11Jan

Samekulturen er et produkt av soppvekst, ifølge lærebok

Det mangler ikke på de som forsøker å bortforklare at samer utsettes for rasisme, og at den strukturelle og særegne norske undertrykkelsen av samene for lengst er et tilbakelagt stadium. Mon det? I mellomtiden må vi som engasjerer oss i saken (samene) konstatere at det biologiske (les: dna, genetisk, rase – velg fritt) perspektivet på samekulturen og samepolitikken har blitt stuerent. Nettdebattanter og NRK Brennpunkt formidler side om side, med største selvfølgelighet og i beste sendetid, perspektiver som ligger tett opp til tidligere tiders raseideologiske tankegods om folkenes opprinnelse og kultur.

I kveld ble jeg gjort oppmerksom på at biologilæreboken Bi 2 for videregående skole inneholder en nokså aparte konklusjon:

“Vi kan derfor si at at hele samekulturen hviler på en symbiose av en alge og en sopp.”

Bi 2

Faksimile av biologiboken Bi 2 for videregående skole. Foto: Åsa Kumle (med tillatelse)

Kan vi virkelig? Redusere samekulturen til spørsmål om reindrift, overbeite i Finnmark, alger og sopp? Ja, ifølge forfatterne Heidi Kristine Grønlien, Leif Ryvarden og Cato Sandberg kan vi det. Ifølge forlaget Gyldendal er boka udsikutabelt av høy kvalitet:

Bi-bøkene utgjør et faglig solid læreverk, samtidig som bøkene er skrevet med tanke på elevenes forkunnskaper.

Med tanke på elevenes forkunnskaper altså. De samme forkunnskapene som doktorgradsstipendiat Hadi Lile ved Norsk senter for menneskerettigheter slakter i sin doktorgradsavhandling. Så hva kan vi forvente av kunnskaper om samiske forhold etter videregående skole, dersom Gyldendals kvalitet på læreboka er representativ?

For forfatterne gir det hele et vitenskapelig alibi ved å framstille det hele som “naturvitenskap”. Og da må det vel være sant? Det er tidens kunnskap, holdninger og perspektiver på samekulturen som formidles norske ungdommer i videregående utdanning, i tråd med Kunnskapsløftet. Det oppsiktsvekkende “vitenskapelige” resonnementet har passert gjennom forfatternes hjerner og tastatur, gjennom forlagets konsulenter og redaktører, gjennom bokhandlere og pensumsansvarlige i skoleverket – uten at noen har reagert.

Er vi virkelig der igjen? Skal vi virkelig akseptere at samisk kultur og samfunnsliv reduseres til en symbiose mellom alger og sopp? Til reindrift alene, til gener og dna, til avstammingsmessige prosentandeler, overbeite, nordnorske språk- og rettighetskonflikter og til ville påstander om “den samiske horde”? Kan vi leve med den stadig mer åpenbare rasismen overfor samene.

Oppdatert 13. januar:
Forlaget har nå besluttet å skrive om den mest famøse setningen i neste utgave av boken. Det er en klok beslutning.

 

Share this Story

About Pål Hivand

Kommunikasjonsrådgiver for Sametinget, og skribent. Wikipedianer. Twitrer og blogger om politikk, medier, samer og musikk. Hekta på jazz, lakris og landeveissykling. Masterstudent i ledelse ved UIT og skriver om Miles Davis. Pappa til to superhelter.

22 comments

 1. Jeg skjønner at du blir trøtt.  Jeg er like oppgitt som deg.

 2. Bruce Morén-Duolljá

  Det er ikke bare lærebøker. Ifølge riksmålsordboka (som finnes også på internett – http://ordnett.no/butikk/norskeordbøker.norskriksmålsordbok):
  same (subst.) 
Bøyningsformer: en ; -r ; 
( lapp. same,
  sabme, sapme )

  person hørende til
  et mongoloid nomadefolk i det nordligste Europa (de nordlige deler av Finnland,
  Sverige, Norge og Kolahalvøen), av lav legemshøide, med lys, svakt gulbrun
  hudfarve og mørkt, stridt hår, og med et sprog som tilhører den finsk-ugriske
  gruppe; lapp (1).:-(

  • Dette var jo intet mindre enn trist, med fokus på rase og latterlige fysiske karakteristika. Takk for tipset.

 3. akkurat nå holder jeg på å le meg ihjel. dette var et fint lite vitenskapelig utsagn..

  hadde samene ikke hatt rein, hadde vi vel jaget moskus, eller kanskje drevet fiske og jordbruk, som sjøsamer har gjort siden lenge før vikingtida. til og med båtbygging har jo vært ei viktig næring for samer i historisk tid, lurer på hvor mye alger og sopp som skal til for å bygge et vikingskip..?

 4. Hei, Pål!
  Har delt mangt et blogginnlegg av deg på FB, så nå var det på tide med et innlegg her =) Takk for at du opplyser og belyser! Samfunnene våre trenger stemmer som din. Når jeg ser oppslag og kommentarfelt i media (og skolebøker!) om “det samiske” blir jeg ofte ordløs. Takk for at du imøtegår og utfordrer! Og takk for at du setter ting på spissen, så vi ikke alle inn i evigheten må bedømmes som humor – og humørløse(i tillegg til at vi, som kjent, er en sjeldent hårsår etnisk gruppe) =) 

 5. Det er beklageligvis fremdeles mange som tror at det samiske uatskillelig med reindriften, det er merkelig at noen presterer å skrive noe sånt i en lærebok nå for tiden. Det skyldes helt klart at forfatterne ikke har gjort leksa si. 

  Hivand skriver: ” det biologiske (les: dna, genetisk, rase – velg fritt)”. 

  Det ikke sant at all biologisk genetisk forskning er tilknyttet rasetenkning eller rasebiologi. “Raseteorier” vil si at man kategoriserer folk med utgangspunkt i ytre overflate karakteristikker som for eksempel hudfarge, hårstruktur og beinform.Den genetiske forskningen som er forbundet med studiet av kvinnelig mitokondrie DNA og mannlig yDNA som populasjonsgenetiske grupper (dvs. haplogrupper) har ikke noe med raseforskning å gjøre. Den forteller mest om førhistoriske og historiske migrasjoner av folk. Vi lærer noe om hvor ulike genetiske haplogrupper har oppstått og spredt seg.Det er ikke rase eller rasetrekk man studerer, tvert i mot så har denne populasjonsgenetiske forskningen gjort at det sådd sterk tvil om nettopp raseinndelingene. Folk kan se svært ulike ut, men være nært genetisk beslektet. For eksempel så kan en hvit mann fra Nord-Europa ha samme genetiske haplogruppe som svarte folk fra Afrika, eller som i alle andre folkegrupper på vår vidstrakte klode. Vise versa så kan en svart mann fra områder i Afrika eller fra alle andre steder ha den samme haplogruppe som typisk finnes hos folk her i Nord-Europa. Det forteller at ulike folk har vært i kontakt. Den delen av DNA som inndeles som haplogrupper i den populasjonsgenetiske forskningen baserer sine resultater på en ørliten del av det menneskelige DNA. Denne forskningen må ikke forveksles med raseteori.

  • Det er jeg helt enig i. Jeg må ikke forstås dithen at jeg er imot genetisk forskning når det gjelder historisk forskning eller sykdomsbekjempelse eller andre legitime forhold. Men når den samme filosofi til å nedvurdere mennesker eller grupper, da mener jeg den er illegitim.

 6. Nå er det rent biologisk sikkert korrekt beskrivelse av relasjonen mellom rein, sopp, alger og lav; det er vel også riktig å si at reindrift som en levevei eller livsstil også avhenger av denne symbiosen. Men som du sier er det ren og primitiv reduksjonisme å si at samekulturen 100% kan tilbakeføres til alger og sopp.

 7. Intensjonen er slik eg vil oppfatte kommentaren å “oppvurdere” soppen heller enn å nedvurdere samisk kultur.. Eit av mange humoristiske poeng frå Ryvarden & co for å minne oss om at sopp speler langt større rolle for menneska enn vi vanlegvis tenkjer på.

  Poenget med å vera politisk korrekt er nok å sjå at det du seier som *ikkje* er vondt meint kan bli oppfatta i ein samanheng der det vert sagt liknande ting som *er* vondt meint. Det ville vel vori akseptabelt om det stod t.d. “samisk reindriftskultur” eller noko slikt?

  • Jeg tror på ingen måte det er vondt ment, de fleste overtramp er sjelden det. Uten at jeg nødvendigvis synes det gjør saken så mye bedre. Her er det snakk om en målgruppe (elevene) som vi vet ikke har allverdens forkunnskaper om den kulturen som omtales. Når overbeite er et sentralt poeng, og når man reduserer en kultur til et spørsmål om sopp og alger, synes jeg dessuten at læreren framstår som like kunnskapsløse som de fleste av elevene er i dette spørsmålet.

   Men jeg forstår selvsagt at poenget var å si noe om den grunnleggende biologiens betydning for samfunnet mer generelt. Jeg synes bare ikke det var spesielt vellykket.

 8. For ordens skyld:        Oppslagsord Ordbokartikkel
  symbiose
  ~o`se -n (fra gr ‘samliv’) samliv mellom to organismer av forskjellige arter (der begge har fordel av det)

  Felles for alle kulturer er at de er svært sårbare i forhold til det som har vært og er grunnlaget for deres eksistens. Historisk sett har samene vært avhengige av reinen, det er ikke mye i samers kultur som på et eller annet vis ikke kan knyttes til rein.

  Dette er en biologibok hvor man tar for seg biologiske vilkår for dette dyrets eksistens, og forteller om den unike sammenhengen mellom fordøyelse og føde. Sett i sammenheng med faget biologi, bør det ikke være et problem. Hadde derimot denne tekststrofen befunnet seg i en bok i faget samfunnsfag, skulle jeg forstått reaksjonen din.

  For å underbygge konklusjonen om at kultur er avhengig av et bestemt biologisk innslag, kan man se på hva som skjedde med de nordamerikanske indianerne og deres kultur da arten Bison bison (nordamerikans bison) så og si ble utryddet.

  Resonerer man over dette, vil man se at det som påstås i denne biologilæreboka slett ikke er feil. Den samiske kulturen hviler på symbiosen mellom en alge og en sopp.

  • Det står du fritt til å mene. Men uansett hvor mye jeg resonnerer om den saken, så forblir jeg uenig. Tildels veldig.

   • Elisabeth Johnsen

    Skal man ikke skille biologi og biologiske fakta og samfunnsfag i skolen?

    • Disse tingene henger jo ofte sammen. Her forsøker jo lærebokforfatterne å lage denne sammenhengen, men på den enklest tenkelige måten etter min mening. Så enkelt at det blir fordummende.

     • Elisabeth Johnsen

      I hverdagen gjør man det, men nå er det engang sånn at enmene er skilt ut i to fag i skolen. Da må man vel forholde seg til det og godta man her snakker biologi, og at rasisme ikke er et tema inne biologi?

     • Elisabeth Johnsen

      Forstå meg rett. Jeg sier ikke at rasisme mot samer ikke forekommer når jeg vet at det forekommer. Det jeg sier er at man ikke bør gjøre det til vane å støvsuge hvert et skrevent ord og ta ting ut av en sammenheng. Det vil underminere arbeidet med å forkjempe rasisme, og virke mot sin hensikt, kanskje til og med dra en flott kultur ned i skitten.
      Ikke kan en benekte at samene er de som forvalter reindriften. Det er også naturlig at det er samer som skal løse problemer knyttet opp til driften, slik at en unngår at driften går til grunne.
      Den samiske kulturen har vært brukt som argument mot innblanding fra ikke samiske parter, og har ved det SELV knyttet kultur og reindrift sammen. Er det slik at det bare er samer som skal kunne nevne begrepene same, kultur, reindrift og beitegrunnlag i sammenheng med hverandre? Skal det automatisk karakteriseres som rasisme når ikke samer gjør det?

      Ting henger ikke helt på greip her.

    • Jeg mener på ingen måte at boken inneholder rasisme, jeg forstår utmerket godt hva forfatterne forsøker å gjøre – å koble biologi med samfunn og kultur. Men det jeg gjør i artikkelen, er å si noe om de herskende syn og holdninger forfatternes budskap sendes ut i.

     Det er ganske enkelt en så forenklet kobling forfatterne gjør at den blir meningsløs og fordummende. Og det må jeg få lov til å mene. Og den blir farlig når den sendes ut i et samfunn som i økende grad preges av hets og diskriminering mot samer og andre minoriteter.

     Forfatterne står i overhengende fare for å bli nyttige idioter for krefter de på ingen måte representerer selv.

  • Å bruke de nordamerikanske indianeran for å bortforklare en så tynn og forenklet teori, blir bare tøv. For det var langt fra alle indianeran i noramerika som levde av bison, bare de som levde på steppene i vest, var avhengig av bison. Slik er det også med samene. Bare reindriftsamene levde/lever av reindrift. Men sjøsamene og øst-samene levde av jordbruk og fiske. Samene er inteligente mennesker og er tilpassningsdyktig nok, til å overleve under alle forhold. Hadde ikke reinen vært der for reindriftsamene, ville de selvsagt valgt andre leveveier. Så å påstå at den samiske kultur ikke ville vært, uten sopp og alger blir bare tøv. Kansje ville den i noen grad vært annerledes uten disse biologiske artene, men det er også det hele. En slik påstand hviler på en mangel på respekt for samenes inteligens og tilpassningsdyktighet.

 9. Det er helt klart feil å uttrykke det på den måten. Reinlavets betydning for reindriften er vel allikevel uomtvistelig, og det er jo synd at ikke næringa selv har forstått at når man beiter helt ned, så er det fritt. Over det meste av Finnmarksvidda, er lengden på reinlav noen millimeter, på steder hvor reinen ikke har sluppet til 10-12 centimeter. Ja, reinen og reindriftas kultur er avhengig av en symbiose mellom en sopp og en alge, bare synd reindrifta ikke har forstått det enda.

 10. Ja – den SAMEAKTIVISTISKE UKULTUREN og EKKEL SOPPVEKST har mye til felles!http://www.bjornhansen.com/

Skriv din kommentar

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.