Tag: Bærum kommune

30Sep

Bærum på nett – i Budstikka

Faksimile av papiravisen Budstikka, 30.09.10.Budstikka.no (papiravisen) har et stort oppslag  om Bærum kommunes satsing på digitale og sosiale platformer. Av en eller annen grunn har redaksjonen funnet ut at beste illustrasjon er undertegnede på sitt kontor.

Saken omhandler blant annet BÆRUMbeta, chatfunksjonenene på ny nettside, Bærum på Facebook, Twitter, Flickr, Youtube – og innholdet i den foreslåtte kommunikasjonsstrategien som de folkevalgte nå skal bearbeide.

De folkevalgte har nemlig tatt aktivt grep om hvordan kommunen skal kommunisere og samhandle med sine innbyggere – et politisk initiativ som er til å bli stolt og glad for. Leder av utvalget, Høyres Bjørn Røtnes, er også intervjuet i dagens Budstikka.

Vil du vite mer om hvordan vi gjør det i Bærum kommune, kan du besøke bloggen BÆRUMbeta eller kjøpe Budstikka. De selger papiravisa også, på nett.

7Jun

BÆRUMbeta – live fra i dag

BÆRUMbeta blir Bærum kommunes blogg om den nye offentlige kommunikasjonen – samtalen, framfor monologen. Bloggen er informasjonavdelingens åpne arena for læring og utvikling i forbindelse med utviklingen av en ny kommunikasjonsstrategi. Samtidig håper vi den skal være en kime til utvikling, høyttenkning og eksperimentering med en ny forvaltning, som er mer lydhør, åpen og samarbeidende enn tidligere.

Nye medier som Facebook og Twitter, Wikipedia og tjenester a la FixMyStreet gjør det nødvendig også for den offentlige forvaltningen å utvikle seg i tråd med innbyggeres endrede forventninger til offentlig sektor: Et Facebook for norske sykehus er ett forslag.

Sjekk ut BÆRUMbeta og delta i samtalen om den nye, offentlig kommunikasjonen.

26Dec

Bærum – modell for det offentlige kommunikasjonsarbeidet

Vi oppdaget i fjor at Bærum kommune ikke var spesielt synlig på nett. Samtidig som det ble arbeidet med teknologi og innhold for en ny kommunal portal, startet vi Wikipedia-stafetten. Poenget var nettopp å engasjere innbyggerne i arbeidet, og ikke vårt eget informasjonsapparat. Vår jobb var å holde innbyggerne orientert om utviklingen (antall artikler) via kommunens publikasjon Bæringen.

Wikipedia-stafetten har vært nyttig læring om framtidens organisering av offentlige informasjonstjenester. Fra november 2007 til oktober 2008 steg antall artikler kategorisert for Bærum fra 240 til over 500.

Informasjonavdelingen vs. innbyggere
Økningen i antallet artikler er kanskje ikke all verden, og hadde trolig økt noe uavhengig av vår Wikipedia-kampanje. Samtidig er det en interessant tanke: at offentlige myndigheter kan overlate (store) deler av sitt informasjonsarbeid til frivillige og innbyggere, klienter og brukere.

Ikke bare er det gratis, men det er bedre og mer omfattende enn hva den kommunale informasjonsavdelingen (med sine tilgjengelige ressurser) er i stand til å produsere. Samtidig har en stor del av artiklene en kvalitet som ville vært vanskelig å få til uten den lokale kunnskapen som forfatterne har. Som jo er selve ideen med Wikipedia: kunnskapsdeling.

Hvorfor skulle ikke frivillige og brukere av offentlige tjenester kunne skrive veiledninger, råd og tips om kontakten med kommunale og og andre offentlige tjenesteprodusenter og -leveradører? De vil jo i mange tilfeller ha bedre peiling enn fagfolkene i forvaltningen – og i alle fall om hva som er brukernes informasjonsbehov.

2009–> framtiden
Etter mitt skjønn er eksperimentet i Bærum en modell for det framtidige, offentlige kommunikasjonsarbeidet: profesjonelle og amatører i skjønn forening. Delingskulturen har nådd offentlig sektor. Deler av den, i alle fall.

5Dec

Sosial nyhetsformidling

Det er fascinerende å se hvordan en nyhet fødes i en tid hvor bruken av sosiale medier eksploderer. I går kl 14.20 mottok jeg følgende sms fra min sjef:

Vi har i dette øyeblikket fått seks stjerner fra Norge.no for internettportalen vår! Yoho!

Hun var tilstede på konferansen hvor rangeringen ble presentert og kunne formidle resultatet til oss lenge før pressemeldinger og rangeringslister var publisert. Uten mer informasjon enn ovennevnte skrev jeg denne lille bloggposten om bakgrunnen for Bærum kommunes gode resultat. Info om denne bloggposten publiserte jeg også på Twitter.

På Twitter ble saken snappet opp og endte som en nyhetsartikkel i Budstikka.no nøyaktig samtidig med at kommunens offisielle informasjon om saken forelå på nett. Så vi ser stadig beviser for at journalistikken blir mer sosial og lokal.

Kilden og reporteren knyttes tettere sammen, det er ikke lenger gitt hvem som er hvem. Journalistikken er i endring, og kommunikasjonsfaget like så. Noen får panikk og angst, og slik må det kanskje være. Men det er artig å være midt oppe i denne store endringen.

4Dec

Bærum fikk 6 stjerner

Bærum på nettDirektoratet for forvaltning og IKT (Difi) har i dette øyeblikk gitt Bærum kommune seks av seks mulige stjerner for kommunens nye portal på nett. Resultatet ble kunngjort på konferansen Kvalitet på nett 2008.

Bærum kommune lanserte sine nye nettsider i september 2008 og har i mellomtiden også fått eKommuneprisen 2008 fra Kommunenes Sentralforbund.

Man kan godt diskutere Norge.nos kvalitetskriterier for nettsteder – og det bør man – men alle vi som arbeider med nett og informasjon i kommunen er rimelig fornøyd med årets resultater. Det hører med til historien av vi også lanserer et nytt intranett over nyttår… som vi tror blir temmelig hårete.

Så det er bare å gratulere mine flinke kollegaer som har arbeidet spesielt med dette i år!

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.