27Nov

Samiske læremidler ikke tilpasset læreplanen

En undersøkelse foretatt av Fylkesmannen i Finnmark viser at de samiske skolene ikke kjøper inn de nyeste samiske læremidlene. Lærerne oppgir dessuten at læremidlene som de benytter, ikke er tilpasset kunnskapsmålene i Kunnskapsløftets samiske læreplaner. Oversikten viser blant annet at det finnes svært få samiske læremidler produsert for læreplanene i Kunnskapsløftet.

De fleste bøkene i bruk i skolen i dag er fra perioden 2001-2007. Samtidig oppgir skolene at de ofte bruker læremidler som er enda eldre enn det. Lærerene mener det er stort behov for nye læreboker i grunnskolen i fagene samfunnsfag, samisk 1. språk, samisk 2. språk, naturfag, RLE og matematikk.

Undersøkelsene er gjort av Finnut Consult AS i samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Målet med undersøkelsen var å kartlegge omfanget av samiske læremidler tilgjengelig og i hvilken grad de er tilpasset Læreplan Kunnskapsløftet 06 Samisk. I tillegg skulle undersøkelsen avdekke behovet for nye samiske læremidler.

Du kan laste ned hele rapporten her.

Share this Story

About Pål Hivand

Kommunikasjonsrådgiver for Sametinget, og skribent. Wikipedianer. Twitrer og blogger om politikk, medier, samer og musikk. Hekta på jazz, lakris og landeveissykling. Masterstudent i ledelse ved UIT og skriver om Miles Davis. Pappa til to superhelter.

Skriv din kommentar

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.