10Jun

Sametinget tar seg til rette

I dag lanserer Sametingsrådet prinsippet om egne retningslinjer for mineralleting og -utvinning i samiske områder.  Sametingspresident Egil Olli har allerede uttalt seg i en pressemelding om forhandlinger mellom Sametinget og eventuelle selskaper som vil lete etter eller utvinne minerale ressurser i de samiske områdene.

 -Vi ønsker dialog og direkte forhandlinger med gruveselskaper som ønsker å utnytte mineralressurser i samiske områder.

I praksis betyr det at Sametinget langt på vei tar seg til rette, rent myndighetsmessig – både overfor Stortinget og eventuelle selskaper som ønsker å drive gruvedrift. Bakgrunnen for denne spesielle handlingen fra Sametingsrådet er at Stortinget valgte å overse Sametingets innsigelser mot  regjeringens forslag til ny minerallov.

Sametinget har ikke lovgivende makt, og kan rent juridisk ikke innføre retningslinjer som ikke Stortinget har hjemlet i lovverk. Når Sametinget allikevel gjør det, er det for å demonstrere at man fra samisk hold ikke finner seg i å bli oversett av norske myndigheter i viktige lovprosesser – slik samiske folkevalgte opplever at de er i minerallov-saken.

Både urfolkspolitisk, lokalpolitisk og rent forfatningsmessig vil dagens pressekonferanse fra Sametingsrådet være av stor interesse. Jeg vil tro en rekke mineralselskaper vil finne saken interessant også.

Oppdatert
Sametingsrådet lanserte i dag forslag til retningslinjer for mineralselskaper (pdf) i samiske områder. Regjeringen kritiserer og anmoder Sametingsrådetom å trekke forslaget. Også leder av Finnmark Arbeiderparti Ingalill Olsen kritiserer Sametinget. Fefo derimot, eiendomsselskapet i Finnmark, synes direkteforhandlinger mellom Sametinget og mineralselskapene er ok. Mineralselskapene ønsker ikke direkte forhandlinger med Sametinget.

Mer informasjon om urfolk og prosessen med ny mineralov finner du på NRK Sámi radios nettsider. Mer informasjon om dagens pressekonferanse fra Sametingsrådet finner du på Sametingets nettsider.

Share this Story

About Pål Hivand

Kommunikasjonsrådgiver for Sametinget, og skribent. Wikipedianer. Twitrer og blogger om politikk, medier, samer og musikk. Hekta på jazz, lakris og landeveissykling. Masterstudent i ledelse ved UIT og skriver om Miles Davis. Pappa til to superhelter.
Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.