16Nov

NRK Brennpunkt og sametingspresidentens avskjedssøknad

NRK Brennpunkts dokumentar “Førsteretten” om samiske rettigheter på NRK 1 i går var en salig blanding av tendensiøs journalistikk á la dokumentaren Fjellfinnhua, ELDs konspirasjoner og flere relevante, kritiske spørsmål rettet mot kjernen i den moderne urfolksdebatten. På sedvanlig vis hadde Brennpunkt-redaksjonen valgt ut et knippe skrekkeksempler i kombinasjon med tendensiøs kildebruk og sammenblanding av en rekke tema som ikke nødvendigvis hører sammen. Hver for seg viktige, men ikke nødvendigvis med en sammenbindende logikk eller tematikk.

Men det mest oppsiktsvekkende med programmet, sett med samiske øyne, var imidlertid sametingspresidentens fullstendige kommunikative sammenbrudd i beste sendetid på riksdekkende fjernsyn. På spørsmål etter spørsmål knyttet til kjerneelementer i samepolitikken og urfolksretten framstod sametingspresident Egil Olli som en nølende, uklar, stotrende, uforberedt og kunnskapsløs leder for norske samer. Det etterlatte inntrykket av denne PR-katastrofen ble at de mest tendensiøse påstandene i programmet framstod som plausible sannheter. Det er svært sjelden man får anledning til å se en toppleder falle retorisk så fullstendig fra hverandre som vi var vitne til i går kveld.

Sametingspresidentens utfordringer knyttet til kommunikasjon er imidlertid ikke av ny dato. I sak etter sak har vi sett Olli kløne det til for seg selv, for Sametinget og for det samiske folk. Olli og Arbeiderpartiets sametingsgruppe gikk til sametingsvalg med løfte om at en stemme på Arbeiderpartiet ville være en stemme for en bedre samepolitisk dialog med den rød-grønne regjeringen. Siden valget i 2009 har vi med gradvis stigende undring sett at konfliktene rundt Olli og samepolitikken har vokst til et nivå hvor man nå lurer på om det i det hele tatt finnes noen form for kommunikasjon mellom Olli og sentrale myndigheter. I sak etter sak har det blitt klart at Olli ikke makter å etablere en dialog eller samarbeidsklima, selv ikke blant sine egne partikollegaer.

Og mange registrerte med vantro at sametingspresidenten for kort tid siden inviterte Organisasjonen for Etnisk og Demokratisk Likeverd (EDL) til samarbeid, uten at verken Olli eller EDLs ledelse så ut vil å forstå hva formålet og innholdet i et slikt samarbeid ville være.

I det siste har Olli også lagt seg ut med samtlige av sine politiske samarbeidsparter på Sametinget i så stor grad at han så seg nødt til å stille kabinettspørsmål på budsjettet via media – lenge før de faktiske budsjettforhandlingene var igangsatt.

I journalistkretser har sametingspresidenten manglende kommunikasjonsevner lenge vært en snakkis. I så stor grad at enkelte journalister har følt behov for å bistå Olli i intervjusituasjoner med formuleringer, ganske enkelt fordi de sliter med å forstå og formidle hva sametingspresidenten mener og sier. Når vi vet at nettopp kommunikasjon er samepolitikkens viktigste verktøy, forstår alle i hvilken kritisk situasjon norsk samepolitikk befinner seg. Samene er en minoritet, beskyttet av et skjørt og omstridt lovverk. Samtidig registrerer jeg at det i de samepolitiske motkreftene har vokst seg stadig sterkere de senere år, særlig etter vedtaket om Finnmarksloven.

I en slik situasjon er dialog og kommunikasjon helt sentralt i Sametingets arbeid med å bygge politiske allianser med aktører i urfolks-, minoritets- og majoritetssamfunnet. Uansett beskyttelse av samer som urfolk og minoritet, vil samene alltid ha behov for politiske venner og allierte for å bevare sin kultur og samfunnsform. Da trenger man et lederskap som evner å formulere seg og nå fram til mennesker både med fornuft og følelser.

Det vi fikk dokumentert i går var fravær av lederskap. I går så vi en president som desperat ba om avløsning. Det bør han få.

Har du eksempler på godt eller dårlig kommunikasjonsarbeid fra sametingspresidentens side – eller meninger om dette – så bruk gjerne kommentarfeltet nedenfor til å fortelle eller dele lenker. Jeg setter pris på dine meninger.

Share this Story

About Pål Hivand

Kommunikasjonsrådgiver for Sametinget, og skribent. Wikipedianer. Twitrer og blogger om politikk, medier, samer og musikk. Hekta på jazz, lakris og landeveissykling. Masterstudent i ledelse ved UIT og skriver om Miles Davis. Pappa til to superhelter.

32 comments

 1. Er delvis enig med Hivand. Egil Olli er først og fremst  grasrotsame og  politisk pragmatiker.Brennpunktprogrammet svinset fra den ene abstrakte, teoretiske og akademiske problemstillinga til den andre, og her var Olli hele tida på bortebane., og hans kommentarer ble prega av det.  Hadde programet dreid seg om overføringer til landbruket og lønnsnivået i reindrifta, fiskerettigheter og gruvedrift, hadde vi opplevd en helt annn sametingspresident

 2. Jeg er helt enig i alt som du her har skrevet om programmet Brennpunkt, Førsteretten. Sametingspresidenten hadde svært vanskelig for i det hele tatt å vite hva han skulle svare på de spørsmål som han ble stilt i programmet. 
  Dette igjen styrket “mistanken”  hos journalister og oss seere i andre rekke, om at noe måtte være galt.  Det var kanskje det som gikk opp for ham da han så stakkarslig understreket at “Samer er høflige folk”. 

  • Det som var trist var de kommentarene han kom med i forhold vil kvenene, der han både satte spørsmålstegn ved deres kultur og språk. Som same burde Olli vite at et folks opplevelse av seg selv og sin kultur er noe som bør tas på alvor.

   Uttalelsene satte jo påstanden om “samene er et høflig folk” i et litt underlig lys.

 3. Jeg er dessverre altfor enig med deg i mye av det du skriver men, Pål, hva er alternativet? Hvor skal du hente motkandidaten fra? Vi får holde ut med de folket faktisk har valgt til neste valg, slik er demokratiet. NSR har latt enkeltlister bestemme det meste av politikk i altfor mange år, da hjelper det ikke med en som er kommunikativ som president. Du vet så godt at det siste ord kan bli endret etter neste gruppemøte. La Egil stotre seg gjennom resten av perioden slik at yngre mennesker kan få tid til å modnes og kanskje forberede seg til å ta over. Pr. dato ser jeg ikke noen naturlige arvtakere hverken i AP eller NSR, sorry… Dersom vi ikke får en president med et klart flertall bak seg, uten å være henvist til støtte fra alskens Pumaer etc, så er det ikke et levekraftig Sametingsråd. Vi bør se litt over grensen til Sverige for å lære hvor ille ting kan bli. Det er ikke samene verdig at vi havner i den samme situasjonen. 

  • Jeg vil nok mene at det både i opposisjonen og i Arbeiderpartiet selv finnes kandidater som rent kommunikasjonsmessig og lederfaglig vil kunne matche sittende president med god margin.

   Noe av utfordringen med Sametinget som parlament er disse enmanns-listene, som har en lei tendens til å gjøre samepolitikk til et pekuniært anliggende for den enkelte representant mer enn et politisk prosjekt.

   Jeg har imidlertid tro på at det parti eller den representant som klarer å framstå med et genuint politisk prosjekt vil kunne motvirke denne trangen for velgerne til å stemme på kjente lokale stemmer framfor politiske prosjekter.

   Det handler vel i stor grad om hvordan Sametinget klarer å framstå som relevant i folks hverdagslige liv. Men jeg deler selvsagt dine bekymringer for hvilke konsekvenser dagens praksis har.

 4. Her prøver man å gjøre dette til et spørsmå om Ollis evne til å kommunisere.
  Jeg forventer ikke at Hivand og co skal forstå at årsaken til at Olli gjorde det så dårlig er at han har en dårlig sak.

  For første gang er en ledende sametingspolitiker  blitt stilt de vanskelige spørmålene og resultatet var kolllaps.

  Journasister har til nå hatt en servil holdning til sametingspolitikere og latt være å stille dem de vanskelige spørsmålene, men nå skjedde det!

  Håper at Brennpunktprogrammet fører til et paradigmeskifte i den journalistiske stand.

  • Hellesvik, jeg har så langt utvist en langt større toleranse overfor deg og dine likesinnede i dette debattfeltet, enn det du og EDL har utvist overfor meg. Neste gang du idiotforklarer meg i dette forumet, er den siste gangen du kommenterer her.

   Jeg diskuterer gjerne med deg, men du får forsøke å holde deg innenfor rimelige rammer for saklighet.

   Min blogg, mine regler.

   • Du får gjerne stenge meg ute fra diskusjoner på din blogg. I så tilfelle demonstrerer du bare ditt demokratiske sinnelag ovenfor leserne.

    Jeg har bare påpekt at du tar feil i din kommentar om Olli og neppe kommer til å innse det. I dette Brennpunktprogrammet opptrådte Olli som den mest intelligente av Sametingets støttespillere, fordi han  ikke ville fortelle hva som Sametinget mener i sentrale verdipolitiske saker. Han har skjønt at slikt ville bli for sjokkerende.

    For øvrig så har du på din egen blogg,  langt lista for takhøyden der, ved at du kalte meg for en slimål.

    • Jeg kalte deg for en retorisk slimål, Hellesvik. Selv ikke det klarte du å få rett, som vel er karakteristisk for ditt forhold til fakta og debatt-teknikk. Jeg vet ikke om det gjør saken bedre, men rett skal være rett.

     Mitt demokratiske sinnelag? Har du glemt at du og dine meningsfeller i EDL har ekskludert meg fra EDL nettopp og alene for mine meninger og ytringer? Du tillater deg å stille spørsmålstegn ved mitt demokratiske sinnelag?

     La meg gjenta: du får ikke bruke enhver artikkel her som forum for dine maniske gjentakelser om samisk rasediskriminering og annet vrøvl – med mindre det er innenfor tematikken i artikkelen.

     Denne artikkelen handlet om kommunikasjon og mediehåndtering – og om journalistikk. Hvis du ikke har noe å si i sakens anledning, så hold kjeft. Klarer du å holde deg til disse enkle reglene, må du gjerne kommentere. Hvis ikke, bør du finne et annet forum – feks eget forum på Organisasjonen for Etnisk og Demokratisk Likeverd (edl.no) som dere har låst inn bak passord og ikke slipper noen andre inn i.

     Nok en gang: min blogg, mine regler. Jeg er faktisk interessert i samtaler med leserne, som kanskje kan gjøre meg og leserne klokere. Det er du sjelden eller aldri interessert i, Hellesvik. Dersom jeg kommer til det punkt at du ødelegger for den muligheten, har du ikke lenger noe her å gjøre.

     Var det klart nok for deg?

 5. hva var det egentlig brennpunkt forsoekte aa sette fokus paa med dette programmet?

  at utenlandske forskere gjerne vil ha dna aa forske paa?
  at reindrifta skal gaa over til gruvedrift?
  at egil olli ikke var spesielt godt forberedt?
  at raftifisering av ilokonvensjonen nok hadde konsekvenser ingen forutsaa da?
  at gunnar haugen er en mye brukt advokat i reindriftskretser siden han har mye kompetanse på omraadet?  kanskje litt likt enkelte forsvarsadvokater du stadig ser i hoeyprofilerte saker soerpaa 😉
  at reindriftsamene hater sjoesamene og vil ta fra dem alle rettigheter naar de bare faar eiendomsretten til omraadet?
  at alle nordmenn hater samer?
  at nordmenn er urfolk ogsaa?
  at kvener er rettsloese?
  at programlederen faktisk kan klare aa stille samme spoersmaal flere ganger bare ved aa omformulere seg litt?

  hadde kanskje forventet at nrk ville ta ting serioest og ikke lage engelsk tabloid tilstand paa varene sine!

  meeehn.. saann gaar det vel kanskje naar schoett-pedersen og siste ap tilskudd ballo sitter med regjeringsmakt?

 6. Veldig enig med deg, Pål. Vi samer var i veldig mange år nesten bortskjemt med å ha en stor statsmann som leder gjennom Ole Henrik Magga, etterfulgt av kjempedyktige Sven-Roald Nystø. Slike store ledere vokser ikke på trær, og det er ingen selvfølge at en liten gruppe som oss kontinuerlig skal greie å fostre opp ledere av et slikt kaliber. Men denne flaksen og bortskjemtheten har dessverre forsløvet det samiske samfunnet med den følge at vi ikke har stilt mer spesifikke og strenge krav til våre ledere. Kommunikasjonsferdigheter burde være en del av disse, og velgerne bør være mer oppmerksom på det ved neste korsvei. Sametinget skal tross alt være et talerør for oss samer.

  • Så er det vel også slik at kravene i dag må være høye, ettersom Sametinget tross alt er et helt annet parlament enn for 20 år siden. Samer har fått innflytelse og makt, mer enn den gang. Den makten og myndigheten krever mer profesjonalitet og folkevalgte som er oppmerksom på den makten de har fått.

   Det kreves takt og finerspissfølelse. Og kommunikasjonsferdigheter.

 7. Veldig enig! Men husk at det er forskjell på konspirasjoner og konspirasjonsteorier. EDL står for konspirasjonsteorier.

 8. Som en sjøsame med bakgrunn fra samisk-, kvænsk- og norsk (Mine gener kommre fra disse folkegrupper) så er hele denne debatten en belastning. Olli gjorde det ikke bedre med sine uttalelser. Det at jeg er annenrangs same har jeg flere ganger blitt fortalt når jeg har vært i indre finnmark, så det har jeg forstått.
  Jeg er vokst opp med flyttsamer hver sommer og har stor respekt for flyttsamene. Men hadde mer problem med fastboende som vi sier. På Samisk videregående så var norsktalende  i mindretall. Vi kunne dårlig Samisk men det var ikke til  hinder for at undervisningen gikk på Samisk. Ergo, jeg vet hvordan mine forelder og besteforeldre hadde de da de gikk på skolen. Men det at Olli som Samtingspresident ikke anerkjenner mine aner gjør meg bekymret. Han er min president men han aksepterer bare 1/3 av meg.  Den ene delen som er sjøsamisk, og den er heller ikke fullverdig. Dette gjør at min hverdag er en kamp. Jeg er 33.3 % av hver ting. Og folk forventer at jeg skal ta et standpunkt for eller imot samer. Det kan jeg ikke gjøre. For eller imot meg selv. Sorry. Mange har det nok som meg, men hva skal du gjøre. Jeg har nå lært meg å leve med at jeg er 33,3 % av hvert.  
   
   
   
   

 9. Ragnhild Enoksen

  Om vi skal tåle kritisk journalistikk må vi også tåle den tilnærmingen Brennpunkt hadde til samiske rettigheter. Vi kan ikke vente at de bare tar kritikken fra vår synsvinkel. Det var mye mer balansert enn et innslag som NRK Sapmi hadde om finnmarkskommisjonen og Stjernøya i Nordnytt dagen før. Mitt umiddelbare inntrykk var i alle fall at Nordnyttinnslaget like gjerne kunne vært laget av EDL.
  Men få programmer blir perfekt, og Brennpunktprogrammet hadde sine svake punkt. De som hadde laget det, klarte ikke å vise noen logisk grunn for å blande sammen genforskning og Finnmarkskommisjonen i samme program.
  Et veldig svakt punkt var Egil Olli sine svar. Men det kan ikke programskaperne lastes for. Vår fremste talsmann har både plikt og rett til å svare på de spørsmålene han fikk, og da må han gjøre det på en måte som gavner oss.
  Forøvrig hadde programskaperne fått fram gode fagfolk som ga gode og informative svar. På den måten fikk jeg som seer litt større innsikt etter at bønder og reineiere kom med nokså unøyaktige påstander og urealistiske krav.

  • Jeg er altså ikke enig i NRK Brennpunkts påståtte skikklighet. Hver for seg var temaene ålreite og greie, men sammenblandingen av gjenbegravelser,  dna-forskning, valgmanntall og rettigheter ble for useriøst for min del.

   Jeg deler naturligvis kritikken av Olli, som var ute av stand til å gi noen klare svar eller begrunnelser.Særlig førsteamanuensis Anne Julie Semb var også interessant. På seminaret til Fritt Ord, om filmen Fjellfinnhua, framstår hun med interessante teorier om “avstammingsdemokrati”. Det er nesten som man undrer på hvem som har vært premissgiver for programskaperne.

   Man kan, i mine øyne, ikke sause alt dette sammen uten først å redegjøre for  selve begrunnelsen for ILO og Finnmarksloven. Det var en grunn til Finnmarksloven ble en realitet. Slik Brennpunkt framstilte det framstod det nærmest som en politisk tilfeldighet.

   Det er mange tema verdt kritisk journalistikk innenfor dette området. Men den må være redelig og sannhetssøkende. Der synes jeg Brennpunkt bommet. Men viktige tema, vel verdt undersøkende journalistikk.

 10. Jeg må si at jeg sperret øynene opp da jeg så hva Hivand svarte på Hellesvik sin kommentar:  “Jeg forventer ikke at Hivand og co skal forstå at årsaken til at Olli gjorde det så dårlig er at han har en dårlig sak. For første gang er en ledende sametingspolitiker  blitt stilt de vanskelige spørmålene og resultatet var kolllaps”.
  Istedenfor å svare på denne kommentaren, ser jeg at Hivand truer med å sperre Hellesvik borte fra bloggen, og endog kaller ham en retorisk slimål…? Her må jeg si takhøyden er høy?Forøvrig må jeg si at Brennpunkt var en ypperlig synliggjøring av bakgrunnen for de konflikter som har blusset opp i fylket de siste årene. Og Ollis stotrende svar var et resultat av som Hellesvik sier “første gang en ledende sametingspolitiker  er blitt stilt de vanskelige spørmålene og resultatet var kolllaps”. Og jeg vil tilføye – ikke fordi han var stotrende – men faktisk fordi man innenfor dette miljøet ikke har noen bedre svar enn Olli klarte å fremføre.. (Uffda, nå blir vel jeg også ekskludert fra dette forumet) 

  • Spørsmålet Vasélin, er om du har noe å bidra med til debatten eller om du har planer om å følge i din partifelle Hellesviks fotspor og hans maniske kamp mot alt samisk. Om det er det siste så kan du finnet en annen talerstol. Men om du faktisk har planer om å bidra med intelligent tankegods og en respektfull samtale så er du hjertelig velkommen.

   Hellesvik har en lang historie, ikke bare på denne bloggen men på de fleste andre åpne forum med å spamme ned ethvert felt med sitt maniske og ensporede tankegods i en endeløs rekke av gjentakelser.

   Om det også er din strategi Vasélin, så er jeg redd dette er feil forum for deg også. Det vil jo vise seg.

   • For det første, så er mitt navn Vaséli, et navn som stammer fra min bestefar som var pomorkaptein. Selv om det nok ikke er slik han selv skrev det i Russland, så setter jeg pris på å ikke bli utsatt for nye navneendringer. For det andre så legger jeg merke til din nedlatende tone, som ikke akkurat tyder på at du er interessert i en “respektfull samtale”. Hvorfor du også har slikt behov for hente frem Hellesvik som et slags skremsel, lurer jeg også på.. Jeg bare uttrykte enighet med hans innlegg om Ollis rolle i Brennpunkt, og lurte på hvorfor dette ikke kunne besvares på annen måte enn med trussel om utelukkelse…? jeg har forøvrig ingen definert strategi, annet enn at jeg fremdeles vil leve og bo i et Finnmark, som er preget av respekt og toleranse for hverandre, enten man definerer seg som norsk, samisk, somali, kurder, russisk eller afghaner. Og at vi alle kan bruke naturen, slik jeg alltid har gjort, uten at noen kommer etter meg og krever avgift fordi man har “førsteretten” til den…   

    • Jeg er også interessert i en allmenning i Finnmark. Men det er altså ingen som får eiendomrett i Finnmark basert på genetikk eller blod. Samer og nordmenn har alle anledning til å fremme krav om bruks- eller eiendomsrett for kommisjonen. Kommisjonen bygger ikke sine avgjørelser på genetikk eller blod, men på bruken av områdene. Den må nødvendigvis balansere alle interesser i fylket. Om så ikke skjer, har vi et problem.

     Jeg ønsker veldig en respektfull samtale, også mellom deg og meg.

     • Interessant at du svarer at du er interessert i en allmenning i Finnmark. I et annet svar til meg nylig, som du fjernet like etterpå, så ga du uttrykk for at du ikke så noe galt i at allmenningen blir privatisert. Og for meg er det like galt, enten det er reineiere eller sauebønder som krever privat eiendomsrett til fjellene som dyrene beiter om sommeren, om disse av den grunn skulle bli tildelt privat eiendomsrett til disse fjellene fordi dyrene beiter der…

     • Vaséli, at jeg ønsker en allmenning betyr jo ikke at jeg ser bort fra at noen kan ha opparbeidet bruks- eller eiendomsrett som hittil ikke er anerkjent. I så fall bør den anerkjennes.

      Det mener ikke du. Du og jeg har et ideologisk svært forskjellig syn på privat eiendomsrett. Du er kommunist, jeg er sosialdemokrat på høyresiden og vi ser per definisjon ulikt på saken om eiendomsrett.

      Jeg mener det er uredelig å farge denne ideologiske debatten om eiendomsrett med samiske farger og late som om det er et spørsmål om etnisitet, blod eller gener. Det er det ikke.

     • Så da kan jeg konkludere med at du mener det er riktig at noen får tilkjent privat eiendomsrett til ei øy, deler av vidda eller fjellområde dersom de kan bevise at familien har hatt rein (eller sau) beitende der i generasjoner..?

     • Du kan konkludere med at jeg har tillit til at kommisjonen avgjør dette etter gode norske rettsprinsipper knyttet til opparbeidelse av bruks- og eiendomsrett – slik den gjør det i resten av landet.

    • Beklager skrivefeilen, den skyldes autokorrektur på Mac´en, ikke mangel på respekt.

 11. Dersom reindriftssamer blir tildelt eiendomsrett over de
  områder de har reist krav om, så vil dette skape presedens for resten av
  Finnmark.

  Det er de som fremstiller det som om dette nærmest ikke vil
  ha noen betydning for oss som bor i Finnmark, men hva er realitetene?

  Realitetene er at dette vil føre til:

  1.     
  De vil bestemme om man skal få fiske i elver og
  vassdrag på deres eiendom

  2.     
  De vil bestemme om man skal få lov til å jakte
  på deres eiendom

  3.     
  De vil bestemme om man kan ta ut trevirke til
  brensel på deres eiendom

  4.     
  De vil bestemme om det skal kunne legges ut
  skuterløyper og barmarkløyper på deres eiendom.

  5.     
  De vil kunne nekte folk å slå opptelt på sin
  eiendom med den begrunnelse at telting i området forstyrrer reinsdyrenes
  beiting.(«Næring går foran fritidssyssel»)

  6.     
  De vil kunne nekte folk å plukke bær på sin
  eiendom med den begrunnelse at bærplukking vil forstyrre reinsdyrenes beiting. («Næring
  går foran fritidssyssel»).

  7.     
  De vil bestemme om det skal være tillatt å bygge
  gammer, hytter og alle andre type bygninger på sin eiendom.

  8.     
  De vil få inntekten fra nåværende og fremtidig
  gruvedrift på sitt område, som i dag går til fellesskapet (Fefo).

  9.     
  De vil få inntekten fra punktfeste fra hytter etc.
  som er på deres eiendom, som i dag går til fellesskapet.

  10.  
  +++?

  Det er de som mener at en slik utvikling vil være den
  høgeste form for juridisk rettferdighet og at det er kun slikt som vil kunne
  «rette opp gammel urett». 

  Slik ser jeg ikke på det.  Jeg betrakter dette som en fordelingspolitisk
  kamp som er pakket inn i juridiske termer og urfolksvada.

  Om dette skjer, så vil være å utøve stor urett mot oss som
  bor i Finnmark og en krenkelse mot rettsfølelsen til oss. Men det skit selvsagt
  de som svermer for finnmarksloven opp i.

  • Neste gang skriver du inn teksten og ikke bare limer inn gammel tekst fra et annet sted. Formateringen følger med og opptar hele debattfeltet. Nå har jeg altså sittet og redigert teksten som du selv ikke fant bryet med å gjøre.

Skriv din kommentar

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.