Tag: Google

30Oct

Bærum kommune: foredrag/debatt om sosiale medier

Jeg holdt et veldig kort foredrag og diskusjon om sosiale og brukerstyrte medier for informasjonsavdelingen i Bærum kommune i dag. Vi tok utgangspunkt i RSS og min Google Reader som jeg mener gir en nyttig og samtidig enkel nok innføring i hva som ligger i begrepene “brukergenererte” og “sosiale” medier.

Under foredraget fikk jeg dessuten verdifull og inspirerende hjelp og bistand fra min Twitterfamilie, som live kunne fortelle mine kollegaer på avdelingen om hvordan Twitter fungerte – sosialt og faglig. Og vi var dessuten innom Jens Stoltenberg på Facebook, støttegruppa for Vei til Nervei og Wikipedia-artikkelen “Sametingsrådet“.

Bærum kommune har nylig anskaffet nytt publiseringssystem både for nett og intranett, og stiller seg nå de samme spørsmål som mange andre offentlige myndigheter: er sosiale medier noe for oss – og i tilfelle hva skal vi bruke dem til? Det er selvsagt viktige spørsmål. Men når man lytter til og studerer de nye mediene skjønner man at det viktigste spørsmålet på sikt må være : hva kan de (brukerne) bruke oss og vårt innhold til?

Før hadde forvaltningen egne plattformer (nettportal og papirmagasiner). Hva nå? Skal ikke kommunens informasjonsavdeling skrive på og for Wikipedia? Hvorfor på Facebook? Twitter? En ting er å spørre hva vi strategisk ønsker ut av vår kommunikasjonsstrategi for egne og andre digitale plattformer – like viktig er det å spørre hva andre kan bruke vårt innhold og våre tjenester til. Hvorfor skal vi ikke slippe løse våre kartverk, våre artikler, postjournaler, våre databasert på verden – og se om ikke verden kan skape verdifullt innhold av det på nye måter?

Er det ikke en forutsetning å gi slipp på den offentlige kontrollen over informasjonen og hvordan brukerne bruker den, dersom formålet er å bidra til lokalpolitisk deltakelse? Da må kanskje postjournal og saksliste (og RSS) kanskje ligge på Facebook, mens kommunestyremøtet overføres live via en videotjeneste som lar seg bygge inn i et hvilket som helst nettsted.

Skal vi åpne for at brukerne selv kan tagge og omorganisere vårt offentlige innhold, framfor at vi gjør det selv? Kan vi overlate til brukerne å produsere informasjon om noe av de kommunale tjenestene og den kommunale virksomheten? Hvor langt inn på den kommunale virksomheten tør vi å slippe brukerne? Og hva med lisensiering? Skal ikke offentlig innhold på nett deles via Creative Commons -lisensiering? Informasjonen er allerede betalt via skatt og gebyrer, det ville  vel være rimelig om folket også fikk bruke den fritt?

En ting er i alle fall sikkert; de nye mediene er brukerstyrte, åpne og gjennomsiktige. Dersom den offentlige forvaltningen ønsker å ta dem i bruk, så vil vi måtte gi opp kontrollen over informasjonen og måten den brukes på.

Men det er ikke en pris vi betaler. Det er derimot gevinsten vi høster: at brukerne tar kontrollen fra oss.

10May

Fri flyt av info om dine venner

Facebook annonserer innføring av Facebook Connect, som er en sosial datautvekslingsprotokoll som gjør det mulig for deg å samle alle dine sosiale nettverk til ett felles. Det er et svar på Googles Friend Connect basert på selskapets Open Social code.

Kort fortalt: alle store sosiale nettstedet og medier har forstått at vi alle er medlem av flere slike nettverk og at vi derfor har behov for å samkjøre våre digitale vennekretser og aktiviteten på de ulike. Samtidig sørger systemet for at hvis du velger å være aktiv i et annet nettverk en periode, kan du allikevel holde ditt nettverk up-to-date ved at de ulike utveksler info til hverandre om din og dine venners aktivitet.

Du slipper kort og godt å velge bort noe 🙂 Selv er jeg aktiv på Twitter, Facebook, LinkedIn, FriendFeed og flere andre. Jeg kan meget godt tenke meg at kontaktene i alle disse nettverkene kan samkjøres. Det gjør min sosiale verden enklere i alle fall.

(Via TechCruch.)

Nå venter vi bare på at arbeidslivet skal forstå logikken bak Open Social. Fremdeles tror arbeidsgivere og rekrutteringsbyrå at det er en genistrek med egne rekrrutteringsmoduler på nett som ikke lar meg overføre data fra en søknad/CV til en annen. Vel, la meg si det slik: det er ikke det. De aller mest lukkede systemene er bare irriterende, og gjør at jeg ikke gidder å søke hos arbeidsgivere hvor jeg må gjøre alt fra bunnen av igjen.

28Feb

Google Sites? Sorry, too late

We are quite a few who have waited for the launch of the Jotspot wiki since Google acquired the company over a year ago. Today Google released its Google Sites, a googlified version of Jotspot through its Google Apps. After playing with it some hours, I must admit I am overwhelmingly dissapointed. At first I thought there was something I had missed, some hidden feature yet to be discovered. But the truht is Google Sites doesn`t bring anything to the collaboration tool-table that others haven`t done before and better.

Read More »

19Feb

Boikott. Prinsipper, sa du?

Den viktigste samepolitiske saken nå er å boikotte Rica hotell for bruken av begrepet «Sápmi», ifølge sametingsrepresentant og ordfører Klemet Erland Hætta. Nei, jasså? Virkelig?

Intet er så rørende å se som når andre heiser fanen og tar konsekvensene av egne politiske prinsipper. For Klemet Erland Hætta mener Rica-kjeden har stjålet navnet Sápmi, og stjele skal man jo som kjent ikke.

Read More »

7Dec

Sosiale nettverk på jobben

Enkelte arbeidsgivere ser på sosiale og faglige nettverksamfunn (eg. Facebook og LinkedIn) som uproduktivt tidsfordriv, og en bruk som ikke bør skje. I alle ikke i arbeidstiden. Men heldigvis er det stadig flere ledere og arbeidsgivere som forstår betydningen av å stimulere sine medarbeideres nettverksaktiviteter.

Bruk av sosiale nettverk virker positivt for omdømmebygging, det gir medarbeidere mulighet for læring og faglig vekst gjennom kollegaer på utsiden av arbeidsplassen – og det gir input til virksomheten fra ansattes nettverk utenfor virksomheten de selv er ansatt i. Open social fra Google er derfor en spennende ide.

Embedded Video

Blogged with Flock

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.