Tag: samer

16Jul

Farvel misjon

Samemisjonen skal selge Den samiske folkehøgskolen i Karasjok. Det innebærer at et av de sterkeste symbol på åndelig undertrykking av samer er under avvikling.

Samemisjonen ble etablert i 1888, for misjon og evangelisk undervisning på samisk – blant samer. Den ble tilsynelatende skapt for å drive mer samiskspråklig og rettferdig misjon blant samer, som erstatning for den nådeløse fornorskningen og misjonen som fant sted på 1700-tallet. Men det primære formålet for misjonen var alltid å erstatte de opprinnelige og samiske trossystemene med kristendommen.

Norsk Samemisjon (opprinnelig kalt «Norsk Finne-Mission») har nå bestemt seg for å selge folkehøgskolen i Karasjok. Folkehøgskolen er et forholdsvis stort og sentralt beliggende kompleks midt i Karasjok sentrum. En sentral og synlig institusjon på alle måter, selv om verken skolen eller det evangeliske arbeidet vært betydelig de siste årene.

Mange vil nok hevde at det er strengt urettferdig av meg å kalle samemisjonen for et verktøy for fornorskning og åndelig undertrykking. Misjonen har jo naturligvis gjennom alle disse årene gjort godt blant samer. Den har tilbudt undervisning når ingen andre gjorde, og den har drevet diakoni og barmhjertighetsarbeid.

Og, vil noen innvende, misjonen har lagt vekt på samisk språk og kultur, den har bidratt til oversettelse av kristne bøker og litteratur. Ja, den har det. Alt dette har den gjort for å spre evangeliet. Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at forkynnelse og misjon blant samer på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet gikk atskillig bedre på samisk enn på norsk – ettersom samene ikke snakket norsk.

Når Samemisjonen valgte samisk som misjonsspråk var det jo nettopp fordi man mente at språket ville gjøre det lettere å spre Herrens ord og sånn sett mer effektivt til formålet enn norsk. Dessuten gjorde bruken av samisk språk det mulig for misjonen å framstå som rettferdig og kulturell respektfull. Og sånn fant man også ut at evangeliet og det gode budskap lot seg lettere selge til de primitive sjeler dersom de samiske ordene ble fulgt av et smil, et kjærtegn og litt omsorg.

Å forkynne på et språk som samene ikke forstod, servere brennevin og brenne deres åndelige eiendeler og banke gudsordene inn i de samiske hodeskallene hadde vist seg å ikke være så effektivt. Rett og slett. Den harde misjonen og fornorskningen førte samene inn i læstadianismen, en opprørsk og radikal form for kristendom som stod i opposisjon til fornorskning og overdreven kirkemakt. Og slikt kunne man jo ikke ha det. Samene måtte kontrolleres. Norsk Finne-Mission skulle være kirkens arm for å kontrollere de usiviliserte samene.

Jeg nærer ingen naiv tro på at man i Norges Samemisjon har ervervet seg såpass gangsyn og evne til kulturell refleksjon at man nå innser at hele misjonens idé og grunntanke er rasistisk og respektløs. Man vil innvende at det samiske folk nå er kristnet. Visst. Og selv jeg respekterer det. Men jeg fastholder at det skjedde som en følge av et kulturelt overgrep.

Mens ulike kirkesamfunn og statsledere stadig oftere erkjenner egne overgrep mot urfolk, forventer jeg ikke at samemisjonen kommer til å gjøre det. De selger folkehøgskolen bygningsmasse, men understreker i sitt vedtak at virksomheten i Karasjok og Sápmi fortsetter på samme aktivitetsnivå som tidligere.

Jeg velger å se på det som begynnelsen på slutten av misjonens makt. Farvel misjon. Farvel misjonærer. Det er 2008, tiden er inne.

Reis hjem.

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.