1Apr

Stemmen fra Sápmi

Bilde av nettavisen til Sagat

Faksimile Ságat 1. april 2011

Tidligere kollega Anders Opdahl er nylig gitt tilliten som sjefredaktør i avisen Nordlys i Tromsø. Til avisa Ságat sier Opdahl at han vil videreutvikle avisen som den tydelige nordnorske røsten i samfunnsdebatten:

Vi er den talerstolen i nord som når best fram i den nasjonale debatten. Og det skal vi ivareta. Vi har mange dyktige samfunnskommentatorer i Nordlys.

Avisa Nordlys har mange gode kvaliteter, og har en god tradisjon på å se verden og Norge med nordnorsk perspektiv og nordnorske øyne.  Opp gjennom årene har avisa også hatt sine utmerkede penneknekter. I lys av de siste årenes utvikling innen urfolksrett og samerett i nord, mener jeg tiden er inne for at Nordlys også setter disse sakene på dagsorden i egen organisasjon.

Samiske saker har (også i Nordlys) en tendens til å behandles som nordnorske “utenrikssaker”, kuriosa eller bare godt gammelt konfliktstoff. Når hovedstaden i nord, Tromsø, nå diskuterer innlemmelse i det samiske språkforvaltningsområdet, er det også en anledning for “hovedstadsavisa”  Nordlys til å ta et mer helhetlig ansvar for det samiske og multietniske nyhets- og kommentarstoffet i landsdelen.

Det betyr at man internt bør starte diskusjonen om hvordan man skal behandle etniske saker, samerett og urfolksstoff mer systematisk og grundig enn hva tilfellet er i dag.  Etterhvert som Sametinget vokser fram som maktfaktor og etterhvert som landsdelen framstår mer og mer som et multikulturelt landskap, fortjener også den nordnorske multikulturen et mer systematisk, grundig og kritisk blikk fra landsdelens største avis.

Den viktigste stemmen fra nord bør i større grad inkludere analyse og god journalistikk om urfolk og samer – og de  multietniske mulighetene og utfordringene i landsdelen.

Share this Story

About Pål Hivand

Kommunikasjonsrådgiver for Sametinget, og skribent. Wikipedianer. Twitrer og blogger om politikk, medier, samer og musikk. Hekta på jazz, lakris og landeveissykling. Masterstudent i ledelse ved UIT og skriver om Miles Davis. Pappa til to superhelter.

Skriv din kommentar

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.