Tag: offentlig forvaltning

8Sep

Vesentlighet i journalistikken

I fullt journalistisk alvor rapporterer NRK Sámi radio i dag at statsforvaltningen har begått noe som i praksis må betraktes som en skrivefeil i moderne kommunikasjonssammenheng. Skatteetaten har nemlig publisert en samiskspråklig, skriftlig veiledning for verdifastsettelse av bolig, uten samtidig å fjerne opplesningsfunksjonen for artikkelen.

Det siste som gir seg utslag i en meningsløs og tildels morsom lydversjon av artikkelen, ettersom den altså ikke fungerer for samisk. Men det som kunne vært en løs og festlig sak fra NRK, blir altså presentert som en statlig språkskandale, og redaksjonen har derfor i tråd med sakens alvor gravd fram en samiske språkekspert som bekrefter det språklige hærverket og de politiske implikasjonene:

“Språkekspert Solbakk sier at det ikke går ann å sette en maskin til å lese en tekst på samisk og oppfordrer skatteetaten til å få en som behersker samisk til å lese opp teksten.”

Eeh. Hva skal man si? Det er ikke lett å avgjøre om det er kilden eller journalisten som er mest kunnskapsløs. Forvaltningens teknologi og publiseringssystemer er etterhvert så kompliserte og funksjonsrike at vi fra tid til annen må leve at det gjøres en menneskelig feil, som i denne saken bestod i å ikke slå av en talefunksjon som ikke er beregnet for samisk skrift.

Det er kanskje litt morsomt, eller kanskje ikke. Det er ingen skandale. Og det er definitivt ikke nyheter.

16Sep

Kommunen. Er det deg?

Jeg er invitert til å skrive en artikkel til neste utgave av webmagasin. De siste årene har jeg både lest og skrevet om hvilke konsekvenser det nye og sosiale nettet får for journalistikken og for offentlig forvaltning. Den såkalte Web 2.0 gir oss ikke bare nye kanaler for informasjon, men har potensiale til å endre grunnpremissene for hvordan vi kommuniserer og hvordan vi driver et samfunn.

Teaser for artikkelen er denne:

Kommunen. Det er du.
Wikipedia viser oss hvor vi er på vei. Snart vil innbyggere og brukere produsere tjenester og informasjon sammen med forvaltningen og offentlig ansatte. I noen tilfeller overlater vi det helt og holdent til brukerne. Og det kommer til å gjøre både informasjonen og tjenestene bedre tilpasset brukerne enn nå.

Dersom du forslag til momenter og poenger så kommenter gjerne. Jeg setter stor pris på alle forslag. Hvordan tror du ny teknologi og et globalt fellesskap kan skape nye og bedre offentlige tjenester?

30Oct

Bærum kommune: foredrag/debatt om sosiale medier

Jeg holdt et veldig kort foredrag og diskusjon om sosiale og brukerstyrte medier for informasjonsavdelingen i Bærum kommune i dag. Vi tok utgangspunkt i RSS og min Google Reader som jeg mener gir en nyttig og samtidig enkel nok innføring i hva som ligger i begrepene “brukergenererte” og “sosiale” medier.

Under foredraget fikk jeg dessuten verdifull og inspirerende hjelp og bistand fra min Twitterfamilie, som live kunne fortelle mine kollegaer på avdelingen om hvordan Twitter fungerte – sosialt og faglig. Og vi var dessuten innom Jens Stoltenberg på Facebook, støttegruppa for Vei til Nervei og Wikipedia-artikkelen “Sametingsrådet“.

Bærum kommune har nylig anskaffet nytt publiseringssystem både for nett og intranett, og stiller seg nå de samme spørsmål som mange andre offentlige myndigheter: er sosiale medier noe for oss – og i tilfelle hva skal vi bruke dem til? Det er selvsagt viktige spørsmål. Men når man lytter til og studerer de nye mediene skjønner man at det viktigste spørsmålet på sikt må være : hva kan de (brukerne) bruke oss og vårt innhold til?

Før hadde forvaltningen egne plattformer (nettportal og papirmagasiner). Hva nå? Skal ikke kommunens informasjonsavdeling skrive på og for Wikipedia? Hvorfor på Facebook? Twitter? En ting er å spørre hva vi strategisk ønsker ut av vår kommunikasjonsstrategi for egne og andre digitale plattformer – like viktig er det å spørre hva andre kan bruke vårt innhold og våre tjenester til. Hvorfor skal vi ikke slippe løse våre kartverk, våre artikler, postjournaler, våre databasert på verden – og se om ikke verden kan skape verdifullt innhold av det på nye måter?

Er det ikke en forutsetning å gi slipp på den offentlige kontrollen over informasjonen og hvordan brukerne bruker den, dersom formålet er å bidra til lokalpolitisk deltakelse? Da må kanskje postjournal og saksliste (og RSS) kanskje ligge på Facebook, mens kommunestyremøtet overføres live via en videotjeneste som lar seg bygge inn i et hvilket som helst nettsted.

Skal vi åpne for at brukerne selv kan tagge og omorganisere vårt offentlige innhold, framfor at vi gjør det selv? Kan vi overlate til brukerne å produsere informasjon om noe av de kommunale tjenestene og den kommunale virksomheten? Hvor langt inn på den kommunale virksomheten tør vi å slippe brukerne? Og hva med lisensiering? Skal ikke offentlig innhold på nett deles via Creative Commons -lisensiering? Informasjonen er allerede betalt via skatt og gebyrer, det ville  vel være rimelig om folket også fikk bruke den fritt?

En ting er i alle fall sikkert; de nye mediene er brukerstyrte, åpne og gjennomsiktige. Dersom den offentlige forvaltningen ønsker å ta dem i bruk, så vil vi måtte gi opp kontrollen over informasjonen og måten den brukes på.

Men det er ikke en pris vi betaler. Det er derimot gevinsten vi høster: at brukerne tar kontrollen fra oss.

24Jun

Offentlig forvaltning og det åpne nettet

Staten har begynt å ta inn over seg at nettet endrer seg og at forvaltningens tjenester på nett før eller siden må tilpasse seg disse endringene som ofte omtales som web 2.0. Det arbeides med en ny offentlig kommunikasjonspolitikk og nylig ble det arrangert åpent seminar om statlig kommunikasjon og sosiale medier.

Først og fremst er det to sentrale trender:

 1. Den sosiale weben gir nye muligheter og utfordringer knyttet til distribusjonen av offentlig innhold (informasjon)
 2. Open source- og delingskulturen gir muligheter og utfordringer knyttet til bruk og videreforedling av innhold.

Men framfor å gjøre alt dette til endeløse forskningsprosjekter, så bør vi som arbeider med nett og offentlig innhold allerede nå gjøre noen grep for å komme ajour. Hva kan/skal vi gjøre konkret for å tilpasse offentlig kommunikasjon den sosiale og åpne weben? Har du konkrete forslag?

 • Åpne databaser
  Offentlige databaser og registre bør slippes løs og innholdet tilgjengeliggjøres for andres kreative utfoldelse iog videreforedling: kartdatabaser, register, arkiv- og postsystemer mv.
 • Streaming av møter
  Møter i regi av forvaltning og folkevalgte bør kunngjøres i offentlige kalendre og overføres live og som podcast på nett.
 • Åpne dokument- og høringsprosesser
  Høringsprosesser bør gjennomføres utelukkende på nett, hvor enhver instans sine merknader alltid er tilgjengelig for alle

Offentlig forvaltning må i større grad se på innblanding fra utenforstående som nødvendig, berikende og kvalitetsfremmende. Embetsverket nesegruse tro på egen isolerte fortreffelighet må vekk, men den forsvinner nok ikke før forvaltningen åpnes opp for avbrytelser og fra verden omkring.

Hva er dine forslag?

21Jun

Retningslinjer for digital og sosial forvaltning

Britiske myndigheter har laget fem retningslinjer for offentlige tjenestemenns aktivitet på nett. De går forholdsvis langt i å inkorporere prinsippene om åpenhet, gjennomsiktighet og deling:

 1. Be credible
  Be accurate, fair, thorough and transparent.
 2. Be consistent
  Encourage constructive criticism and deliberation. Be cordial, honest and professional at all times.
 3. Be responsive
  When you gain insight, share it where appropriate.
 4. Be integrated
  Wherever possible, align online participation with other offline communications.
 5. Be a civil servant
  Remember that you are an ambassador for your organisation. Wherever possible, disclose your position as a representative of your department or agency.”

Samtidig arbeider britiske myndigheter med mer detaljerte og omfattende retningslinjer for tjenestemenn som skal delta aktivt i sosiale nettverk og medier på nett.

(via davefleet.com and Guardian technology blog)

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.