifølge offiseren og nemnda tydelige nok signaler fra den kvinnelige soldaten om at grensene for bluferdighet eller personlig integritet ble krenket. Hvilke andre kommunikasonsformer hadde soldaten da til rådighet, der hun stod halvnaken og ble kommandert til å kle av seg sitt siste fikenblad av verdighet? Spørsmålet besvares ikke. Krenkelsen av den kvinnelige soldaten var egentlig aldri ikke tema for nemnda. Det var heller ikke lederskap eller klokskap. Nemnda begrenset seg til regelverk.

Kritikerne ut av skyggen

Når klagenemnda nå har opphevet refsen og i praksis godkjent lederskapet som ble utøvd på den famøse øvelsen i 2011, dukker også gamle patriarkalske spøkelser opp i så vel det nasjonale kommentariatet og i nettavisenes kommentarfelt. I avisa Nordland (og fagbladet Journalisten ) forsvarer kommentator Anki Gerhardsen offiseren for å ha fulgt ordrer og instrukser for felthygiene, og mener den påståtte krenkelsen neppe kan være noe å ta på vei for sammenliknet med de redsler og prøvelser soldater i krig utsettes for. Således står altså ikke den enorme medieomtalen i forhold til hendelsens bagatellmessige karakter.

Den ellers oppvakte Astrid Meland i VG konstaterer at det ikke foreligger planer om innføring av dusj i felt, og at krig og øvelse er ubehagelige greier og sånn må det være. Under tittelen “Få se på dåsa di!” konkluderer Christian Kristiansen at å være soldat er aseksuelt, og at bluferdighet og integritet knyttet til kjønn er Forsvaret uvedkommende. Han skriver:

“Når du har sett dåsa til mg2`ern din mange nok ganger så vil den (forhåpentligvis) miste sin magi.”

Kvinner er ikke menn

Logikken synes altså å være at kjerringer må manne seg opp til å “vaske dåsa si” i påsyn av mannlige befal og medsoldater uten å gråte. De som ikke klarer det, har heller ikke noe som soldat i det norske Forsvaret å gjøre. Resonnementet følger interessant nok samme mønster som alle andre argumenter som gjennom årene er brukt mot kvinner i Forsvaret: at de ikke er menn. Nå er vi altså kommet til renhold av kvinnens kjønnsorgan. I så måte kan optimistene kanskje håpe på at vi nå har kommet til en av de aller siste skansene mot kvinner i uniform.

Jeg holder imidlertid ikke pusten. Seksuell trakassering og overgrep av medsoldater er nå den største årsaken til at kvinnelige soldater i den amerikanske hæren lider av posttraumatisk stresslidelse. Jenter i det norske Forsvaret oppgir riktig nok høyere trivsel enn sine mannlige kollegaer, men andelen kvinnelige soldater som rapporterer om seksuell trakassering har økt jevnt de siste årene, 23 prosent i 2012. Hver femte kvinne som slutter i Forsvaret oppgir mobbing eller seksuell trakassering som årsak.

Hva så med påstandene om at felles nakenbading og underlivsvask er bagateller i forhold til de påkjenninger man risikerer å bli utsatt for i krig? Sammenliknet med krigens redsler, lemlestelse og død vil de fleste etiske problemstillinger i fredstid være for uviktige bagateller å regne. Og skulle vi følge denne logikken helt ut, så finnes det knapt noen grenser for hva vi burde påføre frivillige og vernepliktige av krenkelser for å forberede dem på krigens faenskap.

Fred er ikke krig

Men Asplund var ikke i krig. Hun var på øvelse under frivillig verneplikt, i et demokratisk og fredelig land preget av likestilling på de fleste samfunnsområder. Hvis vi ikke finner grunn til å praktisere likestilling og likeverd her i fredstid, hvorfor sendte vi i årevis soldater til Afghanistan for å krige for likestilling der?

Selvsagt må soldater trene for krig. Men det finnes mange slags soldater og roller i Forsvaret. Det er mange ulike oppgaver som skal løses og mange ulike krav til egnethet og kompetanse. Ikke riktig alle innebærer nærkontakt med fiende, eller et krevende liv i felt som jeger i Forsvarets Spesialkommando (FSK). Det finnes i dag ikke kvinnelige medlemmer av FSK, men det skyldes andre forhold enn enhetens høye krav til intimhygiene.

Den kompleksitet som møter våre væpnede styrker, hjemme og ute, taler for et størst mulig mangfold blant våre soldater og befal. Ledere i Forsvaret skal lede mennesker inn og ut av krevende situasjoner, og dagens sikkerhetssituasjon stiller langt større krav til kompetanse enn bare effektive metoder for å ta livet av fienden med egne hender.

Lederskap i Forsvaret

Det må derfor kunne forventes at de samme lederne er i stand til å reflektere rundt etikk, lederskap og egne handlinger. I særlig grad i fredlige og hverdagslige situasjoner, som hygienetiltak i felt i fredstid. Det man øver på i fredstid, skal man praktisere i strid. Ønsker man å utvikle ledere som forstår å lede i komplekse omgivelser og virkeligheter, må man øve på det, og tillate feil. Således kunne hendelsen i Bodø vært en kilde til læring, både for den omtalte offiseren, soldatene og Forsvaret som organisasjon.

Det ble den aldri. Forsvarets ledelse, med forsvarsministeren i spissen, sørget så raskt som mulig for at offiseren ble utpekt som det personifiserte symbolet for alt som er galt med holdninger og verdier i organisasjonen. Og dermed unngikk toppledelsen en mer grunleggende debatt om verdier og lederskap i Forsvaret. Det er leit.

For det er ikke slik kritikerne nevnt her hevder, at vi trener soldater for krig alene. De fleste av våre soldater vil aldri oppleve krig, og en viktig del av hensikten med Forsvaret er å sørge for at de aldri gjør det. Forsvaret ivaretar dessuten viktige funksjoner i fredstid, som opprettholdelse av befolkningens trygghet, suverenitetshevdelse, sikkerhetsfunksjoner, etterretning, humanitær bistand og opplæring. Forsvaret er vår forsikringspolice i NATO-alliansen, som er garantien for forsvaret av Norge hvis vi blir angrepet.

Ledelse gjennom verdier

Og med denne rollen både i freds- og krigstid er det som Ingrid Margrethe Gjerde, oberst og sjef for Krigsskolen på Linderud, sier:

“Dette handler egentlig ikke om kvinner og kjønnsnøytral verneplikt. I alt vi gjør må vi vurdere om det er i tråd med våre kjerneverdier, som respekt for mennesket. ”

Mennesket altså. Begge kjønn.

Share this Story

About Pål Hivand

Kommunikasjonsrådgiver for Sametinget, og skribent. Wikipedianer. Twitrer og blogger om politikk, medier, samer og musikk. Hekta på jazz, lakris og landeveissykling. Masterstudent i ledelse ved UIT og skriver om Miles Davis. Pappa til to superhelter.

16 comments

 1. En svært god oppsummering av det som er spørsmålet i denne saken. Respekt for mennesket. Takk for at du tok deg tid.

 2. Takk for at du leste og kommenterte Edgar.

 3. Jeg synes det er helt naturlig at en kvinnelig soldat blir forskjellsbehandlet fra samtlige andre soldater, inkludert en annen kvinnelig medsoldat. Jeg synes i høyeste grad hun alene burde få stå i undertøyet mens samtlige medsoldater badet nakne foran henne.

  Sånn kan det også snus vet du, Hivand. Men i all din klokskap har du kanskje ikke tenkt så langt.

 4. Hva med heller å prøve å svare seriøst?
  Dersom du var mannlig soldat der, ville du likt at en kvinnelig medsoldat fikk stå i undertøyet mens du var nødt å bade naken foran henne?

  • Jeg oppfattet ikke noe seriøst spørsmål i kommentaren din, Ludvig. Men hvis jeg var soldat (som jeg jo har vært) hadde jeg satt pris på at vi ble behandlet respektfullt, menn og kvinner. Fire befal burde utmerket kunne håndtert separat feltvask for kvinner og menn, rent praktisk, ettersom det jo ikke finnes praktiske eller prinsipielle årsaker til felles naken- og underlivsvask for soldater som er to dager i felt.

   Forsvarets personell deltar i stor grad i internasjonale operasjoner sammen med allierte der felles nakenbading ikke bare er uaktuelt, men også sterkt i strid med lovverk og religion og representerer en stor sikkerhetstrussel.

   Dagens styrker består av kvinner og menn, og ledes etter helt andre ledelsesprinsipper enn i tidligere år. Respekt for begge kjønn og den enkeltes integritet bør være innenfor rekkevidde i Forsvaret.

   • Nå vil jeg tro at de fleste klarte å se sammenhengen mellom min første kommentar og utdypningen i neste kommentar. Og min andre kommentar har du altså klart å oppfatte såpass seriøst at du klarte å svare i det minste.

    Om du har vært soldat så vet du at det slett ikke er vanlig at man blir behandlet respektfullt. Det er en haug ordrer som det finnes ingen eller liten logikk i. Poenget her er imidlertid ikke i hvilken grad man kunne gjort dette på en mer praktisk, logisk eller respektfull måte. Skulle man dømt ut fra det var det sikkert nok av andre soldater på samme øvelse, og en haug andre øvelser, som kunne klaget over at øvelsen var lite praktisk og at de ikke ble respektfullt behandlet.

    Det blir litt morsomt når du drar inn lover og religion i forhold til internasjonale operasjoner i dette med denne nakenbadingen, noe mer irrelevant skal man lete lenge etter. Man er nødvendigvis nødt til å ta utgangspunkt i hvilken øvelse dette var. Skal man ta med alle om og men og hvis som kunne vært dersom dette var en slik eller slik øvelse så blir det komplett meningsløst.

    Poenget her er i hvilken grad man skal være nødt til å innføre særbehandling for en person, som ikke påberoper seg internasjonale lover ved øvelser eller klager over at det strider mot hennes religion, men som kort og godt syter over å være nødt til å gjennomføre det alle andre også måtte gjennomføre. Ikke nok med det, hun syter selv om hun fikk den særbehandling at alle mannlige medsoldater ble beordret til å snu seg vekk.

    • I hvilken grad noen som helst er istand til å se sammenhengen i noe av det du skriver, er fortsatt et åpent spørsmål.

     Jeg konstaterer at samtlige offiserer som har uttalt seg, representerer det stikk motsatte syn av det du representerer, både hva angår nakenbading, felthygiene generelt, forholdet om bluferdighet og integritetsbevarelse i nasjonale og internasjonale operasjoner.

     Og det tror jeg samtlige, både i og utenfor Forsvaret skal være takknemlige for. Men takk for at du bidra til å lufte dine vrangforestillinger. Jeg håper inderlig det hjalp.

     • Å slenge ut fornærmelser når man går tom for argument, er intet nytt grep. Jeg ser du holder det vel i hevd.

      Jeg stoler på at selv du forstår at samtlige offiserer ikke tør annet enn å uttale seg politisk korrekt.

      Takk for at jeg fikk bidra til at du fikk slengt ut av deg noen fornærmelser når du gikk tom for argument, jeg håper inderlig det hjalp.

 5. Hvis jeg var en mannlig medsoldat ville jeg synes at det hele var absurd. Det er ingen av gruppene som skal tvinges til å bade naken “foran” andre.
  Men det er enklere å være en av 40 like, en én av to ulike.
  Flere erfarne offiserer har fremholdt at hele badeseansen var merkelig, ettersom soldatene bare hadde vært i felt to dager. Det utløser ikke noe behov for bading, verken sånn eller slik.
  Etter det jeg har forstått var dette heller ikke del av en “helvetesuke”, eller annen type øvelse der poenget er å tøye grenser. Dette var en helt vanlig feltøvelse.

  • Behovet for bading kan selvsagt diskuteres, men det er en annen diskusjon. Det er rimelig mange ordrer i militæret man kan diskutere logikken i. Men nå var nå engang situasjonen slik at disse soldatene ble beordret til å bade nakne.

   En kvinnelig soldat klarte det, og 30 mannlige (ikke 40) klarte det. De mannlige soldatene hadde ordre om å se bort (noe den kvinnelige ikke hadde), men fortsatt var dette et utålelig helvete for vedkommende. Beklager, men vedkommende får ingen sympati fra meg. Noen ganger i livet handler det om at man må kvinne seg opp, dette var et slikt tilfelle.

   Det blir framhevet at ingen, uansett kjønn, skal være nødt å bade naken foran 30 soldater av motsatt kjønn. Jeg er villig til å vende rimelig mye penger på at dette aldri hadde blitt en sak i det hele tatt om det var en mannlig foran 30 kvinnelige soldater. Da hadde det blitt ledd av, i alle ledd. Og jeg tipper det ikke hadde blitt godtatt dersom en av de mannlige soldatene hadde nektet å bade naken foran den kvinnelige soldaten som badet med undertøyet på. Jeg hadde blitt rimelig forbannet dersom jeg hadde vært nødt til å bade naken foran en kvinne som fikk lov å bade i undertøyet.

   • Alice Asplund fulgte også ordre, bare så det er sagt. Hun stilte spørsmål ved ordren og foreslo flere flere alternativer mht hygieneordren. Når hun ikke fikk gehør, gjennomførte hun ordren hun var gitt på linje med de andre soldatene.

    Hun har i ettertid stilt spørsmålstegn ved ordrens gyldighet, og har således også fått medhold fra hele Forsvarets ledelse om at den var mer enn tvilsom. Hennes innsigelse har dessuten belyst viktige prinsipielle forhold, både ved hvordan situasjonsbestemt ledelse I Forsvaret skal utøves og hvordan Forsvaret må endres i forhold kjønnsnøytral verneplikt.

    Hensynet til kulturforskjeller og tabuer hos allierte er dessuten et viktig moment.

    Og argumentet om at en mannlig soldat ville blitt ledd av hvis situasjonen var motsatt, er vel strengt tatt ikke logisk gyldig. Det ville i så fall være et argument for at alt alltid skal være som det alltid har vært.

    • Argumentet med at det ville blitt ledd av dersom det var en mannlig soldat, er mer enn logisk gyldig, og det skuffer meg at du ikke er i stand til å se det. Jeg påstår dette blir tatt seriøst fordi det er en sart liten kvinne som klager, mens det ikke ville blitt seriøst dersom det var en skjeggete mann på to meter som klaget. Det har ingenting med at det er et argument for at det skal være som det alltid har vært, det er kort og godt et argument for at det åpenbart er forskjell i måten kvinner og menn i forsvaret blir behandlet.

     Forsvarets ledelse opptrer politisk korrekt, og soldaten får medhold. Min påstand er at en mannlig soldat aldri ville fått medhold. Saken hadde heller aldri kommet så langt som til Forsvarets ledelse dersom det var en mannlig soldat.

     Kulturforskjeller og tabuer hos allierte er et ugyldig argument av to grunner. 1. Dette var en så lenge det er snakk om en norsk øvelse med norske soldater. 2. Kulturforskjeller, tabuer eller religion var aldri et moment i forhold til den aktuelle soldaten.

     • At en mann ikke ville bli tatt alvorlig, er jo ikke et argument for at en kvinne ikke burde bli tatt alvorlig? Om noe, så er det vel nettopp et argument for at man skal ta slike spørsmål knyttet til personlig integritet på alvor for begge kjønn, slik oberst Ingrid Margrethe Gjerde ved Krigsskolen argumenterer for.

      Kulturforskjeller og tabuer hos allierte er et argument nettopp for at Forsvaret trenger en helhetlig og gjennomtenkt policy og praksis for blant annet nakenhet – som de jo har for uniformer, mat (halal, kosher mv) og andre forhold knyttet til kulturer og kjønn.

      Jeg sa ikke at dette var forhold som hadde betydning for denne episoden, men jeg mener det internasjonale forsvarssamarbeidet avdekker et behov for ordninger som ivaretar nakenhet (og andre ting) generelt. Hendelsen i Bodø er således ikke et isolert problem knyttet til “en sart liten kvinne”, men et uttrykk for et forsvar og en ledelseskultur som ikke har tatt disse spørsmålene på alvor. Asplund bidro til å sette dem på kartet.

      Og jeg forstår ikke ditt utgangspunkt, der du nå forsøker å gjøre menn i Forsvaret til offeret ut fra denne saken. Saken viser først og fremst at det er behov for et forsvar som ivaretar slike problemstillinger for begge kjønn.

 6. Eh, jo, så lenge menn ikke ville blitt tatt alvorlig på et slikt klagepunkt så burde heller ikke kvinner bli det. Så er det et ANNET spørsmål om man GENERELT burde ta slike spørsmål alvorlig for begge kjønn, men ikke plutselig når en kvinne klager.

  Logikken din er altså at fordi det i noen andre kulturer er mer tabu å vise seg naken så skal man heller ikke gjøre det på en norsk militærøvelse, der det ikke finnes en eneste fra disse kulturene til stede. Ok, da vet jeg det. Hva da med å tillate kvinner i burka/niqab i Forsvaret? Når verneplikten nå skal gjelde for begge kjønn vil jo det være et spørsmål i forhold til å ta hensyn til andres religion – eller i dette tilfellet tolking av religion.Det er bare ett av en haug dilemmaer man kommer bort i om man skal ta hensyn til alle og ikke støte noen.

  At du presterer å tolke det til at jeg forsøker å gjøre menn til offeret i denne saken er litt skremmende, jeg håper det ikke er representativt for din evne til å oppfatte innhold i tekster.

  Jeg forstår ikke utgangspunktet ditt, der du lager en inderlig saus av hva dette handler om. Denne saken handler utelukkende om det var feil av en offiser å kommandere en kvinnelig soldat til å bade naken på tross av hennes overdrevne bluferdighet og trygling om å få slippe, men du prøver du å gjøre det til en sak om å sette tabuer, kulturer og religion i Forsvaret på dagsorden.

 7. Det kunne for øvrig vært interessant å høre hvordan man kontrollerer virkeligheten, og ikke minst hvordan man gir fasiten ut fra virkeligheten.

Skriv din kommentar

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.