Tag: Twitter

30Oct

Bærum kommune: foredrag/debatt om sosiale medier

Jeg holdt et veldig kort foredrag og diskusjon om sosiale og brukerstyrte medier for informasjonsavdelingen i Bærum kommune i dag. Vi tok utgangspunkt i RSS og min Google Reader som jeg mener gir en nyttig og samtidig enkel nok innføring i hva som ligger i begrepene “brukergenererte” og “sosiale” medier.

Under foredraget fikk jeg dessuten verdifull og inspirerende hjelp og bistand fra min Twitterfamilie, som live kunne fortelle mine kollegaer på avdelingen om hvordan Twitter fungerte – sosialt og faglig. Og vi var dessuten innom Jens Stoltenberg på Facebook, støttegruppa for Vei til Nervei og Wikipedia-artikkelen “Sametingsrådet“.

Bærum kommune har nylig anskaffet nytt publiseringssystem både for nett og intranett, og stiller seg nå de samme spørsmål som mange andre offentlige myndigheter: er sosiale medier noe for oss – og i tilfelle hva skal vi bruke dem til? Det er selvsagt viktige spørsmål. Men når man lytter til og studerer de nye mediene skjønner man at det viktigste spørsmålet på sikt må være : hva kan de (brukerne) bruke oss og vårt innhold til?

Før hadde forvaltningen egne plattformer (nettportal og papirmagasiner). Hva nå? Skal ikke kommunens informasjonsavdeling skrive på og for Wikipedia? Hvorfor på Facebook? Twitter? En ting er å spørre hva vi strategisk ønsker ut av vår kommunikasjonsstrategi for egne og andre digitale plattformer – like viktig er det å spørre hva andre kan bruke vårt innhold og våre tjenester til. Hvorfor skal vi ikke slippe løse våre kartverk, våre artikler, postjournaler, våre databasert på verden – og se om ikke verden kan skape verdifullt innhold av det på nye måter?

Er det ikke en forutsetning å gi slipp på den offentlige kontrollen over informasjonen og hvordan brukerne bruker den, dersom formålet er å bidra til lokalpolitisk deltakelse? Da må kanskje postjournal og saksliste (og RSS) kanskje ligge på Facebook, mens kommunestyremøtet overføres live via en videotjeneste som lar seg bygge inn i et hvilket som helst nettsted.

Skal vi åpne for at brukerne selv kan tagge og omorganisere vårt offentlige innhold, framfor at vi gjør det selv? Kan vi overlate til brukerne å produsere informasjon om noe av de kommunale tjenestene og den kommunale virksomheten? Hvor langt inn på den kommunale virksomheten tør vi å slippe brukerne? Og hva med lisensiering? Skal ikke offentlig innhold på nett deles via Creative Commons -lisensiering? Informasjonen er allerede betalt via skatt og gebyrer, det ville  vel være rimelig om folket også fikk bruke den fritt?

En ting er i alle fall sikkert; de nye mediene er brukerstyrte, åpne og gjennomsiktige. Dersom den offentlige forvaltningen ønsker å ta dem i bruk, så vil vi måtte gi opp kontrollen over informasjonen og måten den brukes på.

Men det er ikke en pris vi betaler. Det er derimot gevinsten vi høster: at brukerne tar kontrollen fra oss.

9Oct

Rapport fra høstmøtet

Rapporteringen og polemiseringen fra Redaktørforeningens høstmøte 2008 er godt i dag. Rapporter og bloggposter fra møtet finner du redaktørforeningens dedikerte blogg Samtaler om media. Redaktør Geir Arne Bore i Drammens Tidende blogger dessuten fra møtet på egen blogg. Vampus, jeg og Bore twittrer dessuten jevnlig fra møte med kodeord #nored.

 Mer info om hvordan du kan lytte til samtalen – og delta i den, finner du her.

19Sep

Twitter makeover

Twitter er redesignet og oppgradert teknisk. Blant annet skal ajax-teknologi sørge for raskere oppdateringer og bedre brukeropplevelser. Inntrykket er at det går raskere, det er lettere og twitter virker frisk og opplagt. Som den jo ikke alltid har vært.

Selv har jeg i ukevis merket fraværet av fail whale som gledelig, men de siste dagene har jeg møtt den ved et par anledinger. Antakelig som følge av den store omleggingen. Du finner meg på Twitter her.

Twitter redesign

12Jun

Les bøker med Twitter

DailyLit (daglig litteratur) leverer daglig twitter (utdrag) fra bøkene Cory Doctorow’s Down and Out in the Magic Kingdom, Jane Austen’s Pride and Prejudice og Tom Peters’s 100 Ways to Success/Make Money. Du kan forøvrig også motta utdrag av ulike bøker via e-post og RSS.

Hver eneste dag mottar du et lite (140 tegn) utdrag fra boka eller bøkene du velger å følge. Forøvrig et utmerket forslag for norske forlag, forfattere eller andre som ønsker å promotere norsk litteratur eller egne produkter. Er det ikke flott, kanskje?

(Via A VC)

25May

Oh, Twitter my Twitter

You can’t be a social media commentator these days without writing endless streams of blogposts about …Twitter. Lately it’s been much like a love-hate relationship, as the Twitter databases have struggled.

This blogpost is my contribution to the love, although I am not planning it as a part of “an endless stream”: Oh, Twitter is a pure loveblog to the micro-blogging service. It contains all you need to know about it.

7May

“Facebook” som intranett? Men selvsagt.

Moderne bedrifters suksess eller fiasko avhenger helt av i hvilken grad bedriften makter å nyttegjøre seg og videreforedle de ansattes formalkompetanse og erfaring. Jeg drømmer om at mitt neste intranett skal bygges på ideene bak Facebook, Twitter, CentralDesktop og Prologue.

Coach og mediemann Pål Leveraas formulerer det slik:

I kunnskapsindustrien er ikke medarbeiderne dine samlebåndsarbeidere, de er selve maskineriet, og relasjonene mellom dem er limet som holder hele butikken sammen.

Relasjoner, samarbeid og informasjonsflyt er det jeg anser som de tre mest verdifulle faktorene i virksomhetens indre (og ytre) liv. Min (og andres) erfaring er at mennesker foretrekker den informasjonen som pakkes inn i mennesker, i form av samtaler. For at folk skal kunne samarbeide godt, behøver de å kjenne hverandre. Vi må altså skape arenaer og verktøy som bidrar til positive relasjoner mellom menneskene.

Min store irritasjon de siste årene har vært at utviklingen av sosiale medier ikke ser ut til å ha påvirket utviklingen av intranettene nevneverdig. Intranett har for lenge vært en uinspirert pøl av strukturer og hierarkier av uinteressant og kjedelig informasjon man nesten aldri trenger. Den siste tiden mer tjeneste- og oppgaveorientert. Og nå kommer web-industrien halsende etter med den radikale ide om at “mennesker er sosiale”.

Opp er ned

Utmerket. Så la oss få begrave de hierarkiske, autoritære, ansiktsløse og fremmedgjørende intranettene først som sist. De vi alle kjenner fra “alle” virksomheter. Innfør et sosialt intranett, hvor relasjoner og aktivitet mellom arbeidstakerne/kollegaene står i sentrum. La de ansatte få involvere seg i hverandre sosialt og faglig, og vips. Nødvendig informasjon, erfaringsutveksling og samarbeid vil følge i relasjonenes kjølvann.

Erstatt statisk informasjon med feeds om hvilke ansatte som gjør hva, gjør intern og ekstern blogging til en enkel og dagligdags oppgave, gjør prosjekt- og arbeidsgruppers aktiviteter til en del av den daglige nyhetsstrømmen. Hva med lønnsopplysningene, permisjonsreglementet og de nye arbeidstidsbestemmelsene, sier du? Send dem langt ned i arkivet med en fantastisk søkemotor på toppen.

Konemor Hivand, eller Maya Turi som hun egentlig heter, har latt seg inspirere av min entusiasme over sosiale medier og leverte derfor en oppgave i kunnskapsledelse ved Høgskolen i Buskerud i vår. En inspirerende artikkel om hvorfor sosiale medier er skreddersydd for moderne erfaringsutveksling og kunnskapsledelse.

Vi snakker Facebook á la Twitter/Prologue møter prosjektverktøy á la CentralDesktop.

Social media revolution

12Mar

twitter?? I`m out. Sorry

For some weeks I`ve been trying out twitter, the microblogging service. I even registered at Hallo txt to get a tool to microblog to both Facebook and twitter. Both twitter and hellotxt work fine. It`s not the technology that makes me give up twitter.

It`s me. Microblogging is widely timeconsuming and socially exhausting. Really, I am to old for this shit. Sorry folks, you won`t get a minute-by-minute update from my life and thoughts. To be honest, even I am not interested in a consecutively stream of nonsense from myself. So I am disengageing myself from the world, and will from now on only be availeble on Facebook, LinkedIn, MSN, Skype, Google Talk, my blogs – and my cell phone.

Have you, by the way, discovered the Google Talk gadget on this blog? It makes it possible for anyone, without any installation, to chat with me through Google Talk.

8Mar

MySpace taper mens Facebook vokser

Social NetworksKlodens største nettverkstjeneste MySpace (66,7 millioner månedlige brukere) taper terreng og har det siste året opplevd en nedgang i trafikken på 1 prosent. Nest største Facebook (28,5 millioner månedlige brukere) øker med 77 prosent siste år. På de neste plassene finner vi tjenester som Classmates, myYearbook og Bebo.

Min personlige favoritt for profesjonell og faglig nettverksbygging, LinkedIn, har 3,8 millioner månedlige brukere og en økning på 729 prosent siste år. Twitter for microblogging blant kjente og venner er føreløpig en liten tjeneste, men kan vise til en forholdsvis stor vekst på 4368 prosent siste år.

Read More »

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.