Hva er syntetiske valutalån?

Med valutalån har man de senere år fått en vesentlig lavere rente og mulighet for gevinst på valutasvingninger. For nordmenn har valutalån stort sett vært lønnsomt de siste 10 årene, men det er en del faktorer en med fordel bør tenke nøye gjennom før en velger en valutalåns- løsning eller begynner med valutahandel.

En bolig er ofte ditt livs største investering. Ved boligkjøp utsetter en seg for risiko i forbindelse med boligpriser, rente og ikke minst at egen betjeningsevne kan forandres over tid. Et valutalån vil her utgjøre en ekstra risikofaktor. En bør ha et solid økonomisk utgangspunkt for å vurdere valutalån eller tilsvarende løsninger.

Målet med et valutalån ikke bare er å senke rentekostnadene, men også å tjene penger på valutasvingninger. En av faktorene som gjør valutalån så spennende i dag er den sterke CHF kursen.

Finanskrisen har ført til at mange markedsaktører har trukket seg ut av de ‘små valutaene’ samtidig som det er naturlig å forvente at rentene i Norge vil trekke opp i et raskere tempo enn i land med valutaer det er naturlig å vurdere valutalån i.

Et tradisjonelt valutalån er for svært mange en relativt uoversiktlig disposisjon. Bankene tar meget høye rentemarginer ved lån i annen valuta sammenlignet med lån i norske kroner samtidig som en sitter med en relativt lite fleksibel valutaeksponering med pant i egen bolig. Deler en dette i 2 slik at en har en finansieringsdel og en investeringsdel er det mye lettere å se nøyaktig hva en får samtidig som det er mye lettere å se hva man betaler.

En vil på denne måten være eksponert for svingninger i den norske kronen på nøyaktig samme måte som ved et «vanlig» valutalån men med den forskjellen at selve valutatransaksjonene er mye rimeligere og mye mer fleksible (lettere å ta gevinster ved kursbevegelser).

Videre tydeliggjør denne metoden risikoen slik at kundene i langt større grad fullt ut forstår at et valutalån er en investering og ikke et billig lån. En annen fordel er selvsagt at en ikke har noen rentemarginer og ei heller blir det tatt pant i bolig med valutarisiko.

Dette innlegget ble publisert i Valuta. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *