14Nov

Samehets i nettdebatten

Samehetsen sitter løst i nettdebattene knyttet til samiske saker, særskilt i nord. Redaktørene Anders Opdahl og Jørn-Christian Skoglund forsvarer at kommentarfeltene i avisene Nordlys.no og itromsø.no har stor takhøyde i debattene. Jurist Ande Somby kritiserer avisene og mener de bør ta et medansvar for debattnivået. Redaktørene er, ikke uventet, uenig. Opdahl uttaler til fagbladet Journalisten:

Jeg registrerer Sombys synspunkt, men å skyte på budbringeren – som både Nordlys og iTromsø er i dette tilfellet- blir skivebom. Vi skal ha høy takhøyde og vi ser at det er skarpe fronter, men jeg opplever ikke vår nettdebatt som mer hatsk enn den er hos andre (…) Vi vet jo at hver gang vi kommer med en samesak, så blir det heftig debatt. Men problemstillinga, at det er rasister i Norge, er ikke ny, og lukker vi debatten så vil bare skittkastinga fortsette andre steder. Da er det bedre at debatten ligger på Nordlys sider, slik at man får et overblikk over situasjonen og også har mulighet til å ta til motmæle.

Tre viktige poeng altså:

 1. Ikke skyt budbringeren
 2. Åpenhet og takhøyde gir oversikt og mulighet for å ta til motmæle
 3. En mer redigert debatt gjør at hetsen finner andre arenaer
Alle er avsporinger fra kritikken. Opdahls poenger framstår som postulater uten begrunnelse, som om argumentene og begrunnelsene er selvforklarende. De henter åpenbart en uuttalt begrunnelse i idéen om demokrati og ytringsfrihet. Men selv ikke så grunnleggende verdier opphever plikten til begrunnelse i en så viktig debatt som dette.

1. Ikke skyt budbringeren?

Hvorfor ikke? Hvorfor skal ikke den som gir anledning, plass og oppmerksomhet til de avskyeligste holdninger og utsagn holdes ansvarlig for sin del? Jeg mener naturligvis ikke at Nordlys har en redaksjonell holdning som samsvarer med disse verste elementene på nett, langt ifra. Men Nordlys står farlig nær å gjøre seg til nyttig idiot for de samme kreftene den så sterkt forsvarer. Avisens selvforsvar som budbringer for rasistene framstår jo i et noe merkelig lys når den samme avisen ikke brukte Sametinget som kilde i den saken som nettopp gjaldt samisk språk – og som forårsaket slikt hatsk klima i nettdebattene.

2. Åpenhet og takhøyde gir mulighet for å ta til motmæle

Hva om det er motsatt? Samene er en liten minoritet, uansett hvordan man snur og vender saken. Minoriteten vil alltid være avhengig av majoritetens politiske velvilje, både i riks- og lokalpolitikken som den siste tids utvikling i nettopp Tromsø så krystallklart har vist. All erfaring fra andre nettdebatter viser at det nettopp er trollene, de mest aktive få med ekstreme meninger, som raskt overtar og dominerer ethvert tilløp til meningsfulle debatter.

Troll sprekker ikke i møte med offentligheten, ikke på nett i alle fall. Anonyme nett-troll vokser og nærer av den oppmerksomheten usaklighetene og hetsen genererer. Saklige og mer nøytrale debattanter skygger banen fordi de ikke orker la seg tilgrise av den retorikken og merkverdige aggressiviteten som kjennetegner disse. Nettopp dette er min oppsummering av nettdebattene rundt samiske saker i Tromsø den siste tiden. Spørsmålet jeg skulle ønske Nordlys i større grad stilte seg, er om man redaksjonelt mener disse debattene har bragt leserne nærmere en reflektert og informert holdning til saken. Har vi kommet nærmere “sannheten” som følge av den åpenheten Nordlys praktiserer i denne saken?

En mer aktiv røkting og redigering av usakligheter og ren hets hadde kanskje bidratt mer i en slik retning. Og da nærmer vi oss det siste poenget:

3. En mer redigert debatt gjør at hetsen finner andre arenaer

Javel. Er ikke det like greit? Det er Opdahls forsvar av Nordlys.no som arena for disse som bekymrer meg:

Da er det bedre at debatten ligger på Nordlys sider, slik at man får et overblikk over situasjonen og også har mulighet til å ta til motmæle.

Hvilken debatt, Opdahl? Den om samene, samisk språk, Tromsø kommunes innlemmelse i språkforvaltningsområde? Spørsmålet tvinger seg unektelig fram: Tar Nordlys mål av seg at kommentarfeltet skal være et register over rasister og rasistiske ytringer, eller en arena for samfunnsdebatt om den enkelte sak. Det er nemlig to helt forskjellige saker.

Jeg er ingen talsmann for sensur, verken når det gjelder debatt om samer eller andre grupper. Men jeg er, etter årelang erfaring, en varm forsvarer av moderering og redigering av kommentarfelt slik at debatten som føres er et bidrag til journalistikken som foranlediget debatten. Det betyr både krav til saklighet og oppførsel. Nordlys er i alle andre henseende et redigert produkt. Å abdisere som sjefredaktør ved artikkelens slutt og kommentarfeltets begynnelse framstår som en merkelig redaksjonell holdning. I mine øyne.

Share this Story

About Pål Hivand

Kommunikasjonsrådgiver for Sametinget, og skribent. Wikipedianer. Twitrer og blogger om politikk, medier, samer og musikk. Hekta på jazz, lakris og landeveissykling. Masterstudent i ledelse ved UIT og skriver om Miles Davis. Pappa til to superhelter.

7 comments

 1. jeg kunne ikke vært mer enig.

 2. I går omtalte amanuensis i juss Ande Somby,på NRK Troms og Finnmark, ikke-samer i Norge som “herrefolket”.
  Joda, det er en viss akademisk glans over hitlingen for tiden.

  • Jeg er ingen tilhenger av slik begrepsbruk, verken fra norsk eller samisk side. Men at du i det hele tatt finner grunnlag for å sammenlikne det Ande sier med det som har vært tonen i nettdebatten overfor samer forteller mest om deg Hellesvik.

   Nå er vel heller ikke du fremmed for hitling, Hellesvik? Jeg mener, du bygger jo hele din fanatiske motstand mot alt samisk på påstanden om at samepolitikken er rasistisk overfor gode nordmenn.

   • Så nå er det blitt hitling å mene at visse samepolitiske ordninger bryter med Fns konvensjoin mot alle former for rasediskriminering, og Jeg ser også at Hivand stempler slikt som “motstand mot alt samisk”.
    Det er symptomatisk, at ingen av Sametinget støttespillere vil diskutere om visse samepolitiske ordninger ligger i rasismens grenseland eller er for rasisme å gjelde.

 3. Hva er det som får deg til å tro at du slipper unna med å kalle Jarl Hellesvik en “slimål”?  Ved å sette “retorisk” foran??? Eller som Somby gjør når han vil knytte ordføreren i Tromsø  til ledende krigsforbrytere fra Nazitiden? Godt gjort, må jeg si.
  Det skulle ikke forundre meg om Fox News er ditt store forbilde for redelig jounalistikk.

  • Fiffig retorikk, legg merke til hvordan du klarer å lage en kobling mellom meg og teksten min overfor, med påstanden din om “ledende krigsforbrytere fra Nazitiden”. Og det til tross for at jeg nettopp i dette kommentarfeltet (nedenfor) tar avstand fra slik begrepsbruk som du her refererer til.

   En retorisk slimål er nettopp en som kobler sin motdebattant med uhyrlige meninger vedkommende ikke har. En retorisk slimål er en som skitner til enhver debatt på en slik måte at alle parter grises til av svineriet. En retorisk slimål er en som egentlig ikke er interessert i debatten, men en talerstol for sitt enspora tankegods og sine utskjellinger.

   For det er selvsagt slik, ettersom jeg er same, så må jeg selvsagt stå til ansvar for alt alle samer gjør som forarger deg, Hansen?

   Vær trygg Hansen, jeg kjenner igjen en ål når jeg ser den.

Skriv din kommentar

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.