Tag: sagat

26Feb

Respektløst å twittre med velgerne?

Sametingsrepresentant Skjalg Jensen fra Arbeiderpartiet kritiserer tidligere sametingspresident Aili Keskitalo fra NSR for å ha kontakt med folkevalgte og velgere via Twitter og Facebook under Sametingets møter. Til avisa Ságat tordner han:

Det er rett og slett respektløst. Hun er på Facebook og Twitter hele tiden. Hun presser grensene for hva som er passende. Vi sitter i viktige forhandlinger, og da bør man følge med. Ved at hun gjør dette virker hun fullstendig uinteressert i det som kommer fra talerstolen. Tenk om alle 39 representantene gjorde det samme.

Tenke seg. At alle sametingsrepresentanter skulle åpnet for reell dialog og samtaler med ressurser utenfor sin egen navles omkrets og faktisk snakket direkte med fagfolk og velgere. Eller i Ailis og mitt tilfelle: potensielle velgere. Nei, slikt kan vi naturligvis ikke ha det. Da er det bedre at vi lukker politikken inne i partiene, komitéene og parlamentene og overlater det til folk som har greie på sakene. Som Skjalg Jensen.

Den ferske sametingsrepresentanten Skjalg Jensen (Ap) fra Kvalsund/Hammerfest har på den korte tiden siden sametingsvalget høsten 2009 klart å markere seg som en slags Arbeiderpartiets svar på nå avdøde FrPs Jon Alvheim. I tillegg til sitt brennende og sterke engasjement i helse- og sosialpolitikk, var Alvheim også kjent for sine regelmessige overreaksjoner, hvor han med sterkt patos “tok fullstendig avstand fra” saker han ikke var enig i.

Vi som har fulgt Jensens retoriske form siden september 2009 synes han nå står i fare for tangere Alvheim i pompøs og innholdsløs kritikk. Det kler folkevalgte spesielt dårlig.

Aili Keskitalos praksis via Twitter og hennes egen og lesverdige blogg viser en politiker med ønske om å kommunisere. Hun er en av få samiske folkevalgte som har fortsatt å blogge ETTER sametingsvalget, og viser en genuin vilje til å kommunisere med velgere og verden rundt seg. Det kan man karakterisere på mange vis, men å kalle det respektløst er tåpelig.

20Feb

Kritikk av et samisk selvbilde

Det samiske nyhetsorganet Ságat rapporterer at stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen (FrP) har uttalt at han slett ikke har så sterke samiske følelser. Like fullt står Fredriksen registrert i samemanntallet, hvor han i fullt alvor har underskrevet på at han “oppfatter seg som same“.

Førsteamanuensis Ánde Somby ved juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø og NSR-leder Aili Keskitalo raser mot stortingsrepresentanten, som Somby mener har forbrutt seg mot sameloven. På vegne av alle oss (krenkede?) samene  i denne sak, oppklarer Somby:

Lover er ikke et buffetbord, der vi plukker ut de lover man liker, og så kan unnlate å følge de lovene man ikke liker.

Og han har jo rett. Vi kan jo ikke bare velge hvilke lover vi skal følge. Men vi kan derimot velge hvilke påståtte lovbrudd vi anser som så alvorlige at vi velger å snakke om dem i avisa. Selv ville jeg valgt å kritisere Karasjok kommune for å ha brutt norsk og internasjonale lover knyttet til menneskerettighetene gjennom å ha tillatt systematisk mobbing av barn gjennom mange år. Eller norske myndigheters og Sametingets brudd på nasjonale og internasjonale lover om barns rett til opplæring. For å nevne noen utvalgte og aktuelle.

Spørsmål knyttet til samiske identitet er kompliserte og sammensatte, og ikke så rent sjelden fornekter samer sin egen bakgrunn. Så er antakelig også tilfellet for mange FrPs tillitsvalgte av samisk ætt. Århundrer med hard fornorskningspolitikk har gjort det med oss. Da kan det være på sin plass å minne om NSR-leder Keskitalo egne ord i forbindelse med arbeidet rundt samiske rettigheter:

Rettigheter kan også føre til økt samisk identitet. Utvalgets (samerettsutvalget. red.anm) arbeid er verdifullt for de mange som ikke vedkjenner seg sine samiske røtter. Husk at det er mange måter å være same på. Det er samer i byene og det er samer som ikke kan samisk.

I motsetning til Ságat og Somby har jeg aldri mistenkt Fredriksens samiske identitet for å være noe i nærheten av Sombys egen. Men på den andre siden reflekterer jeg lite om andre menneskers innerste tanker om seg selv. Det er deres sak. Mitt syn er dette: dersom man oppfyller det objektivet kravet for å stå i manntallet og man har et så sterkt ønske om å delta og påvirke det samiske samfunnet at man registrerer seg i samemanntallet og deltar i sametingsvalg (Sametinget), så anser jeg alle krav som oppfyllt.

Fredriksen og jeg står milevis fra hverandre i enhver politisk sammenheng. Men det er faktisk helt lovlig og helt legitimt å representerer et parti og et syn som innebærer nedleggelse av Sametinget. Det er ikke ens politiske syn og oppfatninger som utgjør ens etniske identitet. Og som Sametinget selv orienterer  på sine nettsider for ungdom:

Forutsetninger for en demokratisk styreform, er retten til fritt å kunne 1) motta informasjon, 2) danne seg en mening, 3) være medlem av politiske partier eller interesseorganisasjoner, 4) gi uttrykk for sine meninger offentlig og 5) delta i frie valg.

Somby og Keskitalo krever Fredriksens demokratiske rettigheter til valg innskrenket som følge av hans meninger og utsagn om seg selv. I denne saken er det ikke først og fremst Fredriksen selvbilde jeg finner merkelig.

Oppdatert 22.februar 2010:

NRK klarer kunstykket å omtale saken med tittelen “Løy seg inn i samemanntallet“. Imponerende. Østbloggen (Finnmarken) har også kommentert saken.

For ordens skyld: Jeg har tidligere arbeidet som kommunikasjonsansvarlig i Sametinget og har skrevet tekstene om demokrati og makt på www.diggi.no.

23Feb

Fremskrittspartiet, Hitler, samer og sånn

Faksimile Aftenposten 23. februar 2009FrP-leder Siv Jensen er trist over at Høyres Per-Kristian Foss sammenlikner Jensens angrep på muslimer med angrepene på jødene i mellomkrigstiden. Det kan jeg forstå. Hva man enn måtte mene om Jensens syn på muslimer eller annet, så medfører hitlingen også av denne debatten til en fullstendig avsporing.

Når det er sagt er Fremskrittspartiet heller ikke fremmed for bruk av hitler-metaforer i det offentlige ordskiftet. Sist ut var Frps Thormod Aspenes i Porsanger som sammenliknet sametingspresidenten med Adolf Hitler (artikkelen på nett er et grovt sammendrag). Aspenes mente også at den norske befolkningen måtte forberede seg på å frigjøre Finnmark slik russiske soldater frigjorde fylket under siste krig.

Og dette er på langt nær første gang Fremskrittspartiet har hitlet den samepolitiske debatten ved å sammenlikne Sametinget og norsk samepolitikk med Hitlers regime. Forrige gang var i motorferdselsdebatten.

Hitling er en fullstendig tilgrising og idiotisering av ethvert politisk tema. Men enda verre er det når norske folkevalgte (og andre hensynsløse debattanter) bruker slike bilder og begreper for å angripe et urfolk (samene) som i århundrer har vært utsatt for systematisk norsk, kulturell undertrykkelse.

Det er også trist.

Oppdatert
NRK Sámi radio publiserte nettopp en artikkel om saken.

19Feb

Ingen flere artikler for Ságat. Takk for meg.

I dag ble jeg orientert om at min siste artikkel i den samiske avisen Ságat hadde fallt redaktøren så tungt for brystet, at jeg ikke lenger var ønsket i spaltene.

Min artikkel omhandlet Fremskrittspartiets Torvald Aspenes og hans politisk stupide sammenlikninger mellom norsk samepolitikk og Quislings landssvik, mellom sametingspresident Egil Olli og Adolf Hitler. Jeg kritiserte (i en setning) avisen for å ha satt Aspenes’ påstander uimotsagt og ukritisk på trykk. Og det skal man åpenbart ikke gjøre dersom man er skribent for avisen Ságat.

Men det er kanskje slik redaktører med sympati for despoti tenker og handler? Da trykker man nyheter basert på politisk sinnsvake påstander og går heller ikke selv av veien for å skrive samepolitiske kommentarartikler som inneholder påstander om  “etnisk rensing”, og nazistiske raseteorier (bla ned til 13. februar).

Oppdatert
Leder for Finnmark Journalistlag Dan Robert Larsen kommenterer den opprinnelige saken i fagbladet Journalisten. Ellers er saken omtalt i Journalisten og (20.02.09) i Finnmark Dagblad. Mest spennende er omtalen i NRK Sámi radio, hvor redaktør Geir Wullf i artikkelens kommentarfelt i dag lanserte nye forklaringer for hvorfor han ikke lenger kunne beholde spalten. Ytterligere en ny forklaring serveres i den samiskspråklige avisen Avvir.

Dan Robert Larsen har levert enda en artikkel om det hele i Journalisten. Han blir kraftig imøtegått av redaktør Geir Wulff i Ságat.

8Dec

Juleheftetid: Uhca Nillá

Uhca Nillá julehefte 2008Svigersøster Siv Marit Ekaas sin tegneseriefigur “Uhca Nillá” har vært trykket som tegneseriestripe i den samiske avisen Ságat siden 2004. Hvert år har Siv og avisen gitt ut høydepunktene – i form av juleheftet.

Også i år kommer juleheftet ut – og kan bestilles på nett.

Uhca Nillá utgis på norsk, men henter sine tema fra den samiske tradisjonelle virkeligheten – eller oftest fra den samiske virkeligheten der det tradisjonelle møter det moderne – og hvor komikk ofte blir resultatet. God tegneseriejul 🙂

Oppdatert: For de av dere med veldig juleheftetrang, så hadde altså Dagbladet i dag en større julehefte-test. Der inngikk forøvrig ikke Uhca Nillá 2008.

24Nov

Svala vender hjem

Stein Torger Svala vender hjem fra fem års selvpålagt “landflyktighet” som frilanser i Oksitania i Sør-Frankrike. Nå vender han hjem for å bestyre det nyopprettede lokalkontoret for Ságat i Karasjok. For de av oss som har hatt gleden av å arbeide med Stein Torger vet at han er en journalist med en genuin interesse for å formidle de vesentlige sakene.

Faksimile NRK Sámi radio 24. november 2008

Fra før er Karasjok et av de lokalsamfunn i landet som har best journalistdekning i landet. Nå blir det bedre 🙂 I Karasjok har NRK Sámi radio sitt hovedkontor, den samiskspråklige avisen Ávvir og nå –  Ságats lokalkontor. Lykke til, Stein Torger.

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.