28Jul

Normedia er død. Mediedebatten lever.

Jeg velger å ikke lenger være medlem av det lukkede journalistforumet Normedia. Et lukket forum som Normedia i en stadig mer åpen og brukermedvirkende medieverden har ikke livets rett. Å skjerme en så sentral del av den norske journalistiske debatten fra offentligheten vitner om manglende vurderingsevne fra oss som deltar i den.

Normediawordle

Journalistikkens grenser, metoder og etikk korrumperer når ikke argumenter og resonnement prøves ut på det samfunn de er ment å fungere i. Når faglige og etiske diskusjoner skjer i lukkede rom, tilsløres ansvarsforholdene. Slik skapes aksept for det uakseptable, ved at konsekvenser og kritikk fra omgivelsene uteblir. Lukkethet blir således først og fremst et instrument for makt.

Normedia har over 1000 registrerte mottakere, de fleste journalister, redaktører, fotografer og andre med tilknytning til norske medier og redaksjoner. Medlemslisten er kjent bare for en håndfull administratorer, bortsett fra de av oss som velger å oppgi vår identitet i debatten.

Normedia har vært lukket siden etableringen i 1996. Der den innledningsvis kanskje fungerte i henhold til intensjonen, fungerer forumet i dag mest som et oksygenfattig drivhus for gårsdagens medievirkelighet og en journalistikk som vi er i ferd med å forlate.

Var jeg redaktør og hørte at mine journalister diskuterte fag, metoder og etikk via e-post (!) på Normedia framfor på egen blogg med sine lesere, ville jeg blitt svært bekymret.

Share this Story

About Pål Hivand

Kommunikasjonsrådgiver for Sametinget, og skribent. Wikipedianer. Twitrer og blogger om politikk, medier, samer og musikk. Hekta på jazz, lakris og landeveissykling. Masterstudent i ledelse ved UIT og skriver om Miles Davis. Pappa til to superhelter.
Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.