31Dec

Sametingspresidentens siste nyttårstale

1. nyttårsdag holder sametingspresident Egil Olli sin nyttårstale. Det bør være den siste talen Olli får holde som valgt president for samene i Norge. Det er konklusjonen min etter å ha lest kommentaren “Hvor tykt er egentlig blodet?“. Skribenten Jonnys logikk, argumenter og perspektiv er skremmende. Mer skremmende er at den logikk Jonny her gjør seg til talsmann for, er til forveksling lik den logikk sametingspresidenten gjorde seg til talsmann for i NRK Brennpunkts dokumentar “Førsteretten”.

Olli gjorde et ikke ubetydelig poeng av at han er motstander av forskning på samisk arvemateriale (dna). Han frykter at resultatene vil avdekke at det samiske arvematerialet er “utvannet”. Det vil ifølge Ollis logikk medføre at de samiske rettighetene vil bli satt under press, og samenes status som urfolk vil kunne endres som følge av forskningens resultater. Slik sett gjorde Olli samme sak som nevnte Jonny: at norsk samepolitikk handler om ren rase, dna og blodavstamming, og ikke om et samfunns kultur, historie, språk og felles verdier.

En sametingspresident som forstår så grunnleggende lite av det samfunn han opererer som øverste folkevalgte for, og som viser så liten forståelse for de voksende motkreftene det samiske samfunnet står overfor, har ingenting som president å gjøre. I mine øyne er Olli nå en så stor belastning, at han i praksis gjør mer skade enn gavn som sametingspresident.

Jonny kan jeg tilgi, endog et stykke på vei forstå. Vi er alle, til en viss grad, fanget i de fordommer vi er fostret opp med. Meg selv inkludert. Jeg vokste selv opp i et samfunn og i en tid hvor vi ble lært å nedvurdere og fornekte vår egen kultur, vårt opphav og vår egen historie. Vi lærte å ikke forholde oss til det ikke-norske. Jeg kjenner igjen den lammende frykten som kan oppstå når du oppdager at hele ditt livs erkjennelse, ditt livs kunnskap og ditt livs verdier om “de andre” ikke lenger er gyldige. Tenk deg så hvordan det er når du oppdager at “de andre” er deg selv, slik jeg måtte i tjueårene. Slik mange av oss måtte.

Og nettopp derfor nekter jeg å forstå en sametingspresident som i beste sendetid reduserer min kamp for kulturell verdighet, mitt folk, min kultur, min historie og mine barns identitet til et spørsmål om blodprosent, rase og dna. Jeg nekter å forholde meg til en president som ikke høylytt protesterer mot å bli holdt gissel av journalistisk juks og  politisk analyse basert på avstammingsteorier, slik NRK Brennpunkt gjorde.

Jeg betviler ikke et sekund på Ollis gode vilje eller ektefølte engasjement for det samiske folkets vel. Men tabbe etter tabbe har overbevist meg om at han mangler evnene som skal til for å gjøre jobben som kreves. De siste årene har jeg registrert en stadig mer aggressiv holdning mot samer og samiske tema. Sametinget, med presidenten i spissen, viser fremdeles ingen tegn på at de tar denne utviklingen med tilstrekkelig alvor. Sametinget har fått betydelig makt, og jeg forventer derfor at samiske folkevalgte nå i større grad tar ansvar for det politiske klimaet som er i ferd med å utvikle seg. Med makt følger betydelig ansvar.

Når sametingspresident Egil Olli holder sin nyttårstale 1. nyttårsdag, håper jeg derfor det er for siste gang som sametingspresident.

Innlegget er endret. Ordlyden er endret i lenken “politisk analyse basert på avstammingsteorier“. Lenken henviste tidligere til raseteori, noe det aktuelle innholdet i lenken ikke inneholder. Jeg beklager bruken av begrepet “raseteori”.

Share this Story

About Pål Hivand

Kommunikasjonsrådgiver for Sametinget, og skribent. Wikipedianer. Twitrer og blogger om politikk, medier, samer og musikk. Hekta på jazz, lakris og landeveissykling. Masterstudent i ledelse ved UIT og skriver om Miles Davis. Pappa til to superhelter.

10 comments

 1. Fra Kirkenes-erklæringen. Samisk parlamentarikerkonf. 2011Punkt 7.-”Sametinget understreker at det samiske folk selv må forvalte og eie kunnskapen om eget arvestoff (DNA) ”Jeg mener at  Olli i Brennpunkt programmet var inne på noe som oppleves som vesentlig for mange sameaktivister  ellers ville en sådan programpunkt som det ovenstående vært unødvendig.

  • Du har rett og tar feil på samme tid. Olli ga uttrykk for en skepsis til forskning på DNA og genforskning på et grunnlag jeg er uenig i. Samtidig er utfordringen knyttet til internasjonal genforskning at forholdsvis uskyldig og historisk fundamentert genforskning ofte selger sine grunnlagsdata til kommersielle selskaper som bruker genmaterialet til patentering av medisiner, behandlingsmetoder ol. som “eierne” av genmaterialet ikke råder over.

   Jeg leser Kirkenes-erklæringen slik at de som er utgangspunktet for genmaterialet også har (i alle fall delvis) eiendomsrett til eventuelle kommersielle, kulturelle eller historiske verdier som er resultatet av forskningen. Forenklet: dersom det er penger å tjene på samisk genmateriale, så skal altså det folket som er utgangspunktet for resultatene også ha en del av gevinsten, ikke bare det kommersielle selskapet som fikk patentet.

   Med retten til å forvalte genmaterialet menes at samene skal ha anledning til å være informert om hva DNA fra samer brukes til og til å kunne være med og avgjøre når slik forskning skal tillates.

   Genforskning og forretningsutvikling på basis av DNA er en global og gigantisk voksende industri. Det er naivt å se på dette spørsmålet som et rent filantropisk eller historisk anliggende. Det er enorme økonomiske interesser involvert, og det er sånn sett ikke urimelig av et lite, margenalisert folk å ønske en viss kontroll og innflytelse over sitt eget arvemateriale.

 2. Den kjente samiske historiker og nettdebatantt Jan Hansen har på ulike nettråder i flere år viset et interesse for samisk genetikk som langt overskrider det som kan kalles for alminnelig.
  Han har på de ulike Origo tråder levert en slik mengde informasjon inntill det mest finstilte
  at skribenten Jonnys små skriverier fremstår som høyst uskyldig.    

  • Samisk genetikk er interessant. Den kan fortelle oss mye interessant, både i forhold til historie, folkevandringer, medisinsk utvikling og på en rekke andre områder. Og personlig er jeg altså tilhenger av mest mulig forskning som kan utdype fortellingen om jordens befolkning, inkludert samene.

   Men det Jonny gjør her er å redusere en kultur og et folk til et spørsmål om genetiske prosentandeler og argumentere med vulgære oppfatninger om rasebaserte fysiologiske trekk hos samer. Det er ikke akseptabelt, det er ganske enkelt rasistisk.For øvrig er min kritikk av Jonny på ingen måte et forsvar for eventuelle andre som driver denne type argumentasjon basert på genetiske stereotypier, enten de er samer eller ikke-samer. Det var ikke “den kjente samiske historiker og nettdebattant Jan Hansen” som var tema for dette innlegget. Hvem nå han er.

 3. Er ikke historiker eller samfunnsviter, men jeg er helt enig med deg i dine tanker omkring vår president.
  Det samiske folket bør ikke bli representert av “meningsidioter”. Når de skal rette opp galskapen de har stelt i stand, gjør de ting bare verre.  

 4. Hvis kriteriene for å være same er slik Hivand beskriver dette som et samfunns kultur, historie, språk og felles verdier. Det er da merkelig at personer som flytter til en slik kultur, eller som har levd i denne kulturen hele livet, og vedkommendes forfedre også har levd der, ikke kan bli samer, nettopp av de samme genetiske hinder som Hivand forfekter ikke skal bety noe. Da blir jo definisjonen same et begrep med svært vikarierende motiv, og skiftende betydning alt etter hva man ønsker å bruke det til. Hvis tolkningen skal være slik Hivand mener, er det i så fall det eneste samfunn i verden hvor utenforstående ikke kan bli en medlem av samfunnet på grunn av feil etnisitet. I så fall betyr dette at definisjonen faktisk strider med både FN´s og den Europeiske menneskerettighetskonvensjon av 1948 og 1950.

 5. Det som burde bekymre mere var Sametingspresidentens avslutning av nyttårstalen med ordene Sameland for samer. Det minner meg om en som sa “Deutschland für das deutsche Volk” selv om det var 70 år siden. Der var også en viss raseideologi innflettet i politikken.

  • Interessant hvordan du nå har spammet en rekke artikler med dine kommentarer i løpet av kort tid, og slik sett beveget deg tett opp til grensen for hva min tålmodighet rommer. 

   Denne kommentaren imidlertid, fjerner enhver tvil om edle hensikter. Takk for besøket. Jeg anbefaler at du benytter andre nettsteder for ditt kontaminerte tankegods for framtiden. Her har det ingen plass.

 6. Forstår jeg det slik at vi ikke skal ha en sametingspresident? Da fyker jo sametinget med i samme slengen? Jeg synes Jonny´s kommentar på Østbloggen faktisk er intressante argumenter for et litt mindre rasedelt Finnmark.http://stbloggen.origo.no/-/bulletin/show/711847  Med hilsen fra 1/8 av meg som er pr definisjon same, men som faktisk tror det kun er juks og snakk om språkkunnskaper.

Skriv din kommentar

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.